De rol van Johannes de Doper

Vraag: Wat is het belang van het leven van Johannes de Doper? Ik heb begrepen dat hij een geascendeerde meester is en dat hij een speciale dispensatie heeft gekregen van de Karmische Raad om hem in staat te stellen om fysiek geïncarneerd te zijn in dat leven. Hij was in zekere zin een voorloper van Jezus. Waarom was het nodig dat hij in die tijd geïncarneerd was? Welke noodzakelijke taken heeft hij uitgevoerd waardoor Jezus aan zijn missie kon beginnen en hem afmaken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus Christus, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Johannes de Doper was geen geascendeerde meester die een dispensatie kreeg om te kunnen incarneren, maar hij was erg ontwikkeld en zou bijna ascenderen. Ik was echter samen met hem in vorige levens geïncarneerd waar wij een goeroe-chela, meester-student, relatie hadden. Hij incarneerde tegelijkertijd met mij om nogmaals als goeroe te dienen, omdat ik die nodig had in dat leven.

Hij heeft me niet per se gedoopt, maar dat heeft me wel geholpen om mijn gedachten om te schakelen op een manier die voor mij nodig was om mijn missie te begrijpen en echt aan die missie te beginnen. Hij fungeerde als een goeroe die soms slechts door één interactie de student op een nieuw spoor kan zetten, wat er daardoor voor zorgt dat studenten in staat zijn om hun missie af te maken, iets wat ze anders misschien niet hadden gekund.

In dit geval had ik op den duur toch wel die switch gemaakt, maar dan zou het langer geduurd hebben. Dat zou mijn missie wel vertraagd hebben, wat niet echt een ramp zou zijn geweest, omdat er niet een bepaald schema was, maar toch was het nuttig hoe Johannes de Doper me heeft geholpen met betrekking tot het omschakelen van mijn gedachten.