Wie zijn de mensen in mijn invloedssfeer?

Vraag: In invocaties staat vaak de uitdrukking dat de meesters de oproep moeten uitbreiden naar alle mensen in mijn invloedssfeer. Hoe weet ik wie die mensen in mijn invloedssfeer zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Je hoeft hen niet in gedachten te hebben, omdat het in principe onmogelijk is om dat bewust te weten. We hebben al vaker leringen gegeven dat jullie met elkaar verbonden zijn, alle mensen zijn met elkaar verbonden. Wij kunnen zeggen dat ieder die een hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt, die zich heeft beziggehouden met het spirituele pad, een soort top van een piramide is van andere zielen met een lager bewustzijn. We zouden kunnen zeggen dat je de voorloper bent, de speerpunt, en omdat jullie nieuwe dingen aan boren door jullie bewustzijn te verhogen, wordt het gemakkelijker voor die mensen om ook hun bewustzijn te verhogen. Zoals je van een piramide weet, zijn er maar een paar mensen op het niveau onder jou en daarna vier, of acht, of veel meer mensen naarmate je lager komt.

Deze mensen worden door jou omhoog getrokken. In veel gevallen zijn het natuurlijk mensen die je fysiek bent tegengekomen, maar er zijn ook veel mensen die je niet in werkelijkheid bent tegengekomen en die je ook nooit zult ontmoeten, maar die deel uitmaken van de piramide die jij optrekt en voor wie jij het spirituele evenwicht bewaart, zouden we kunnen zeggen, waardoor zij gemakkelijker kunnen groeien. Als jij een bepaald bewustzijn vasthoudt, maak je het voor die mensen mogelijk om dat bewustzijnsniveau te benaderen en dat is een van de betekenissen van het concept dat je het spirituele evenwicht bewaart voor andere mensen.

Je moet je ook realiseren dat er mensen kunnen zijn die je fysiek hebt ontmoet, vanwege karma, vanwege de plek waar je geboren bent en daardoor een zeker aantal mensen zult tegenkomen, maar die hoeven niet spiritueel met je verbonden te zijn. Je moet niet denken dat alle mensen die je tegenkomt, spiritueel met je verbonden zijn. Je helpt gewoon die mensen groeien en zij zullen het misschien nooit te weten komen, en jij ook niet, en het is eigenlijk niet van belang.