Tussen hogere en lagere bewustzijnsstaten omschakelen

Vraag: Geliefde meesters, ik voel veel liefde en dankbaarheid voor de hulp en steun die ik van jullie voor mij heb gevoeld op het spirituele pad. De laatste tijd voel ik vaker dat ik in een staat van innerlijk comfort ben en verder gaat dan mijn gewone bewustzijnsstaat; ik zou het kunnen beschrijven als een staat van liefde, uitbreiding en acceptatie. Maar dan kom ik ineens weer terug in mijn gewone gemoedstoestand. En daardoor heb ik nogal heftige gevoelens gekregen. Wanneer ik dit begon te analyseren en erover nadenk, dan kan ik niet begrijpen wat de onderliggende gedachten, overtuigingen of situaties zijn die mij van de ene staat in die andere brengen. Ik vind daar geen antwoord op. En ik ben in de war, omdat ik dat proces niet bewust beheers en niet begrijp waardoor ik omschakel. Maar het innerlijke pad is het pad van gewaarzijn, of begrijp ik dat verkeerd? Zou je het kunnen uitleggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

We hebben net een ander antwoord gegeven, en toen hebben we gezegd dat het normaal is dat je op een bepaald niveau van het pad meer contrast hebt tussen je gewone bewustzijnsstaat en wat je spirituele ervaringen zou kunnen noemen. Wanneer je dat contrast voelt, dan is dat een teken dat je naar een hoger bewustzijnsniveau gaat, maar dat je daar nog niet echt verankerd bent en daarom ga je heen en weer tussen je normale bewustzijnsstaat en de hogere ervaring, zoals je het zou kunnen noemen. Dit is heel normaal. Er zijn ook mensen die diverse vormen van ervaringen krijgen, eerst een glimp en daarna langer. Maar er is nog wel een contrast wanneer zij weer terugkomen en met het dagelijkse leven moeten omgaan.

Het hoeft niet zo te zijn dat er een bepaald zelf is waardoor je een overtuiging kunt blootleggen, maar er kunnen wel bepaalde zelven achter zitten. Zoals ik in een vorig antwoord heb gezegd, kunnen er mensen zijn die denken dat zij hogere ervaringen moeten krijgen. En dat kan ervoor zorgen dat je het probeert te forceren. Maar wanneer je openstaat voor een ervaring, wanneer je laat gebeuren wat er gebeurt, dan moet jij je gewoon realiseren dat je door een proces heen gaat waarin je een hogere ervaring krijgt. En hopelijk doe je dat steeds vaker totdat het de norm wordt, je normale ervaring.

Het betekent niet dat je altijd in een extatische of dramatische gemoedstoestand bent, maar er kan een moment komen waarop je een gevoel van acceptatie en meer comfort een gevoel op de achtergrond blijft, de achtergrond voor je ervaring op aarde. Met andere woorden, de meeste mensen hebben bepaalde spanningen of onevenwichtige of gestreste gevoelens over het leven in hun gewone bewustzijnsstaat. Als je het spirituele pad bewandelt, kun je ervaringen krijgen van hogere acceptatie, omdat jij jezelf kunt accepteren, je voelt zelfvertrouwen en je voelt je geliefd. In het begin zal dit dramatisch zijn, maar na een poosje kun je zover komen dat je de vroegere stress of het niet accepteren van jezelf of de veroordeling van jezelf niet meer voelt, of niet meer de neiging hebt om jezelf te analyseren, maar te accepteren wie je bent.

En dat wordt dan het nieuwe normaal, het wordt de achtergrond voor je ervaringen. Je ervaart het leven op het fundament dat je acceptabel bent in de ogen van de geascendeerde meesters en jezelf, en daardoor benader je het leven anders. Er kunnen bepaalde zelven zijn die bepaalde gevoelens hebben over wat ervoor nodig is om geaccepteerd te worden of om van gehouden te worden. Het kan goed zijn om naar die zelven op zoek te gaan en ze proberen op te ruimen, maar soms moet je het proces gewoon haar gang laten gaan en door een periode heengaan waarin die contrasten bestaan, totdat het contrast begint te vervagen.