Persoonlijke en collectieve geesten, de wens om speciaal te zijn, en de dualiteit

Vraag: Wij leven als mensen in de dualiteit. Is het dan juist om te zeggen dat we voor elk niveau dat we hogerop komen vanaf het achtenveertigste naar het zesennegentigste niveau, een tegenovergestelde geest vormen van het zevenenveertigste tot het eerste bewustzijnsniveau? En omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, vinden we dan ook niet het collectieve gevallen bewustzijn van de aarde? En wanneer we hoger dan het zesennegentigste niveau komen en de egozelven ontmantelen, doen we dat dan ook op het collectieve niveau? En moeten we dan ook niet in overweging nemen dat als wij op die hogere niveaus dezelfde geest blijven vinden als die ene die speciaal en superieur wil zijn, zelfs nadat je besloten hebt dat je die wil laten sterven in onze identiteit, dat dan kan gebeuren omdat de geest meer is dan de ene die wij hebben gevormd. Het lijkt alsof een bepaalde geest veel sterker is dan andere die we ontdekken en ook veel moeilijker te verdelgen is. Komt dat om het een van de oudste is die haar oorsprong vindt bij de gevallen wezens? En als laatste, als we op aarde altijd in de dualiteit scheppen en tot het honderdvierenveertigste niveau van de identiteit of het bewustzijn in de dualiteit blijven, betekent dat dan dat we op elk niveau boven het zesennegentigste niveau ook een tweelinggeest scheppen die het tegenovergestelde is van de ene die in Christus groeit? Of staan we boven het collectieve bewustzijn vanwege die hogere niveaus? Er is geen tegenovergestelde geest?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Om te beginnen klopt het dat we niet alleen met persoonlijke geesten te maken hebben, maar ook collectieve. Veel van jullie hebben een bepaald bewustzijnsniveau bereikt waarop je een bepaalde geest ontstegen bent op persoonlijk niveau, maar dat je hebt beloofd om die op het collectieve niveau aan te nemen om het collectieve bewustzijn te helpen groeien.

Meerdere geesten kunnen enigszins hetzelfde zijn. Het klopt zeker dat een van de sterkste geesten de wens is om speciaal te zijn, superieur in zekere zin. En die komt oorspronkelijk van de gevallen wezens die in de vierde sfeer vielen en sindsdien is versterkt door veel gevallen wezens. Het is dus een heel sterke geest.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat je er waarschijnlijk meerdere keren mee moet afrekenen als je in bewustzijn groeit, omdat er een bepaalde verleiding bestaat om je speciaal te voelen, omdat je een bepaald bewustzijnsniveau hebt bereikt. Dit is de prins van deze wereld, de demonen van Mara, die je in de verleiding brengen.

Wanneer je in deze energie komt, kun je leren om je te realiseren of te begrijpen dat het gewoon een projectie is die van buitenaf komt; het is niet zo dat je iets in jou hebt dat je moet opruimen omdat je die al had opgelost, maar je moet die gewoon negeren, door je heen laten gaan. Jezus heeft gezegd dat de prins van deze wereld niets bij je vindt, en dat betekent dat wat hij ook op jou projecteert, slechts door je heen gaat, maar als iets door je heen gaat, zou jij je daar bewust van kunnen worden, het kan je aandacht trekken, maar als je het niet groter maakt, door je aandacht eraan te besteden, kan het gewoon door jou stromen.

Het is eigenlijk niet correct om te zeggen dat je altijd in de dualiteit schept, tot aan het honderdvierenveertigste niveau. En daarom schep je op hogere niveaus geen tegenovergestelde geest. Wanneer je boven het zesennegentigste niveau komt, schep je niet meer in de dualiteit, je leeft natuurlijk wel op een planeet waar een heel sterk collectief dualiteitsbewustzijn is. Dit betekent dat je er dus aan wordt blootgesteld wanneer je met andere mensen omgaat en duistere krachten die dat op je projecteren, wanneer je het collectieve bewustzijn gewoon observeert.

Je wordt dus geconfronteerd met het collectieve bewustzijn, maar boven het zesennegentigste niveau schep jij je eigen innerlijke geesten niet op basis van dualiteit. Als je het eenvoudiger wilt maken, dan zouden we kunnen zeggen dat er een geest is op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. Maar de geesten boven het zesennegentigste niveau schep je niet op grond van dualiteit. Ze worden nog wel geschapen met een zeker gevoel van gescheidenheid en in de dichtheid van het fysieke octaaf, maar niet in de dualiteit. En de geesten die beneden het achtenveertigste niveau worden gevormd, zijn agressiever en meer dualistisch dan die tussen het achtenveertigste en zesennegentigste niveau. Er valt nog meer over te zeggen, maar dit wil ik er nu over zeggen.