Internationale sancties tegen Rusland


Vraag: De ontwikkelde landen op de wereld gebruiken het beleid om sancties te geven om illegale acties van Rusland te voorkomen. Is dat wel effectief met betrekking tot de groei van het collectieve bewustzijn van het Russische volk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Rusland

De sanctie worden niet echt gebruikt om agressieve daden van Rusland te voorkomen omdat zij de agressieve acties van Rusland niet voorkomen, maar met betrekking tot de vorige vraag waarin ik heb gezegd dat veel naties het gevoel hebben dat ze Rusland niet kunnen vertrouwen, komt dit omdat ze steeds opnieuw hebben gezien dat Rusland agressieve daden pleegt.

Ik neem aan dat jij je realiseert dat het vormen van de Sovjet-Unie één grote agressieve daad was van Rusland, omdat de andere naties niet het gevoel hebben dat Rusland in staat zou zijn om zichzelf te stoppen. Rusland zal blijven doen wat ze doet, steeds agressiever worden tenzij zij een grens trekken en zeggen: “Als je verder gaat, dan zullen we je straffen.”

Het is enigszins een metafoor voor een kind, een onhandelbaar kind, dat aandacht wil en dat dingen blijft doen totdat de ouder zegt dat het genoeg is. En helaas gedraagt Rusland zich als zo’n onhandelbaar kind dat zichzelf niet kan stoppen.

De meeste naties op de wereld zouden veel liever hebben dat dit niet zo was, want als Rusland, zoals ik heb gezegd, vertrouwd kon worden en dezelfde regels hanteerde als alle anderen, dan zouden ze ook geen sancties gebruiken. Ze deden dit liever niet. Zij zouden Rusland liever al een volwassen moderne natie behandelen waar je mee kunt samenwerken, omdat je erop kunt vertrouwen dat zij de verplichtingen na zullen komen die zij op zich hebben genomen.