Hoe je de materie laat zingen

Vraag: Lieve Saint Germain, je hebt een lering gegeven over ons Goddelijke plan waarin je hebt gezegd dat er in het Goddelijke plan van sommige mensen staat dat zij de materie laten zingen. Kun je hier wat meer op over vertellen? Toen ik de lering las, was dit het enige waar ik afwijzend tegenover stond en ik het gevoel had dat dit niet voor mij gold. Maar ik krijg nu het gevoel dat dit niet zo is, maar dat een aspect van mijn ego op me projecteerde dat ik er niet over moest nadenken of dit in mijn plan stond. Zou je alsjeblieft kunnen zeggen wat voor soort dienst iemand kan leveren als dat in je Goddelijke plan staat? Hoe zou je situaties in het leven kunnen tegenkomen waarin je de kans kreeg om de materie te laten zingen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Je kunt de materie op diverse manieren laten zingen. Je doet dat als jij je bewustzijn verhoogt en het Christusbewustzijn krijgt. Je laat de materie zingen wanneer je vriendelijk en liefdevol bent tegen andere mensen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer directe manieren om de materie te laten zingen.

Wanneer je decreten en invocaties opzegt, laat je de materie zingen omdat je vibraties naar de vier niveaus van het materiële universum zendt. En dan verhoog je de vibratie van de materie zelf, zelfs van de atomen, de moleculen enzovoort, en dan beginnen die op een hoger niveau te vibreren. De materie laten zingen staat symbool voor het vibreren van het materiële rijk op haar natuurlijke niveau. Wanneer je een hoogfrequente energiegolf naar het materiële rijk zendt, dan zorg je ervoor dat de materie zelf op een hoger niveau vibreert en dat houdt in dat de materie zingt.

Muziek en liederen kunnen ook dat effect hebben. Wanneer muzikanten harmonieuze muziek spelen, kunnen ze de materie ook laten zingen. Wanneer mensen in een grote groep zingen, kunnen ze de materie ook laten zingen. Het is zelfs mogelijk om een rede, een speech, op zo’n manier te geven dat het mensen ontroert, dat het hen iets laat inzien wat ze nog niet eerder hebben gezien, en dat kan ook die vibratie opleveren die de materie laat zingen. Wanneer mensen bij een gebeurtenis bij elkaar komen, wanneer zij in een positieve gemoedstoestand samen zijn, laten ze de materie ook zingen.