Vraag over Juan en Evita Peron

Vraag: Was Peron uit Argentinië een gevallen wezen? En Evita Peron, was zij ook een gevallen wezen? Peron lijkt een gevallen wezen te zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Peron was een gevallen wezen en Evita ook, maar zij is onlangs begonnen aan het proces om zich te bevrijden van de gevallen manier van denken. Ze heeft dat nog lang niet bereikt, maar ze is bezig om daar te komen. En hopelijk kan ze bij haar volgende incarnatie meer vorderingen maken in dit proces.