Je Verwachtingen loslaten

Geascendeerde meester Gautama Boeddha, 25 april 2021 – Webinar voor Rusland: Het bewustzijn van superioriteit loslaten en het gevoel overwinnen dat je niet heel bent, getraumatiseerd bent en je naar buiten richt

IK BEN geascendeerde meester Gautama Boeddha. Het is mijn privilege, mijn vreugde en mijn keuze om deze conferentie te verzegelen zoals ik vele andere heb verzegeld. Maar natuurlijk kies ik er ook voor op een bepaalde lering te geven.

Wanneer je terugkijkt in de tijd, heel lang geleden, heel veel eeuwen geleden, wat zei ik, toen ik op deze aarde rondliep in het lichaam van Gautama? Ik formuleerde de Nobele Waarheden, en één daarvan was dat het leven lijden is. Wat was mijn doel met de leer die ik gaf. Dat was natuurlijk dat de mensen werden bevrijd van het lijden.

Maar wanneer je naar het boeddhisme kijkt, wat was dat dan? Er zijn mensen die het een religie hebben genoemd. Veel mensen in het westen zeggen dat het een religie is, omdat zij niet echt begrijpen wat het boeddhisme is. Ze hebben niet eens de moeite genomen om het te bestuderen. Zij kijken misschien naar de oefeningen die moderne boeddhisten doen, maar hebben nooit moeite gedaan om de leer te bestuderen en echt te begrijpen wat het boeddhisme is. Veel moderne mensen die het boeddhisme praktiseren, begrijpen niet wat het boeddhisme is. Het boeddhisme is ook wel een filosofie genoemd. Maar is het wel een filosofie? Spreekt het over de schepping van het universum en kosmologische onderwerpen? Nee.

Het boeddhisme is heel praktisch. Het is eigenlijk een psychologisch hulpmiddel, een psychologisch systeem, als je het woord wilt gebruiken, een psychologische methode. De bedoeling ervan is dat de mensen worden bevrijd van lijden. En waar heeft dat lijden plaats? In de psyche, in de geest. Wat is de sleutel die wordt gegeven om lijden te overwinnen? Dat is dat je gehechtheden loslaat. Wat is een gehechtheid? Dat is niet iets wat samen met je e-mail komt. Het is ook niet iets wat fysiek aan je lichaam vastzit. Het is een gehechtheid in je geest. Het is een psychologische toestand.

Wat is dan de sleutel tot het boeddhisme? Dat is dat je de psychologische toestanden opruimt die je gehecht laten zijn aan de dingen van deze wereld. De fenomenen op deze wereld, de dualistische paren, de gebeurtenissen, andere mensen, plaatsen, die je gehecht laten zijn aan fysieke dingen en gebeurtenissen, bepaalde emoties, bepaalde gedachten, een bepaald gevoel van wereldlijke or aardse identiteit.

Hoe los je dat op? Door aan je psyche te werken. Waarom heb ik dat vijfentwintighonderd jaar geleden niet gewoon gezegd? Omdat het collectieve bewustzijn toen veel lager was dan tegenwoordig, waardoor het onmogelijk was om de mensen de concepten te geven over de psyche waar wij tegenwoordig wel iets over kunnen vertellen. De mensen hadden toen het fundament niet om dat te begrijpen. Zoals je duidelijk kunt zien, hadden ze niet het fundament om veel wetenschappelijke concepten te begrijpen die jullie op de lagere school hebben geleerd. Dat collectieve bewustzijn was er toen gewoon nog niet.

Dus wat doen de geascendeerde meesters de laatste vijfentwintighonderd jaar en zelfs nog langer? Wij hebben geleidelijk het collectieve bewustzijn omhoog gebracht door op diverse terreinen kennis naar buiten te brengen, taal naar buiten te brengen, opdat we die concepten nu konden geven over de menselijke psyche, hoe je vier lagere lichamen werken, over de energiestroom, over de gescheiden zelven en hoe je die opruimt.

Wanneer je terugkijkt op deze hele lange tijd, dan zie je hoeveel kleine elementen er op een plek gezet moesten worden om de planeet aarde op het punt te brengen waarop deze leringen gegeven zouden kunnen worden, waardoor een cruciaal aantal mensen hem konden ontvangen en die het collectieve bewustzijn vooruit zouden brengen door ze te beoefenen.

