Wat is de essentie van mensenrechten?

Geascendeerde meester Portia, 1 augustus 2020, Webinar – De Goddelijke Moeder in actie zijn door de zeven stralen te integreren.

IK BEN geascendeerde meester Portia. Ik ben natuurlijk ook een onderdeel van de Goddelijke Moeder voor de aarde. Ik maak deel uit van het ambt van Goddelijke Moeder voor de aarde. Er wordt gezegd dat ik de Godin van Kansen of de Godin van Rechtvaardigheid ben. En natuurlijk kom ik vandaag om de Vlam van Kansen naar alle mensen op aarde brengen, vooral de vrouwen die bereid zijn om deel uit te maken van deze beweging om eerst de vrouwen te bevrijden, daarna de mannen en ook om de samenlevingen uit hun oude manier van denken te bevrijden.

Op onze vorige conferentie over het bevrijden van vrouwen, hebben we gesproken over het feit dat je in de Verenigde Staten je ogen meet door te zeggen dat je helemaal goed ziet als de uitslag van de test 20/20 is en daar is het gezegde uit ontstaan dat ‘wijsheid achteraf’ 20/20 is, want als je achterom kijkt, dan zie je altijd perfect wat er had moeten gebeuren, wat er had kunnen gebeuren, wat er is gebeurd, waarom het is gebeurd, enzovoort.

Het is zo gemakkelijk om iets te voorspellen als je achterom kijkt. Het is gemakkelijk om iets te voorspellen wat al gebeurd is, maar kunnen we dit niet omkeren en uitbreiden naar de toekomst? Kunnen we het volmaakte beeld van die wijsheid achteraf niet gebruiken om naar de toekomst te kijken? Kunnen we niet naar het verleden kijken en in plaats van je te richten op de gebeurtenissen zelf die echt zijn gebeurd, verder te kijken dan die gebeurtenissen? We zoeken naar tendensen en bepaalde patronen die verschijnen, want dan kunnen we zien dat als een bepaalde tendens zichzelf voortdurend herhaalt die al honderden jaren, misschien wel duizenden jaren, voortdurend hetzelfde verloopt, het dan ook waarschijnlijk is dat die tendens zich in de toekomst herhaalt en ons iets kan laten zien wat tamelijk betrouwbaar is ten aanzien van wat er moet gebeuren en wat ook in de toekomst zal gebeuren? Is het echt onmogelijk om dat te doen?

Velen hebben dit natuurlijk geprobeerd – veel verschillende soorten historici, filosofen, wetenschappers, enzovoort. Maar kunnen we die activiteit niet verfijnen door te zoeken naar dingen die te maken hebben met het onderwerp waar we het gisteren over hebben gehad, de basale en de essentiële menselijkheid? Als je terugkijkt op vorige samenlevingen, vorige beschavingen, zelfs beschavingen die bekend zijn in deze ongelooflijke korte tijd van de geschiedenis die is opgeschreven, kun je dan niet zien dat die samenlevingen veel gewelddadiger waren, in ieder geval op bepaalde manieren veel wreder dan tegenwoordig? Tegenwoordig is er natuurlijk ook nog veel wijdverbreid geweld en wreedheid. Maar als je duizend of twee duizend jaar teruggaat, dan zie je veel meer geweld en wreedheid. Er was bijna geen samenleving op aarde die dit niet had, in ieder geval als we het hebben over wat we tegenwoordig de westerse wereld noemen. Kunnen jullie dan niet begrijpen dat de westerse wereld en andere delen van de wereld, vooral in wat wij moderne democratieën noemen, zich aan het ontdoen is van dit heel fysieke, rauwe, wrede geweld?

