Over zuiver geometrische vormen

Vraag: Lieve Saint Germain, er werd gezegd dat er in het geascendeerde rijk zuiver geometrische vormen zijn. Wat gebeurt er wanneer die geometrische vormen door de vier niveaus van je geest heengaan als er een onzuiverheid op de zeven stralen is? Zijn die geometrische vormen verbonden met een bepaald niveau van de geest? Kunnen de duistere krachten bepaalde geometrische vormen in de materie gebruiken of door ze te visualiseren om energie aan de mensen te onttrekken? En als dat zo is, bestaat dan ook de mogelijkheid dat bepaalde geometrische vormen mensen verheffen? Zouden jullie een voorbeeld kunnen geven van zo’n zuivere vorm?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Het is niet gemakkelijk om de zuivere geometrische vormen in woorden te beschrijven die in het spirituele rijk bestaan of in het hoge identiteitsrijk, omdat die meer dan woorden zijn. Die vormen bestaan niet uit woorden. Daarom hebben we gezegd dat wij, wanneer we een dictaat geven, in feite geometrische vormen uitbrengen. En wanneer die door de vier niveaus van het materiële universum heengaan of door de vier niveaus van de geest van de boodschapper, worden ze in woorden omgezet. En om te weten te komen wat die vormen zijn, moet je ze voelen, omdat ze niet in woorden kunnen worden beschreven. Maar het zijn inderdaad geometrische vormen.

Wanneer we geometrische vormen zeggen, dan weet ik dat jullie denken aan cirkels en vierkanten en driehoeken, want dat worden op aarde geometrische vormen genoemd, maar in werkelijkheid zijn de geometrische vormen in het spirituele rijk complexer. Het zijn niet de eenvoudige vormen die je op aarde ziet. Wat je op aarde als geometrische vormen beschouwt, zijn vormen die in het spirituele rijk hierin worden vertaald wanneer ze door de vier niveaus afdalen naar het fysieke rijk.

Momenteel zie je dat vormen worden geconstrueerd volgens die geometrische vormen, maar als je naar de natuur kijkt, dan zie dat er verschil is met de geometrische vormen die mensen construeren.

De vormen in de natuur zijn veel complexer, door sommigen beschreven als de Mandelbrotverzameling, een geometrische of wiskundige schepping, omdat die zichzelf herhalen, zichzelf kopiëren en die je als verschillend zou kunnen beschouwen op verschillende schalen. Die zijn zoals sommige mensen zeggen, holografisch van aard. Maar wat je ziet, is dat het collectieve bewustzijn van menselijke wezens op dit moment zo laag is dat het niet kan berusten op de complexe geometrische vormen die je in de natuur ziet. En daarom hebben ze hun toevlucht genomen tot gebouwen en technologie die berusten op eenvoudiger vormen:, vierkanten, driehoeken, cirkels, enzovoort. Dit is iets wat het menselijke wezen momenteel kan bevatten.

Maar je ziet ook dat het de mensen beperkt in de soort gebouwen die ze kunnen bouwen, de soort machines die ze kunnen maken, omdat die allemaal berusten op deze simpele geometrische vormen. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de geometrische vormen die je ziet vaststaande vormen zijn. Daarom luisteren ze naar bepaalde eenvoudige mathematische wetten. De driehoek heeft altijd een bepaalde vorm en een bepaalde geometrie met betrekking tot de hoeken. En dat geldt ook voor een vierkant, een cirkel, enzovoort. Dit is iets wat men in de oudheid kon begrijpen, zelfs door de Griekse filosofen die te maken hadden met een veel primitiever collectieve bewustzijn dan tegenwoordig.

Maar je ziet dat die niet echt vervangen zijn, hoewel je tegenwoordig complexere mathematische creaties hebt. Ik wil eigenlijk zeggen dat alles wat je op het fysieke vlak ziet, in zekere zin een manifestatie is van een geometrische vorm op het spirituele vlak; het stamt af van een geometrische vorm op het spirituele vlak. Dit betekent echter niet dat er één op één vertaling van de spirituele vorm naar eerst de etherische, dan de mentale en emotionele en fysieke vorm is, omdat een geometrische vorm niet fysiek vertaald kan worden; die wordt natuurlijk beïnvloed door het bewustzijn van de mensheid, zowel individuen als het collectieve bewustzijn.

Je kunt van de vormen op aarde niet terugrekenen naar de vorm in het spirituele rijk, omdat er momenteel zo veel vervormingen zijn. Daarom kun je de spirituele geometrische vormen ook niet echt in woorden weergeven. Als jij je ervoor openstelt om je erop af te stemmen, kun je ze in je bewustzijn ervaren, maar je moet dit doen door ook uit je identiteitslichaam te stappen.