Het is slechts een kwestie van tijd, relatief korte tijd, voor die concepten algemene kennis zullen worden. Dit betekent niet dat de meerderheid van de mensen geascendeerde meesters zal erkennen. Maar zij zullen wel de concepten begrijpen over hoe je de leiding neemt over je eigen gedachten, je eigen psyche, en hoe je systematisch, opzettelijk, bewust, je gemoedstoestand verandert opdat je het lijden kunt ontstijgen, namelijk de gehechtheden die je lijden bezorgen en een zekere mate van gelukzaligheid brengen, zoals ik het noem, maar dat dit eigenlijk iets is wat de meeste mensen opvatten als een of andere extreme vorm van geluk.

Nee, we zouden het eerder gemoedsrust kunnen noemen, de gemoedsrust die ontstaat als je in een neutrale gemoedstoestand bent. Dit betekent dat je nergens aan gehecht bent. De demonen van Mara kunnen bij je komen wanneer je zit te mediteren en een reactie bij je proberen te ontlokken, maar er is niets waardoor ze bij jou een reactie kunnen ontlokken. Je bent gewoon niet gehecht aan een bepaalde situatie op aarde.

Maar let nu op het verschil. Onthechting betekent niet dat niets er toe doet en dat je nergens om geeft. Het betekent dat je er niet aan gehecht bent. Je bekijkt het leven op aarde niet met je dualistische gedachten, je benadert het leven niet met je dualistische geest. Je hebt dat getranscendeerd. Je kunt wel bezig zijn met het leven, je kunt nog steeds blijdschap voelen, maar niet de blijdschap die het tegenovergestelde is van verdriet. Je kunt geluk voelen, maar het is niet het geluk dat het tegenovergestelde is van ongelukkig zijn. Vanuit dualistisch perspectief heb je een neutrale gemoedstoestand. De standbeelden van de Boeddha, waarop hij zit met een raadselachtig glimlachje demonstreert die onthechting, maar er is wel innerlijke vrede en innerlijke vreugde.

Wat zou ik als geascendeerde meester Gautama Boeddha graag willen voor alle mensen? Dat ze dit ook bereiken natuurlijk. Natuurlijk is dit dat zij ook wat van die innerlijke gemoedsrust krijgen, een staat waarin hun psychologische wonden en trauma’s zijn geheeld, de gehechtheden zijn losgelaten die hen stress geven. Vijfentwintighonderd jaar geleden heb ik gezegd dat het leven lijden is. Met de vocabulaire van tegenwoordig zou je kunnen zeggen dat het leven uit stress bestaat. Het leven bestaat uit spanning, innerlijke spanning. Wat is stress? Je kunt fysieke stress hebben, maar stress is voornamelijk een psychologische toestand. Je voelt je gestrest. Ja, je kunt zeggen dat je gestrest bent, maar het blijft een psychologische toestand.

Wat zie ik als de geascendeerde meester Gautama Boeddha naar het Russische volk kijkt? Dan zie ik dat veel van de mensen al vele levens enorm veel stress hebben. Veel van de mensen die tegenwoordig in Rusland incarneren, staan ook onder enorme druk. Alleen hun dagelijkse leven geeft heel veel mensen zoveel stress dat het voor velen overweldigend is, het is te veel voor sommigen en beginnen ze aan diverse vormen van verslaving om zichzelf te verdoven met chemische middelen of bepaalde activiteiten die hun gedachten uit de stress halen die ze voelen. Sommigen zullen bijna alles doen om even verlost te mogen zijn van het gevoel van bijna ondraaglijke stress.

Hoe kun je verwachten dat mensen die zo onder stress staan, gevoelig voor het leven zijn? Zij zijn niet gevoelig voor hun eigen leven. Hoe kunnen ze dan gevoelig zijn voor anderen? Hoe kun je verwachten dat zij de verantwoording nemen voor hun eigen leven, hun eigen natie, zich betrokken voelen bij diverse aspecten in de samenleving? Hoe kun je van hen verwachten dat ze nog iets anders doen naast het omgaan met de stress in hun dagelijkse leven?

Saint Germain heeft gisteren iets gezegd over het verheffen van het Russische volk naar het punt van materialistische welvaart, waardoor ze niet al hun tijd en aandacht hoeven te geven aan de kost verdienen. Maar hier zit natuurlijk een Omegakant aan, en die is, zoals veel mensen in het westen demonstreren, dat je goede materiële omstandigheden kunt hebben, maar toch nog veel psychologische stress kunt voelen.

Het is duidelijk dat de stress die veel mensen in Rusland voelen voortkomt uit de worsteling om het bestaan. En veel daarvan zou verdwijnen als de omstandigheden in materieel opzicht beter zouden worden. Maar dat is nog maar het begin, de tweede fase is het helen van je psyche, opdat de mensen in Rusland de innerlijke psychologische stress kunnen beginnen los te laten die eigenlijk niet door de materiële omstandigheden wordt veroorzaakt, maar daardoor wordt aangewakkerd.

