Constructieve en negatieve aspecten van globalisering/mondialisering

Vraag: Wat is globalisering? Waarom zijn er mensen die dat als iets slechts beschouwen? Of wordt het op een vervormde manier gebruikt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

We hebben al heel vaak gezegd dat er geen enkel concept is dat de gevallen wezens niet kunnen vervormen en niet zullen proberen te vervormen om dat voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Als je vanuit zuiver technologisch perspectief ziet wat er de laatste decennia op aarde gebeurt, dan kun je zien dat er zich door de opkomst van het internet en betere communicatie een mondiaal bewustzijn is gaan verspreiden. De mensen zijn zich bewuster geworden van verschillende culturen en hoe de mensen in andere culturen denken en communiceren.

En het mondiale bewustzijn is ook gestegen. Dit is natuurlijk niet alleen door het internet gekomen, maar ook door de verbetering van de technologie die het reizen over langere afstand uitvoerbaarder en betaalbaarder heeft gemaakt, zodat de mensen fysiek naar andere landen reisden om andere culturen te zien. Juist door het feit dat mensen elkaar ontmoetten of met andere culturen, andere achtergronden, andere rassen en religies in aanraking kwamen, is het mondiale bewustzijn gegroeid.

Het spreekt vanzelf dat wij, de geascendeerde meesters, van plan zijn om dat gevoel van mondiaal bewustzijn te laten toenemen, omdat het een deel is van onze pogingen om het bewustzijn te verhogen dat al het leven één is: alle mensen zijn één, alle mensen zijn met elkaar verbonden, alle mensen maken deel uit van hetzelfde maatschappelijke leven. En wat jij aan anderen doet, zal ook jou beïnvloeden. En dit is een onderdeel van het mondiale bewustzijn dat wij proberen te bevorderen.

Het is ook vanzelfsprekend dat men in de Gouden Eeuw meer een mondiaal bewustzijn heeft. Er zal op den duur een punt komen dat er een mondiale regeringsvorm zal komen, omdat bepaalde principes door alle naties op de wereld worden omarmd. Er zal een punt komen waarop natiestaten zullen beginnen te vervagen. Er zullen eerst regio’s opkomen, maar op den duur zal er een mondiaal bewustzijn komen.

Hoewel het ook wel duidelijk is dat er gevallen wezens zullen zijn die zullen proberen te voorkomen dat het de richting opgaat van meer eenheid, en chaos en verdeeldheid zullen scheppen, en ook conflicten en oorlogen, maar er zullen andere gevallen wezens zijn die proberen gebruik te maken van dit mondiale bewustzijn om zichzelf in een positie te plaatsen waarin ze in plaats van macht over maar één land te hebben, nu beginnen te denken dat zij wereldwijd aan de macht kunnen komen.

Het is wel duidelijk dat globalisering een concept is dat door de machtselite kan worden vervormd, en de gevallen wezens. Er zijn mensen die dit intuïtief voelen of die dit op een intellectuele, rationele manier beredeneren. En zij zijn dus tegen op wat je normale globalisering noemt. Sommige mensen kunnen zien, zoals we hebben gezegd, dat de uitkomst van het kapitalisme uiteindelijk is dat één corporatie alle andere vernietigt en inlijft, en zodoende de economie domineert. En die zijn zich hiervan bewust en willen daar tegenin gaan en zij zien dat zij dat kunnen. En het is mooi om je bewust te zijn van die dingen en dat bewustzijn te verspreiden en deze vorm van globalisering tegen te werken, omdat die op macht berust, en dat die macht in handen komt van steeds minder mensen.

Het is duidelijk dat de vorm van globalisering die ik me voorstel, niet een dictatuur is die door één persoon of een paar mensen wordt geleid, of zelfs maar een elite. Het zal een heel andere regeringsvorm worden, die natuurlijk berust op veel meer betrokkenheid van veel verschillende mensen, zodat niet één mens het lot van de hele wereld in handen heeft.

Wat jullie als studenten van geascendeerde meesters kunnen doen, is onze leringen gebruiken om je onderscheidingsvermogen en jullie gewaarzijn te verbeteren en je te realiseren dat er bepaalde negatieve aspecten zitten aan globalisering. Er zijn ook constructieve aspecten. En jullie kunnen oproepen doen om de constructieve aspecten te bevorderen en de destructieve aspecten aan het licht te brengen en dat de duistere krachten en de gevallen wezens die erachter zitten, worden gebonden en dat het oordeel van Christus over hen valt, enzovoort.