Oekraïne in de NATO?

Vraag: Willen een cruciaal aantal mensen in Oekraïne dat Oekraïne lid wordt van de NATO vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters, en waarom? Is vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters het probleem dat dit een indicator is van het algemene bewustzijnsniveau?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Rusland

Ik zou de vraag liever opnieuw willen formuleren door te zeggen, is er een cruciaal aantal mensen in Oekraïne die een vreedzaam leven willen leiden, een vreedzame toekomst zonder bemoeienis van naties van buitenaf, wat in de praktijk neerkomt op Rusland? En dat antwoord is duidelijk ja.

Een cruciaal aantal mensen, in feite de meerderheid van de mensen in Oekraïne die, als je naar Oekraïne als geheel kijkt, een vreedzaam leven willen leiden en geen bemoeienis van Rusland willen, maar trouwens ook niet van iemand anders.

Het hele probleem met lid zijn van de NATO komt maar door één factor en dat is dat de meeste mensen in Oekraïne Rusland als een bedreiging van de nationale integriteit van Oekraïne zien. Zij hebben het gevoel dat Rusland kwade bedoelingen heeft met de natie Oekraïne en niet wil dat de mensen in Oekraïne zich ontwikkelen op de manier die de meerderheid van de mensen in Oekraïne beslist.

Het is heel simpel: de mensen in Oekraïne willen de groei van hun natie door een democratisch proces beslissen. Lid zijn van de NATO is niet zo belangrijk en niet de doorslaggevende factor. Oekraïne hoeft niet lid van de NATO te worden. Zij streven daar alleen maar naar vanwege de bedreiging van Rusland. Als die bedreiging er niet was, dan wordt het lidmaatschap van de NATO een geschilpunt.

Wat betreft het lidmaatschap van de Europese Unie: er is een meerderheid die dit wil vanwege de economische groei die dit met zich meebrengt en die al heeft gebracht in andere voormalige sovjetrepublieken en landen van het Warschaupact, dat is ook duidelijk. Misschien is er geen meerderheid in de oostelijke provincies, maar dat is een probleem dat Oekraïne intern moet oplossen.

Je moet begrijpen dat, als de regering van Rusland respect had voor haar eigen volk, zelfs de etnische Russen die niet binnen de grenzen van Rusland wonen, dan zouden ze de mensen in Oekraïne dit zelf laten beslissen, zonder enige bemoeienis. Het feit dat ze zich ermee bemoeien – en niemand kan dat ontkennen als je naar de feiten kijkt – toont aan dat de Russische regering geen respect heeft voor de Russen, de etnische Russen in Oost-Oekraïne. Zij hebben geen respect voor de vele mensen in de rest van Oekraïne.

Ze willen niet dat het Oekraïense volk zich ontwikkeld volgens de wil van de mensen, omdat zij een bedoeling hebben. Ze willen Oekraïne gebruiken voor een doel dat met hen te maken heeft en hun macht, in de eerste plaats de macht over het Russische volk, maar ook het idee dat Rusland een belangrijk wereldrijk moet blijven. En zij willen ook een bufferzone tegen het westen dat zij als een bedreiging zien.

Maar zoals we hebben proberen uit te leggen, vormt het westen geen bedreiging. De NATO heeft absoluut geen enkele intentie om Rusland op een dag binnen te vallen. De NATO is een verdedigingsalliantie. De meeste leden van de NATO zijn wat we noemen moderne democratieën. Zij hebben geen agressieve intenties om andere landen aan te vallen. De NATO is een verdedigingsalliantie die is gevormd omdat de Sovjet-Unie heel duidelijk en zelfs openlijk de bedoeling had om het communisme overal ter wereld te verspreiden.

Wanneer de Russische regering zegt dat de activiteiten van de NATO, zoals het lid worden van de Baltische staten van de NATO of dat de NATO troepen naar de Baltische landen stuurt, agressie is tegen Rusland, dan is dat een totale leugen. Dit is alleen maar propaganda en dat gebeurt alleen maar om de mensen in het Russische volk die geloven wat de regering zegt te bedriegen of hen in hun eigen ogen een legitieme reden te geven om door te gaan met die agressieve maatregelen. Met andere woorden, Rusland weet dat zij agressieve maatregelen nemen. Wanneer zij een reactie krijgen, dan gebruiken ze dat om nog meer agressieve maatregelen te nemen.

Je kunt je afvragen waarom de Russische regering een excuus moet hebben, wanneer zij duidelijk hebben gedemonstreerd dat zij geen respect voor andere mensen, de internationale wetten en verdragen hebben. Maar toch doen ze dat.

En dit is een van de manieren om naar hypocrisie te kijken, de holheid van hun argumenten en je realiseren dat dit geen regering is die je kunt geloven. En de waarheid is natuurlijk dat maar heel erg weinig mensen buiten Rusland geloven wat de regering zegt. Wanneer de Russische regering elke verantwoordelijkheid voor een agressieve daad of een hack op het internet ontkent, dan zijn er niet veel landen die dat geloven.

Maar er zijn wel Russen die dat geloven en de Russische regering gelooft het. En zij moeten het wel geloven omdat dit hen het gevoel van legitimiteit geeft en dat moeten ze houden. Dit is natuurlijk cognitieve dissonantie. Maar er is nog nooit een onderdrukkende totalitaire regering geweest die geen cognitieve dissonantie had.