De ware oorzaak is wat er met hen gebeurd is tijdens de sovjettijd, de tijd van de tsaren en zelfs in de moderne tijd en zij hebben daar psychologische genezing voor nodig. Wat is de sleutel? Natuurlijk begrijp je dat jij je gestrest voelt, omdat er een mechanisme in je psyche zit dat je laat denken dat jij er alleen maar op een bepaalde manier kunt zijn, of dat het leven alleen maar op een bepaald manier kan gaan.

Dit is een gehechtheid aan een bepaalde kijk op het leven, een bepaald waarnemingsfilter. In het verleden ben je blootgesteld aan trauma’s, manipulaties, propaganda, waardoor je een bepaalde kijk op het leven bent gaan accepteren. Bijvoorbeeld dat het leven een strijd is, dat je de staat niet kunt vertrouwen, dat je andere mensen niet kunt vertrouwen, dat iedereen je te pakken wil nemen, dat iedereen tegen jou is, dat niemand je het respect geeft dat je wilt, of vele andere dingen. Je denkt dat je alleen maar op die manier naar het leven kunt kijken.

Het gevolg is dat je denkt dat je alleen maar gestrest kunt raken wanneer mensen niet doen wat jij graag wilt, je van streek voelen, je boos voelen, door uit te halen, door agressief te zijn en ze stil te krijgen in plaats van aan jezelf te werken en je af te vragen waarom zij je van streek maken. En dan tot het besef te komen dat dit niet komt door de uiterlijke situatie. Het is de innerlijke situatie, een gehechtheid in je psyche. Dat maakt je van streek. De sleutel om niet van streek te raken, is niet de situatie veranderen, andere mensen veranderen, maar je innerlijke situatie veranderen, zodat je die situatie aan kunt. Zie die onder ogen en zeg: “Nou en? Denk je dat je macht over mij hebt? Denk je dat je een bepaalde reactie bij mij kunt opwekken? Nee, dat heb ik achter me gelaten. Maar over de ik die ik nu ben, heb je geen enkele macht.”

Dit beperkt zich niet tot Russische mensen. Dit geldt voor alle mensen op aarde. En ik verwacht niet dat het Russische volk zich in de nabij toekomst tot het boeddhisme bekeert.

We zien niet gebeuren dat Rusland zich tot het boeddhisme bekeert of een natie voor de geascendeerde meesters wordt. Wij proberen mensen zover te krijgen dat ze een aantal universele ideeën accepteren die hen helpen om hun persoonlijke leven te verbeteren.

Nu wil ik wat leringen geven die verder ingaan op de magnifieke verhandeling die Moeder Maria eerder heeft gegeven over het overwinnen van het gevoel dat je vastzit op het spirituele pad. Mijn standpunt hierop is natuurlijk iets wat ik al heb gezegd, namelijk de sleutel van de boeddhistische leer: het loslaten van je gehechtheden. Maar ik wil me speciaal concentreren op één aspect van een soort gehechtheid. En dat zou je verwachtingen kunnen noemen.

Zoals Moeder Maria en Jezus en anderen hebben gezegd: Wanneer je het spirituele pad de eerste keer vindt, hetzij als een lering van de geascendeerde meesters of iets anders, dan heb je een bepaald bewustzijnsniveau. Je hebt een bepaalde achtergrond, je hebt bepaalde ideeën en overtuigingen uit dit of vorige levens. En je kunt alleen maar op dat punt beginnen. Maar wat zorgt ervoor dat iemand besluit om zich bezig te gaan houden met een onbekend concept van een spiritueel pad naar hogere bewustzijnsniveaus? Wat motiveert je om een poging te doen om de soms complexe leringen te bestuderen, enigszins vreemde rituelen uit te voeren, en daarvoor zoveel tijd, energie en inspanningen te verrichten?

Je moet een motivatie hebben, en wat de mensen natuurlijk motiveert, is dat je een bepaalde verwachting heb. Als je naar het menselijke bestaan, kijkt, naar deze beschaving en vorige, als je naar de menselijke geschiedenis kijkt, dan zie je dat er een patroon komt bovendrijven. En dat patroon is: Je spant je in en je krijgt een beloning.

Je kunt dit zien tot de in nevelen gehulde geschiedenis. Je levert een inspanning en je krijgt er een beloning voor. We zouden kunnen zeggen dat dit een natuurlijk concept is. Het is een deel van het pad van een levensstroom die begint, zoals ik heb gezegd, met een identiteitsgevoel dat in één punt wordt samengebald en dat zich geleidelijk aan uitbreidt. Je levert een inspanning, je ontvangt een beloning.

