Kunnen geascendeerde meesters vallen?

Vraag: Is het mogelijk dat geascendeerde meesters vallen net zoals Lucifer? Is het mogelijk dat de geascendeerde meesters hun eigenschappen vervormen en dat hun licht in duisternis verandert?

Antwoord van Kim Michaels, 2021 – Webinar Rusland:

Ik geloof dat de geascendeerde meesters die vraag al eerder hebben beantwoord en het antwoord is nee. Als je eenmaal geascendeerd bent, kun je niet vallen.

In de Summit Lighthouse bracht dit nogal wat verwarring teweeg. Daar spraken ze over gevallen engelen en dat er zelfs in de hemel engelen vielen. In het boek ‘De Openbaringen van Johannes staat: “O Lucifer je bent uit de hemel gevallen.” In onze leringen is uitgelegd waarom dat in een eerdere sfeer is gebeurd die niet geascendeerd was, en waarin de gevallen wezens vielen.