Het niveau van wreedheid is gedaald, in ieder geval in die naties. Is het dan zo moeilijk om te bedenken dat de reden is dat er in die samenlevingen een evolutie is geweest waardoor de mensen steeds meer in contact zijn gekomen met hun basale menselijkheid? Daardoor zijn ze het als vanzelfsprekend gaan vinden dat je andere mensen bepaalde dingen niet aandoet. Je doet andere menselijke wezens bepaalde dingen niet aan. Ik weet dat je op allerlei uitzonderingen kunt wijzen in de vorm van oorlogen, misdaden, enzovoort. Maar als je naar de algemene bevolking kijkt van tegenwoordig kijkt en naar die van ongeveer duizend jaar geleden als dat zou kunnen, dan zie je dat de meeste mensen toen een andere houding hadden ten aanzien van geweld. Zij beschouwden geweld als normaal en onvermijdelijk. Veel liepen met wapens, zoals messen of zwaarden, en stonden klaar om zich op elk moment te kunnen verdedigen. Veel van hen leefden voortdurend in angst dat ze aangevallen zouden worden door rovers of zelfs grotere legers van buiten die zouden komen stelen en plunderen wat zij hadden. De angst voor geweld en wreedheid was heel erg groot. Tegenwoordig kun jij je dat nauwelijks nog voorstellen; je kunt je nauwelijks voorstellen hoe het leven er toen uitzag. Je was voortdurend bang voor fysieke aanvallen en fysiek geweld.

Nu kun je zelfs in het modernere deel van de wereld nog wel bepaalde plaatsen aanwijzen waar je bijvoorbeeld in de binnensteden ook wel bang kunt zijn dat je fysiek wordt aangevallen. Maar in het algemeen kun we zien dat er een opwaartse trend is, er is duidelijk verbetering gekomen omdat de mensen in veel samenlevingen op de wereld kunnen leven zonder de angst voor grof geweld en dat komt omdat zij hun houding ten aanzien van het leven hebben veranderd. Zij zijn meer in contact gekomen met de basale menselijkheid. Wanneer meer mensen in een samenleving het vanzelfsprekend gaan vinden dat je geen geweld tegen andere mensen gebruikt, dan zal er geleidelijk aan een verschuiving plaatshebben; wanneer een cruciaal aantal mensen zo handelt, dan zal de samenleving niet meer zo gewelddadig zijn. Niet alleen omdat de wetten zijn veranderd, hoewel dit in de meeste gevallen wel zo is. Wanneer het collectieve bewustzijn over een bepaald punt heen gaat, dan is het alsof dit wordt gereflecteerd door de wetten van de samenleving. Kun je ook niet zien dat de mensen in het grootste deel van wat we de opgeslagen geschiedenis noemen in dictatoriale samenlevingen hebben geleefd? Er waren koningen, keizers of een religieus gezag, die in een samenleving alle macht hadden. Zijn wet, en meestal was het een hij, zijn woord was wet en mensen moesten leven met alles wat hij deed.

Je vraagt je misschien af hoe democratie dan tot stand heeft kunnen komen. Hoe kan de situatie nu zo zijn dat een groot aantal naties op de wereld een goed functionerende democratie heeft en geen dictatuur? Zij hebben voor een regering gestemd die hen moet vertegenwoordigen en hen in veel gevallen ook inderdaad tot op bepaalde hoogte vertegenwoordigt. Waarom gebeurde dat? Dat gebeurde omdat het bewustzijn van een cruciaal aantal mensen in de natie veranderde en zij in aanraking kwamen met een ander niveau van die basale menselijkheid, namelijk dat je mensen, menselijke wezens, bepaalde dingen niet aandoet. Bepaalde dingen mag een regering haar eigen burgers niet aandoen en daarom stelden zij zich open voor het idee dat een regering van de mensen, door de mensen en voor de mensen is. Het gevolg was dat de politieke situatie moest veranderen.

Ik weet dat traditionele historici dit niet zullen bevestigen, maar iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit, die intuïtief iets aanvoelt, kan al heel snel zien, kan gaan begrijpen dat die verandering eerst in het collectieve bewustzijn begon. Daarna veranderden de wetten, de grondwetten en de politieke situatie pas. Ik weet heel goed dat je als je naar de traditionele geschiedenis kijkt, wanneer je er bijvoorbeeld aan terugdenkt dat de meesten van jullie geschiedenis op school kregen, de vorm van die geschiedenisles in wezen een elitaire geschiedenis is. Je denkt dat er een verlichte of een enigszins verlichte elite van mensen in een bepaalde natie was dat de verandering in de democratie heeft ingevoerd.