Op een natuurlijke planeet lever je een inspanning door met je gedachten een bepaalde matrix te formuleren en daarna zie je dat die matrix zich fysiek manifesteert en dat is dan je beloning. Dit is de beginfase van medeschepper zijn. En wat gebeurt er op een natuurlijke planeet? Elke matrix die je in gedachten met voldoende intensiteit vormt, manifesteer je ook.

Dit is natuurlijk niet zo op een onnatuurlijke planeet waar de materie dichter is, waar het collectieve bewustzijn dichter is, waar heel veel mensen je kunnen tegenwerken, en vooral als er gevallen wezens zijn. We kunnen zeggen dat er een natuurlijk concept was dat je een inspanning verrichtte en een beloning ontving, maar de gevallen wezens hebben dat concept gemanipuleerd. Zij hebben dat concept vervormd en gebruikt om mensen op myriaden manieren subtiel te manipuleren.

Een van hun favoriete spelletjes is dat ze mensen de verwachting geven dat zij een bepaalde beloning kunnen ontvangen, als ze lange tijd een bepaalde inspanning verrichten. En dan krijgen ze de mensen zover dat ze die inspanning leveren, maar geen beloning ontvangen. Dan komen ze vertellen: “Maar je hebt niet hard genoeg gewerkt, je moet nog beter je best doen.” En dan doen de mensen dat en krijgen ze nog steeds geen beloning. De gevallen wezens hebben er een sport van gemaakt: Hoe vaak kun je mensen laten geloven dat zij een beloning ontvangen als ze nog meer doen?

In Rusland zie je hier de versie van: “Als jullie, het Russische volk, genoeg voor de staat opofferen, dan krijgen jullie een beloning.” In de katholieke tijd was de versie: “Als jullie je genoeg inspannen om de dictaten van de kerk op te volgen, voor de kerk te strijden in de kruistochten, geld aan de kerk te geven, dit te doen, dat te doen, dan word je beloond na dit leven.” Het is gewoon een sport voor de gevallen wezens om de mensen door die cyclus heen te halen van een inspanning leveren, teleurgesteld worden, hen zover krijgen dat ze een nieuwe poging doen, ze opnieuw teleurstellen, enzovoort totdat de mensen er genoeg van krijgen en zeggen: “Stop.”

Zo gaat het ook met het spirituele pad. Zoals Moeder Maria heeft gezegd over het uiterlijke pad, denk je dat je een bepaalde beloning zult ontvangen wanneer je al die decreten en invocaties doet, de leringen bestudeert, naar conferenties komt, dit doet en dat doet, en dan zul je een bepaalde beloning krijgen, hoe je het ook bekijkt op grond van de bewustzijnsstaat die je hebt wanneer je het pad vindt. Dan doe je dit vijf, tien, vijftien, twintig jaar totdat jij je teleurgesteld voelt en misschien niet meer naar de leringen omkijkt, of ze misschien gaat ontkennen en een poging blijft doen en denkt dat je na dit leven wordt beloond.

De waarheid is dat je er een tijd was waarin je het spirituele pad vond in een of andere vorm. Je had een bepaald bewustzijn en op grond van dat bewustzijn, jouw achtergrond, niet alleen in dit leven maar ook in vorige levens, heb je een bepaalde motivatie voor jezelf ontwikkeld om het spirituele pad te volgen op grond van een bepaalde verwachting.

Je accepteerde dat je een inspanning moest leveren, maar je verwachtte ook dat je een bepaalde beloning zou krijgen als je die inspanning had geleverd. Je hebt het spirituele pad op een bepaald moment in een andere vorm gevonden, maar op een bepaald punt kwam je bij de leringen van de geascendeerde meesters terecht. Nu motiveer jij jezelf weer door de leringen van de geascendeerde meesters. Je maakt een motivatie voor jezelf die zegt: “Als ik dit doet, zoals in de leringen staat, dan ontvang ik die beloning.”

Overal ter wereld zijn veel mensen die verwachtten dat zij, als ze een tijdlang bepaalde technieken doen, een bepaalde spirituele leer of goeroe aanhangen, een hogere bewustzijnsstaat, kosmisch bewustzijn, eenheidsbewustzijn, verlichting, of hoe ze het ook mogen noemen, zullen krijgen.

