Hoe kunnen we ons voorbereiden op de volgende incarnatie?

Vraag: Heeft de ziel voorafgaand aan de incarnatie of reïncarnatie een idee hoe het fysieke uiterlijk, de psychische beperkingen of de medische situatie van het lichaam zal zijn? Geeft de Karmische Raad die informatie of hebben de zielen dat intuïtief door?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Het is duidelijk dat wanneer jij je Goddelijke plan maakt en je voorbereidt op je volgende incarnatie, advies krijgt van de geascendeerde meesters die met jou samenwerken. Zij zitten in de meeste gevallen eigenlijk niet in de Karmische Raad maar dat zijn geascendeerde meesters die het nauwst met de aarde samenwerken.

In veel gevallen kun je uit meer dan één lichaam kiezen. In sommige gevallen heb je maar één keuze. Wanneer jij je voorbereidt op je incarnatie en hebt gekozen onder welke omstandigheden je wilt incarneren, dan bestudeer je natuurlijk de familiegeschiedenis, hoe de geschiedenis eruit ziet, hoe hun lichamen eruit zien, welke ziekten ze kunnen hebben, welke psychologische omstandigheden worden doorgegeven in het gezin, in de cultuur en de nationaliteit, enzovoort.

Ja, je bent je hier enigszins van bewust. De hoeveelheid bewustzijn hangt als van je bewustzijnsniveau, je niveau van spirituele volwassenheid. Het is duidelijk dat er mensen zijn met een laag bewustzijnsniveau en die kunnen niet met de geascendeerde meesters samenwerken, zelfs niet wanneer ze geen lichaam hebben. Sommigen kunnen helemaal niet met ons samenwerken, omdat wij beperkte opties hebben om hen te helpen. En die mensen hebben van te voren niet zoveel bewustzijn. Hoe hoger het bewustzijn, hoe bewuster jij je daarvan bent, hoe meer jij je kunt voorbereiden, zodat je op de situatie kunt reageren op de beste manier die mogelijk is en de meeste vooruitgang boeken gezien de situatie waarin je incarneert.