Ik ontken niet dat er mensen in bepaalde naties waren die intuïtief meer op de geascendeerde meesters waren afgestemd en die daarom net als de Amerikaanse stichters konden begrijpen dat het nodig was om een nieuwe regeringsvorm te maken, maar zoals we al vaker hebben gezegd, hadden zelfs de Amerikaanse stichters ook een elitaire houding en kijk op het leven. Dat was ook zo in veel andere landen. Wanneer je een stap terugdoet, dan zie je dat een verandering in het collectieve bewustzijn van de mensen de oorzaak was van de politieke, wettelijke, en grondwettelijke veranderingen van dictatuur naar democratie. Men werd zich meer bewust van die basale menselijkheid, dat er bepaalde dingen zijn die een regering haar eigen burgers niet mag aandoen, omdat de regering naar veronderstelling moet erkennen dat mensen rechten hebben.

Het idee dat mensen rechten hebben, is niet beslist basale menselijkheid, maar meer essentiële menselijkheid, zoals we hebben gezegd. En wat betekent dat? Kijk eens naar het concept mensenrechten. Waar komt dat concept vandaan? Het is niet per se een intellectueel beredeneerd concept. Het is niet zo dat iemand het intellectueel redeneerde dat de mensen rechten zouden moeten hebben. Dat kwam door een intuïtief gevoel, omdat de mensen in aanraking kwamen met die essentiële menselijkheid en zij realiseerden zich dat een mens, zoals we gisteren hebben gezegd, meer is dan een geëvolueerd dier. Een menselijk wezen heeft iets. Het leven heeft iets. Het leven heeft waarde en daarom moet het worden gerespecteerd, niet om politieke redenen, maar gewoon omdat het is zoals het is. Het spreekt vanzelf dat je respect voor het leven moet hebben en daarom hebben menselijke wezens rechten.

Als er geen respect voor het leven is, dan is het concept rechten betekenisloos. Als je een beetje verder denkt, dan kan iedereen die openstaat voor een spirituele kijk op het leven wel begrijpen dat het idee dat menselijke wezens rechten hebben en dat een mensenleven waarde heeft, bestaat omdat je geen fysiek, materieel, mechanisch wezen bent. Jullie zijn spirituele wezens. Jullie komen ergens weg dat groter is dan de aarde. Maar waarom hebben jullie rechten? Wat geeft je een recht? Wat is een recht? Een recht is bijvoorbeeld het recht om je leven te leiden zoals het jou geschikt lijkt zonder slaaf van andere mensen te zijn. Wat is de essentie van zo’n recht? Dit is dat je als mens de kans krijgt om jezelf te verbeteren.

Zoals we gisteren hebben gezegd, hebben jullie zelfbewustzijn en dat geeft je de mogelijkheid om te lijden. Maar zelfbewustzijn geeft je ook de kans om jezelf te verbeteren. Wat betekent dat? Waarom heeft zelfbewustzijn die twee kanten? Het kan je een kans geven om jezelf te verbeteren en het kan ervoor zorgen dat je lijdt. Wat veroorzaakt lijden bij jou? Dat je jouw kans om jezelf te verbeteren niet kunt benutten. Wanneer iets in het fysieke rijk ervoor zorgt dat jij jezelf niet kunt verbeteren; dan veroorzaakt dat in wezen het lijden. Wanneer je erkent dat menselijke wezens waarde hebben en rechten hebben, dan zie je dat een regering niet de kansen van mensen mag beperken om zichzelf te verbeteren en hun lot in het leven te verbeteren. Jezelf verbeteren kan veel dingen betekenen. Als je teruggaat naar die eerste democratieën, die nog niet zo heel lang geleden zijn gevormd, dan zie je dat dit vooral betekende dat de mensen die als feodale boertjes hadden geleefd onder feodale heren, nu de kans kregen om hun fysieke levensomstandigheden te verbeteren.