Jullie zijn als studenten van geascendeerde meesters niet anders. Jullie hebben een bepaalde verwachting van wat er zal gebeuren wanneer jij je aan het pad wijdt. En nogmaals, ik neem niemand iets kwalijk, wat kun je anders doen? Je moet beginnen waar je bent. Je komt echt nergens als je niet iets doet. Als je geen inspanning levert, kom je niet verder, dus je hebt een motivatie nodig om die inspanning te leveren en die motivatie berust op het bewustzijnsniveau dat je hebt, de manier waarop je naar het pad kijkt, de manier waarop je naar jezelf kijkt, naar God kijkt, naar de geascendeerde meesters, veel ingewikkelde zaken. Ieder van jullie heeft zijn eigen motivatie. Daar is niets mis mee. Het is absoluut onvermijdelijk.

Maar hoe voorkom je dat je op die punten komt, waarop de motivatie die je had toen je begon en die je zover heeft gebracht als maar kon en zoals Moeder Maria heeft beschreven, moet je een stap omhoog doen naar een hoger niveau maar je gedachten weten niet hoe dat moet, dus je begint je ontmoedigd te voelen, je krijgt het gevoel dat je niet groeit, dat je niet voldoende vooruitgang boekt, dat het niets meer betekent. Hoe voorkom je die reactie?

Er is maar één manier en dat is dat je moet begrijpen dat je op het pad van tijd tot tijd naar je verwachtingen moet kijken. Je moet je realiseren dat de verwachting die je had, beperkt waren tot het bewustzijnsniveau dat je had. Maar nu heb je die inspanning geleverd, de leringen toegepast, je bent in bewustzijn gestegen. Dit betekent dat je nu een hogere motivatie kunt bevatten en je een andere verwachting kunt krijgen over wat er zal gebeuren.

De vraag is eigenlijk of je dit kunt begrijpen, kun je dit ook bevatten met je gedachten en inzien dat het pad fases heeft, zoals Moeder Maria heeft gezegd? En om van de ene fase in de andere te komen, moet je iets zien wat je in de vorige fase niet zag. Het is de enige manier om te groeien. Je moet vooral begrijpen dat je altijd een motivatie nodig hebt. Hoe zou je anders die inspanning kunnen leveren op een dichte planeet als de aarde? Om die motivatie te krijgen moet je een bepaalde verwachting hebben over wat de beloning zal zijn.

We zien dat er studenten zijn die de leer van de geascendeerde meesters vinden en de verwachting formuleren dat zij fysiek resultaat zullen behalen. Dat hun lichaam geneest. Dat ze rijk worden. Het kunnen bepaalde situaties, fysieke situaties, zijn die ze graag willen. Het kan ook zijn dat ze bepaalde vermogens willen om de materie te manipuleren en dingen te manifesteren die indruk zullen maken op andere mensen.

Er kunnen veel verschillende motivaties en verwachtingen zijn, maar dit zijn fysieke verwachtingen. Zij zullen je op een bepaald niveau van het pad brengen, maar er komt een punt dat je niet meer zult groeien als je niet naar je verwachtingen kijkt, beseft dat zij beperkt zijn en dat ze jou inperken en dat je, als je meer vorderingen wilt maken op het pad, die verwachtingen gewoon moet opgeven door de zelven die deze verwachtingen hebben los te laten.

Dit hoeft geen gemakkelijk proces te zijn maar we hebben hier leringen over gegeven vanuit diverse gezichtspunten. Je moet het simpele mechanisme begrijpen. Jezus heeft tweeduizend jaar geleden gezegd: “Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie bereid is zijn leven voor mij te geven, zal het vinden, zal het echte leven, een hogere vorm van leven, vinden.” Dit betekent gewoon het volgende: je hebt een verwachting geformuleerd op een bepaald bewustzijnsniveau. Hoe zul je het volgende bewustzijnsniveau gaan zien? Hoe krijg je een hogere verwachting die je op het volgende niveau van het pad brengt?

Dit is het mechanisme: Je kunt de volgende stap pas zien wanneer je jouw huidige verwachting opgeeft. Dit betekent niet dat je dit moet doen wanneer je de leringen pas hebt gevonden, maar wanneer je op dit punt komt, het gevoel dat je vastzit, dat je nergens uitkomt, dan moet je een stap naar achteren doen, naar je motivatie en naar je verwachtingen kijken. Wat voor beloning verwacht je? Daarna moet je die verwachting loslaten. Dat zelf laten sterven. Gebruik de leringen over hoe je gescheiden zelven kunt loslaten. Laat hem sterven.

