Over de term ‘spirituele mensen’

Vraag: De meesters gebruiken de term ‘spirituele mensen’. Waarom zijn sommige mensen spiritueel en andere niet? Hebben spirituele mensen een andere oorsprong dan niet spirituele mensen? Zijn het oudere levensstromen, met een hoger bewustzijnsniveau dus? Kunnen niet-spirituele mensen spiritueel worden in hun volgende leven in de verre toekomst?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Ik begrijp heel goed dat het moeilijk kan zijn om onderscheid te maken wanneer we het woord spirituele mensen gebruiken, maar we gebruiken het woord om praktische redenen, omdat het in een zin gemakkelijker is om spirituele mensen te zeggen dan: mensen die ervoor openstaan om het spirituele pad te volgen.

We bedoelen dus eigenlijk mensen die, zoals ik heb gezegd, bewust openstaan voor een spiritueel pad en bewust een poging wagen. Dat bedoelen we over het algemeen met ‘spirituele mensen’.

We hebben natuurlijk ook andere leringen gegeven, dat er zielen zijn die ouder zijn, die verder ontwikkeld zijn, dat dit avatars zijn die naar de aarde zijn gekomen, dat dit mensen zijn met een ander soort bewustzijn, maar in de strikte zin van het woord zijn er geen ‘spirituele mensen’, er zijn alleen maar mensen.

Er zijn mensen die zijn gewekt en die bewust het spirituele pad volgen. Dat bedoelen we in het algemeen wanneer we het over spirituele mensen hebben. Natuurlijk zijn er ook mensen die er niet voor openstaan, die zich niet bewust zijn van het spirituele pad, maar die wel gewekt kunnen worden en dat kan ook in dit leven. Je hoeft niet meerdere incarnaties te hebben. Voor sommige zijn er wel veel incarnaties nodig, maar dat hoeft niet. Je kunt op elk moment ontwaken en je bewust worden van het spirituele pad. Veel mensen hebben dat al gedaan en veel van jullie ook. Die mogelijkheid bestaat dus altijd.