Zij konden hun eigen huis bezitten, ze konden land bezitten, zij konden boeren, zij konden een baan krijgen in de industrie die opkwam, enzovoort. Je ziet dat zelfs veel moderne democratieën door een periode heen zijn gegaan waarin de grootste focus lag op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen. Met andere woorden, ze streefden naar iets wat wij materiële welvaart noemen. Dit was een natuurlijke en noodzakelijke fase. Geen twijfel mogelijk. Maar mijn punt is eigenlijk, wanneer je terugkijkt op die samenlevingen, kun je dan niet zien dat er duidelijk vooruitgang op deze planeet is geweest, omdat men in toenemende mate de basale menselijkheid en essentiële menselijkheid heeft erkend? Men heeft in toenemende mate de menselijkheid van de mensen erkend en die menselijkheid betekent in de eerste plaats dat er bepaalde dingen zijn die individuen elkaar niet aandoen. Er zijn bepaalde dingen die een regering haar eigen onderdanen of haar eigen volk niet mag aandoen. Maar het betekent ook dat menselijke wezens van intrinsieke waarde zijn.

Dit houdt in dat zij rechten hebben die niemand, geen enkel instituut, geen enkele samenleving, mag schenden omdat de mensen de grootst mogelijke kans moeten krijgen om zichzelf te verbeteren. Hoe verbeter jij jezelf? Alleen als je de vrijheid hebt om zelf keuzes te maken over hoe je wilt leven, hoe je het leven bekijkt, wat je over het leven gelooft, wat je over het leven weet en al dat soort dingen meer. Je moet niet alleen uiterlijk politieke vrijheid hebben, maar ook kennis en zoals moderne democratieën beginnen te begrijpen, moet je ook de psychologische vrijheid hebben om te beslissen hoe jij je leven wilt leiden.

Wanneer je hiernaar kijkt, wanneer je terugkijkt en perfect met de wijsheid achteraf kunt zien wat er is gebeurd, is het dan zo moeilijk om nu in plaats van naar het verleden vooruit naar de toekomst te kijken? Is het zo moeilijk om die tendens nu op de toekomst te projecteren en te zeggen: “De toename in bewustzijn van menselijkheid zal en moet doorgaan. Het zal doorgaan. Daar bestaat geen twijfel over.” Als we dan naar de samenlevingen van tegenwoordig op aarde zien in het licht van dat toenemende bewustzijn in menselijkheid, dan kunnen we gaan bekijken wat dit betekent. Nu hebben we er al vaker over gesproken dat je een index van menselijkheid kunt maken. Je zou een index kunnen maken van welke naties het meest humaan zijn als het gaat over het erkennen van de basale en essentiële menselijkheid van hun volk, welke bedrijven het meest humaan omgaan met hun arbeiders, hoe zij de omgeving beïnvloeden, enzovoort.

Zou je met dit in je achterhoofd dan ook niet iets kunnen beginnen te doen dat voor de mensen in moderne democratieën duidelijker is en naar naties op de wereld kijken? Wanneer je bijvoorbeeld ziet dat wat er de laatste vijfhonderd jaar in Europa is gebeurd, dan zie je dat de leiders van de samenleving vijfhonderd jaar geleden een heel erg bevooroordeelde, nogmaals, fanatische houding hadden. Zij wilden niet veranderen, omdat zij niet hun positie en hun macht in de samenleving wilden opgeven. Maar je ziet ook dat zij in ieder geval hun macht en privileges in zekere mate moesten opgeven. Hoe kwam dat? Dat kwam, zoals ik heb gezegd door een verandering in het collectieve bewustzijn, omdat een cruciaal aantal mensen toegaf: “Wij willen niet meer in zulke elitaire samenlevingen leven. Wij hebben bepaalde rechten en onze samenleving moet die erkennen.” Kun je dan niet naar alle naties op de wereld kijken en begrijpen dat hetzelfde daar ook moet en zal gebeuren?

Kijk naar Europa in de middeleeuwen. De manier van denken in Europa werd zo beheerst door de katholieke kerk dat je het tegenwoordig nauwelijks nog kunt geloven. Met andere woorden, religie was heel erg belangrijk. De religieuze elite had zo’n grip op de samenleving dat jij je dat nauwelijks nog kunt voorstellen in de moderne democratieën, maar zelfs dat is veranderd. Democratieën zijn seculiere naties geworden die godsdienstvrijheid hebben gegeven in plaats van dat er één religie domineerde. Dit is opnieuw een kwestie van het erkennen van de basale menselijkheid dat niemand mag worden gedwongen om een bepaalde religie aan te hangen en de essentiële menselijkheid is dat alle mensen het vermogen hebben om zich in hun hart af te stemmen op een hogere realiteit en dat zij van de samenleving de totale vrijheid moeten krijgen hoe ze dat vermogen willen gebruiken. Kun je inzien dat dit vijfhonderd jaar geleden een onmogelijke ontwikkeling leek, maar dat het nu inmiddels wel zo is? Kun je dit dan nu niet op de islamitische wereld projecteren en zien dat men zegt, en in veel gevallen klopt het, dat heel veel islamitische landen tegenwoordig dezelfde houding hebben als de samenlevingen in Europa vijfhonderd jaar geleden? De islamitische landen moeten desondanks veranderen en zullen ook op dezelfde manier veranderen als de Europese naties hebben gedaan en het zal hen niet vijfhonderd jaar kosten om dat te doen, want de cycli verlopen tegenwoordig sneller.