Pas wanneer je de verwachting hebt opgegeven die nu aan zijn doel heeft beantwoord, zie je de volgende. Daarom is het spirituele pad in zekere zin een proces van dood en wedergeboorte. Je moet iets ouds laten sterven voor er iets nieuws geboren kan worden, voor jij herboren kunt worden als een nieuw wezen in Christus. Dit kan niet anders. Dit hebben we ook al op diverse andere manieren gezegd. We proberen het nu duidelijker te zeggen met een specifieke focus: Hoe je het vastzitten op het pad loslaat.

De laagste verwachting die mensen hebben, is een fysieke uitkomst op het pad. Het volgende niveau is misschien een psychologische uitkomst. Dit kan genezing van je psyche zijn. Het kan zijn dat je bepaalde vermogens krijgt. Het kan zijn dat je een bepaald bewustzijnsniveau krijgt.

De boodschapper heeft nooit fysieke verwachtingen gehad. Hij zocht altijd naar het verhogen van zijn bewustzijn, omdat hij begreep dat dit de sleutel tot het pad was, maar hij werd vele jaren gemotiveerd door de verwachting dat hij op een dag het allerhoogste bewustzijnsniveau zou krijgen. En vaak dacht hij: “We hebben dat allerhoogste bewustzijnsniveau nog niet bereikt, maar ik weet hoe het pad werkt en dus moet er iets zijn wat ik nog niet heb opgelost in mijn psyche. Dus blijf ik aan mijn psyche werken en als ik maar hard genoeg mijn best doe totdat ik alles heb opgelost, dan zal ik wel de allerhoogste bewustzijnsstaat krijgen.”

Dit heeft vele jaren voor hem gewerkt. Het kan ook heel lang voor jou zo werken. Het heeft heel lang voor jullie zo gewerkt. De boodschapper kwam op het punt, niet dat hij een crisis had of zo, dat hij tot het besef kwam dat dit een beperkte aanpak was. Pas toen hij de leringen over de gescheiden zelven en de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus had, realiseerde hij zich dat er een illusie op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus bestaat. Die illusie is natuurlijk iets wat je niet hebt gezien en dat betekent dat er een zelf is dat je nog niet hebt gezien en laten sterven. Er is een psychisch probleem dat je nog niet hebt opgelost.

Toen realiseerde hij zich dat jij je psychologische problemen pas helemaal op zult lossen als je ascendeert. Toen hij zich dit realiseerde en erkende, was hij niet meer de ezel die achter de wortel aanliep en de kar trok. Nu kon hij stoppen en zeggen: “In de eerste plaats ben ik er klaar mee om achter die wortel aan te rennen. Ik wil die wortel niet eens. Ik houd niet eens van wortelen.” Toen kon hij zich omdraaien en naar de kar kijken en zeggen: “Ik heb het gehad met die kar, de verwachting dat ik op een dag de grootste doorbraak maak en ik een hogere bewustzijnsstaat krijg. Waarom zou ik die verwachting met me meeslepen die me in werkelijkheid belast?”

Toen kon hij zijn hele aanpak van het spirituele pad veranderen en zeggen: “Waarom zou ik het gevoel moeten hebben dat ik tekortschiet of dat ik niet goed ben, omdat ik niet het bewustzijnsniveau heb dat ik nu heb? Ja, er zijn nog wel wat psychologische problemen die ik op moet ruimen. Maar waarom zou ik daar een slecht gevoel over moeten hebben? Zo werkt het pad op aarde nu eenmaal. Ik heb een bepaald bewustzijnsniveau en bepaalde onopgeloste psychologische problemen op dat niveau en ook tot aan het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau. Dat kan niet anders. Waarom zou ik het mezelf kwalijk nemen dat ik nog niet op het honderdvierenveertigste niveau ben? Ik zit op het niveau waarop ik ben. Het is mijn taak om de volgende stap te nemen.”

Hij kreeg een bewustzijnsstaat waarin hij niet meer het gevoel had dat hij achteropkwam en geen weerstand voelde om nog iets in zijn psyche te ontdekken. Hij wachtte neutraal op het volgende wat op zou komen opdat hij daar naar kon kijken, eraan werken, de zelven laten sterven en verder te gaan op het volgende niveau. En ziedaar, wat bereikte hij daarmee?

In zekere zin kwam hij op het allerhoogste niveau dat je op aarde kunt bereiken, namelijk vrede hebben met hier zijn. Zijn wie je bent op dit moment, weten dat je zult blijven groeien tot je het honderdvierenveertigste niveau bereikt, omdat je weet dat je er geen weerstand tegen hebt. Je hebt geen weerstand tegen iets wat je moet overwinnen. Dat is de allerhoogste bewustzijnsstaat die je op aarde kunt bereiken, omdat het je een gevoel van innerlijke vrede geeft.

