Karma dat je maakt beneden het achtenveertigste niveau

Vraag: Wordt karma van het eerste bewustzijnsniveau tot het zevenenveertigste bewustzijnsniveau getransmuteerd door de cursus Het Pad naar Zelfmeesterschap? En om het duidelijker te begrijpen: zijn de eerste zevenenveertig bewustzijnsniveaus vervormingen van de zeven stralen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Je kunt zeker zeggen dat het bewustzijnsniveaus beneden het achtenveertigste niveau en de vervormingen van de zeven stralen iets met elkaar te maken hebben. Je ziet dat de cursus in zelfmeesterschap op het achtenveertigste niveau begint bij Eerste Straal, de zeven initiaties van de Eerste Straal, en dat je opklimt op die zeven niveaus als je slaagt voor de initiaties van de Eerste Straal, daarna ga je verder met de Tweede Straal.

Hoe kom je beneden het achtenveertigste niveau? Je begint met de eerste initiatie van de Eerste Straal. Je slaagt niet voor die initiatie, dus je vervormt dat bewustzijnsniveau en dan ga je een stap naar beneden. Je kunt zeggen dat het laagste bewustzijnsniveau de allergrootste vervorming is van de Zevende Straal, het zevende niveau van initiatie op de Zevende Straal.

Het is een goede manier om dat zo te bekijken. Het is ook goed om te zeggen dat je, als je de cursus tot zelfmeesterschap doet en omhoog loopt, het karma in evenwicht brengt dat je beneden het achtenveertigste niveau hebt gemaakt. Je moet je ook realiseren dat de meeste mensen die openstaan voor het spirituele pad in dit leven, niet naar de laagste bewustzijnsniveaus zijn gegaan. Niemand zegt bijvoorbeeld dat je, alleen omdat je twee miljoen jaar op deze planeet geïncarneerd bent, beslist op dat allerlaagste bewustzijnsniveau bent geweest. De meesten van jullie komen niet eens in de buurt daarvan. Je zijn wel beneden het achtenveertigste niveau geweest, maar niet de allerlaagste. Meestal vind je de gevallen wezens op die bewustzijnsniveaus.

Omdat de meesten van jullie de cursus in zelfmeesterschap doen, zal er een moment komen waarop je geen karma meer in evenwicht hoeft te brengen dat beneden het achtenveertigste niveau ligt. Je zult vaak het gevoel hebben dat je pad ineens lichter is, je doet gemakkelijker de verschillende stappen. Stel dat je tien stappen naar beneden bent gegaan, maar wanneer je tien stappen omhoog gaat, dan heb je geen karma meer onder het achtenveertigste niveau en wordt het veel gemakkelijker om initiaties vanaf dat punt te doen.