Wat er is gebeurd, is natuurlijk dat er veel vervormingen van die geometrische vormen zijn gecreëerd, omdat ze afwijken. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat er een geometrische vorm in het spirituele rijk bestaat. Wanneer die op het mentale of identiteitsrijk wordt geprojecteerd, dan krijgt die een enigszins andere vorm, maar er is geen vervorming. En als die vorm op het fysieke rijk wordt geprojecteerd zonder dat die is vervormd, dan krijgt die een bepaalde fysieke manifestatie, maar tegenwoordig zijn er nauwelijks nog vormen op aarde die zuiver zijn vanwege het lage bewustzijnsniveau. Ze zijn allemaal op een bepaalde manier vervormd.

De gevallen wezens hebben nadat ze zijn gevallen, natuurlijk ook bepaalde vormen geschapen die niet berusten op spirituele geometrische vormen. De uitspraak die ik net deed dat alle vormen op aarde een parallel hebben in het spirituele rijk is eigenlijk niet helemaal correct, omdat de gevallen wezens bepaalde vormen hebben geschapen met het gevallen bewustzijn waar geen parallel van is in het spirituele rijk. Dat zijn eigenlijk geen vervormingen van spirituele gedachtevormen. Je zou kunnen zeggen dat ze dat in zekere zin wel zijn, omdat de gevallen wezens niet in staat zijn om met iets geheel nieuws te komen, maar ze hebben ze zodanig vervormd dat er geen gelijkenis is en je kunt natuurlijk niet terugrekenen naar de spirituele vorm.

De gevallen wezens hebben die vormen natuurlijk op het collectieve bewustzijn van de aarde geprojecteerd. Veel mensen zijn gaan geloven dat dit de allerhoogste vormen zijn, of natuurlijke vormen zijn, of zelfs vormen die door God geschapen zijn. En die vervormde geometrische vormen vormen de basis voor veel ideologieën. De samenleving werkt op een bepaalde manier, de materie werkt op een bepaalde manier, de natuur werkt op een bepaalde manier, menselijke wezens werken op een bepaalde manier, en daarom hebben ze bepaalde beperkingen. Het spreekt vanzelf dat de gevallen wezens die geometrische vormen kunnen gebruiken om energie aan mensen te onttrekken. De beesten in het astrale rijk kunnen bijvoorbeeld energie aan hen onttrekken, wanneer ze in die ideologieën geloven, wanneer ze die vormen opnemen.

Om een praktisch voorbeeld te geven: er zijn geometrische vormen in het spirituele rijk voor bepaalde soorten muziek, muziek die verheffend werkt, die het leven verbetert, het bewustzijn verhoogt, die de materie laat zingen. Er waren een paar klassieke componisten die zich op die geometrische vormen konden afstemmen en ze in mindere of meerdere mate van zuiverheid naar beneden konden halen, en in hun muziek inkapselen. En daarom kunnen mensen tegenwoordig nog het gevoel hebben dat ze spirituele ervaringen ontvangen als ze naar klassieke muziek luisteren. Er zijn nog meer componisten die iets dergelijks kunnen in divers gradaties van zuiverheid.

Maar er zijn natuurlijk veel moderne muzikanten, de rockmuzikanten, rappers, jazzmuzikanten, die de vervormde gedachtevormen of de vervormde geometrische vormen gebruiken die de gevallen wezens opwekken. En daarom maken zij muziek die niet harmonieus is, die de materie niet laat zingen, maar op een lager niveau laat vibreren wat er zelfs voor kan zorgen dat de materie uit elkaar valt. Dit is één praktisch voorbeeld ervan.

Er zijn ook nog andere voorbeelden. Je kunt diersoorten vinden die overeenkomen met de lagere geometrische vormen. Er zijn veel ziekten, virussen en bacteriën die een uitdrukkingsvorm zijn van die lagere geometrische vormen. Je ziet ook dieren die meer overeenkomen met de geometrische vormen in het spirituele rijk, voornamelijk vogels. En er zijn ook planten die hoger zijn, sommige die lager zijn, en in feite kun je aan alles op de planeet zien of ze een uitdrukkingsvorm zijn van de oorspronkelijke spirituele gedachtevormen, hoewel ze vervormd zijn, en andere zijn uitdrukkingsvormen van de lagere gedachtevormen, geometrische vormen die door de gevallen wezens zijn opgewekt.

De gevallen wezens kunnen die geometrische vormen gebruiken om ze bij een bepaalde ideologie in te lijven. En je ziet bijvoorbeeld bij de marxistische ideologie dat een economie goed kan werken wanneer mensen naar hun vermogen produceren en consumeren volgens hun wens of behoefte. Dit is een gedachtevorm die door de gevallen wezens is geschapen waar geen parallel van is in het spirituele rijk, omdat zoals Gautama heeft gezegd, de echte spirituele economie berust op mensen die hun talenten vermenigvuldigen door anderen te helpen en zichzelf en hun vermogens en hun eigen bewustzijn te vergroten en daarna de vermenigvuldigingsfactor te ontvangen uit het spirituele rijk. En dat zorgt ervoor dat de welvaart toeneemt en de economie duurzaam wordt.

Er is geen manier om een economie te vormen die alleen maar fysiek is, daarom zullen de geometrische vormen die door de gevallen wezens zijn gecreëerd en waar een economie op wordt gebaseerd, zichzelf op den duur zal vernietigen.