Misschien heb je nog wel wat illusies niet gezien die een bepaalde reactie kunnen opleveren in bepaalde situaties, maar toch zal het veel gemakkelijker voor je zijn om die door te werken en een staat van vrede te bereiken. Of misschien die door te werken zonder die staat van vrede te verlaten. Je bent in die neutrale gemoedstoestand. Je realiseert je dat je niet op zoek bent naar extreem geluk. Je zoek niet naar gelukzaligheid. Je bent niet op zoek naar extatische gelukzaligheid. Je bent niet op zoek naar een extatische ervaring, een dramatische ervaring.

Je bent op zoek naar een neutrale gemoedstoestand opdat je zo weinig mogelijk reacties krijgt op aarde als maar kan. Wanneer je wel een reactie krijgt, kijk er dan gewoon naar. Wat is het zelf dat daarbij hoort? Wat is de overtuiging? Je blijft eromheen draaien, bekijkt hem vanuit alle hoeken tot je op een dag midden in de nacht wakker wordt en ineens begrijpt: “Ah, ik hoef niets op aarde te doen. Ik hoef niemand op aarde ergens van te overtuigen. Ik hoef niet iets op aarde te bereiken, ik hoef niet een bepaald resultaat op aarde te behalen.” Je begrijpt dan ineens dat je eigenlijk niets op aarde wilt. Er is geen beloning die je op aarde zou kunt krijgen die je echt wilt.

Wat je wilt, de beloning die je wel wilt, is je ascensie. Misschien wil je de beloning dat je de aarde een dienst kunt bewijzen. Andere mensen helpen. Natuurlijk haalt de boodschapper een bepaald gevoel van blijdschap uit het werk dat hij heeft gedaan en dat hij nog steeds doet. Maar zijn ware motivatie is ascenderen. Zo moet het ook voor degenen zijn die in hun Goddelijke plan hebben staan dat dit je laatste leven op aarde is.

Veel van jullie hebben als doel genomen dat je in dit leven wilt ascenderen. Dit staat in je Goddelijke plan. Dit betekent dat je vaak een bepaald rooster voor je Goddelijke plan hebt gemaakt: “Ik moet met een bepaald tempo groeien om het te halen in een normale levensduur.” Dit is een van de redenen waarom je het gevoel hebt dat je achterop bent, omdat je achterop bent met het rooster dat je hebt gemaakt, omdat je die verwachting nog niet hebt losgelaten. Je zit nog steeds vast in het feit dat iets op het pad wilt, iets op aarde wilt, een beloning op aarde in plaats van de ascensie.

Wat heeft Jezus tweeduizend jaar geleden gezegd? Degenen die een beloning op aarde willen, kunnen die krijgen, maar degenen die echt Christus willen volgen, willen een beloning in de hemel. Dit is natuurlijk de ascensie.

Veel van jullie kunnen zover komen dat jullie een bepaalde motivatie, een bepaalde verwachting, hebben gevolgd tot zover je kunt. Nu maak je niet meer de vorderingen die je wilt en ineens kun je naar je vorige motivatie kijken en het gevoel krijgen dat die je beperkt. Je ervaart het gevoel: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Je ziet dat het zinloos is om naar het doel te streven dat een paar jaar geleden nog zo belangrijk voor jou leek, maar je hebt dat zelf nog niet laten sterven. Je hebt die verwachting nog niet opgegeven. Daarom kun je niet herboren worden en het volgende niveau zien, en daarom heb je het gevoel dat je vastzit.

Nogmaals, zoals Moeder Maria heeft gezegd, is dit heel individueel. Wat is de specifieke verwachting? En wat is je specifieke definitie van het pad dat je moet nemen om die beloning te krijgen? Hoe heb je dat in gedachten geformuleerd? Misschien ook wel in beelden, maar vooral in woorden. Hoe zou je dat willen beschrijven?

Doe een stap achteruit en denk hierover na. Hoe zou je jouw motivatie omschrijven, de beloning waar je naar op zoek bent, en de manier om die te krijgen zoals je die tot dusver ziet? Kijk er dan naar en vergelijk het met wat we hebben gezegd, namelijk dat het niet de hoogste mogelijke motivatie is. Wat heeft dat te maken met je ascensie? Is je ascensie eigenlijk niet de hoogste mogelijke motivatie die je wilt? Stel dan je verwachting bij. Laat de eerdere verwachting los. Je zult een nieuwe zien. Je ziet dan wat de volgende stap is. Het is misschien niet de hoogste, maar dat maakt niet uit. Het is een stap die je bij de volgende fase kan brengen op het pad tot je die verwachting misschien ook weer moet loslaten en verfijnen.

