De wijsheid van ouderen benutten

Vraag: Hoe kunnen we de wijsheid van bejaarde mensen op een constructieve manier gebruiken zoals in een invocatie staat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Je kunt dit op veel verse manieren uitleggen. Als we het onderwerp ideologie nemen, dan zie je dat jonge mensen meer geneigd zijn om enthousiast te worden over een ideologie. In de tijd dat het marxisme een rol speelde in Europa, werden veel tieners meegesleept door de marxistische ideologische denkwijze. En zij waren daar een tijdlang erg positief over, maar naarmate ze ouder werden, kregen ze meer levenservaring en kregen ze te maken met de harde realiteit van het bestaan en een gezin op te voeden, en toen werden hun ideeën gematigder. Zij werden minder extreem, pragmatischer, praktischer, realistischer, in zekere zin.

Een van de manieren om de wijsheid van ouderen te gebruiken is het evenwicht bewaren ten opzichte van de jonge mensen en hen helpen om niet te ver mee te gaan met ideologische extremen, omdat de oude mensen erop kunnen wijzen dat het leven niet werkt volgens jouw ideologie, de ideologie die ik had toen ik jong was. Dit is één manier. Oudere mensen hebben meer ervaring met het leven in de praktijk en hebben daarom een pragmatischer aanpak van het leven. Zij hebben natuurlijk ook specifieke kennis op bepaalde terreinen.

Je ziet bijvoorbeeld ook vaak dat jonge mensen naar de universiteit gaan. Zij bestuderen een bepaald onderwerp en zij krijgen de ideeën, de ideologie, de mentale beelden, die op dat terrein worden gegeven en raken daar enthousiast over. Zij denken bijvoorbeeld dat wat zij op een universum leren de allerhoogste kennis over dat onderwerp is. Dat komt omdat de leraren op universiteiten dat denken en projecteren, in ieder geval veel van hen.

Wat je zou kunnen gebruiken om te zeggen is: Waarom zou iemand die zijn hele leven dokter is geweest ineens moeten ophouden en dan in een geïsoleerd bestaan terechtkomen na zijn pensionering? Waarom zouden die ervaren dokters niet naar de medische studenten toe kunnen gaan, met hen omgaan en hun ervaringen delen over wat het inhoudt om dokter te zijn? Hetzelfde zou natuurlijk op elk ander terrein van menselijke ondernemingen gelden. Waarom zou iedere generatie opnieuw moeten beginnen, zelfs als dat niet op precies dezelfde manier gaat? Waarom zouden de nieuwe mensen op een bepaald terrein niet de ervaringen kunnen gebruiken van de mensen die al een tijd op dat terrein werken?

De wijsheid van ouderen gebruiken moet natuurlijk op een specifieke, realistische manier gebeuren, want het is een feit dat hoewel oudere mensen ervaring kunnen hebben en pragmatischer worden, bestaat ook de neiging om minder flexibel te worden, minder te willen experimenteren en niet over iets nieuws willen nadenken. Zij willen de rest van hun leven op een manier leven waarvan ze denken dat die comfortabel en veilig voor hen is.

De neiging kan ook bestaan dat oudere mensen zich niet zo openstellen voor nieuwe ideeën als jonge mensen. Dat moet natuurlijk in overweging genomen worden opdat de oudere mensen de jonge mensen niet ontmoedigen om te experimenteren. Maar je begrijpt wel dat wanneer jonge mensen de ideologische aanpak hebben, niet echt experimenteren maar die ideologie proberen te projecteren op hoe het leven werkt.

Maar je kunt niet naar het andere uiterste gaan door te zeggen dat jonge mensen moet accepteren wat hen wordt verteld door oudere mensen. Er moet openheid zijn, een flexibele geest, omdat jongeren geneigd zijn om flexibeler te zijn dan ouderen. En de bereidheid moet bestaan om te experimenteren en dat experimenteren toe te staan. Zoals altijd moet je evenwicht vinden.