Dan kun je op hetzelfde punt komen dat de boodschapper enige tijd geleden heeft bereikt, je hebt geen verwachtingen nodig. Je bent niet op zoek naar beloningen, zeker geen beloning op aarde. Je wacht tot er iets gebeurt. Je bent gewoon wie je bent, ervaart het leven, je brengt tot uiting wat je van binnenuit voelt dat je wilt uiten en daar ben je tevreden mee. Je hebt er vrede mee. Dat is nogmaals de hoogste bewustzijnsstaat die je op aarde kunt bereiken. Het is niet het honderdvierenveertigste niveau, maar het is de hoogste ervaring die je kunt krijgen.

Je begrijpt misschien dat je dit proces moeilijk in woorden kunt beschrijven. Wij hebben jullie het concept gegeven van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat je pas de hoogste gemoedstoestand kunt bereiken als je op het honderdvierenveertigste niveau bent, maar dat is niet het geval.

Er is een trap die je opgaat naar je ascensie. Die heeft honderdvierenveertig treden. En wanneer je de honderdvierenveertigste trede op die trap bereikt, kun je ascenderen. Want elke stap is een initiatie waar je voor moet slagen, iets wat je moet inzien. Maar deze treden moet je oplopen, en de vraag is nu: “Wat is je gemoedstoestand, je houding, je aanpak, om die trap op te lopen?”

Daar heb ik het over. Je kunt een bepaalde bewustzijnsstaat krijgen, een bepaalde benadering, een bepaalde houding hebben ten aanzien van het leven op aarde, het spirituele pad, omdat vorderingen maken neutraal is, omdat je er vrede mee hebt en dit is de hoogste bewustzijnsstaat die je op aarde kunt krijgen. Dit is de beste aanpak die je kunt hebben. Je denkt misschien wel dat Jezus een hogere bewustzijnsstaat had, maar dat was niet zo. Je denkt misschien dat ik een hogere bewustzijnsstaat had als de Boeddha, maar dat was niet zo. Ik bereikte de hoogste bewustzijnsstaat die je in die tijd kon krijgen, gezien het niveau van het collectieve bewustzijn.

Je kunt over deze ideeën nadenken, als je ze laat absorberen, je kunt je uit het vastzitten halen als je bereid bent om die verwachtingen los te laten en de zelven te laten sterven, zelfs als je niet weet wat er voor in plaats komt, zelfs als denkt dat er niets voor in de plaats komt, zelfs als de zelven zullen zeggen dat je zult sterven als je een zelf laat sterven, omdat je weet dat je niet sterft als je een zelf laat sterven, omdat je nooit kunt sterven. Je kunt alleen maar met een hogere staat geboren worden. Ik hoop dat jullie dit nu allemaal begrepen hebben. ik hoop dat jullie dit niet alleen op verstandelijk niveau hebben begrepen, maar dat je hebt gevoeld dat je door een zelf te laten sterven meer de vrijheid voelt die daaruit voortvloeit.

Nu heb ik gezegd wat ik en wij jullie wilden zeggen op deze conferentie. Wij zijn dankbaar voor de kans om dit onderwerp in Rusland aan te kaarten. Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen in Rusland aan dit webinar meedoen, dat jullie er aandacht aan besteden, dat je bereid bent geweest om je chakra’s en aura de uitzendstations te laten zijn, waardoor wij deze ideeën naar het collectieve bewustzijn kunnen zenden.

Wij zijn dankbaar dat heel veel mensen uit de voormalige sovjetrepublieken ook deelnemen aan deze conferentie, en natuurlijk mensen uit alle delen van de wereld. Jullie hebben allen dat momentum vermenigvuldigd, het Omega-aspect van het Alpha-aspect van onze uitgave dat jullie hebben opgenomen, en daardoor door jullie bewustzijn is gegaan omdat jullie, die fysiek geïncarneerd zijn, het naar het collectieve bewustzijn uitzenden. Jullie hebben een magnifieke dienst bewezen. Wij zijn dankbaar. Jullie krijgen onze grote waardering; wij accepteren wie jullie nu zijn op jullie pad, voelen veel liefde omdat jullie wilden helpen om vooruitgang te boeken en nog veel meer.

Ik verzegel jullie nu in de Vlam van de Blijdschap van de Boeddha die eigenlijk een staat van innerlijke vrede, gemoedsrust is. Wees verzegeld in die vlam van de neutrale vrede van de Boeddha.