Begrijp je dat als je nog eens op de geschiedenis terugkijkt, dat je dan iets heel simpels kunt zien? Het kan heel lange periode duren, omdat een bepaald deel van de wereld gevangenzit in een bepaalde impasse, een catch 22, een bepaalde denkwijze. Kijk naar Europa tijdens het katholieke tijdperk waarin Europa op een bepaald punt meer dan duizend jaar stagneerde. Omdat de katholieke kerk de wetenschap bijvoorbeeld niet de vrijheid gaf, en dan zie je dat in diezelfde periode tijd de moslimnaties meer vorderingen maakten dan de Europese naties, omdat de islam in die tijd meer vrijheid aan de samenleving gaf om te experimenteren dan de katholieke kerk. Dus je ziet wel dat een samenleving op een bepaald niveau heel goed vast kan zitten. Maar dan komt er een moment waarop een paar naties ergens op de wereld juist beginnen te doorbreken wat de wereld tegenhoudt, zij worden de voorloper. In die naties kan geweldig veel tegenstand zijn tegen die verandering.

In sommige gevallen kunnen er oorlogen komen, zoals je zag bij de Amerikaanse Burgeroorlog, er kunnen diverse opstanden zijn, en het kan lang duren voor er in die naties een doorbraak komt. Maar als een groep naties een bepaalde denkwijze heeft doorbroken, dan zal het niet lang duren voordat het ook in andere naties gebeurt. Als je dus terugkijkt op de geschiedenis met die volmaakte blik en dat op de toekomst projecteert, dan kun je begrijpen dat islamitische naties seculiere democratieën moeten en zullen worden. Zij kunnen de islam nog wel als belangrijkste religie hebben, maar niet als enige religie en die zal niet de invloed meer hebben die ze nu op de staat heeft. Je kunt ook projecteren dat dit niet vijfhonderd jaar duurt, geen driehonderd, geen tweehonderd, geen honderd, maar een paar decennia, nauwelijks een generatie. Het zal gebeuren. Het is onvermijdelijk, omdat die kritieke massa al op wereldschaal is bereikt, omdat heel veel mensen de basale menselijkheid, de essentiële menselijkheid, hebben erkend, waardoor samenlevingen met de constructie die je in islamitische landen ziet, het niet heel lang kunnen overleven. De vraag is niet of de islamitische landen zullen veranderen; de vraag is hoeveel onrust ervoor nodig is voordat ze veranderen. Zal dit met veel geweld gepaard gaan, omdat er veel tegenstand is of gaat het op een vreedzamere manier zoals je in veel Europese landen zag na de Franse revolutie en de Amerikaanse Burgeroorlog, omdat de mensen die de samenleving regeerden, wel inzagen waar ik het nu over heb. Er waren koningen in Europese naties in de negentiende eeuw die op de Amerikaanse Burgeroorlog en de Franse revolutie terug konden kijken en zagen dat dit ook naar hun land zou komen als zij hun land niet veranderden. Die koningen besloten toen dat ze in plaats van op democratie tegen te zijn, die te omarmden en laten gebeuren zodat er een transitie kon komen. Een vreedzame transitie.

Je kunt die visie voor ogen houden als jij je daartoe geroepen voelt; je kunt oproepen doen dat hetzelfde gebeurt in islamitische landen. Ik wil ook nog zeggen dat als er een vreedzame transitie komt in islamitische landen, hoe kan die dan tot stand worden gebracht? Heel eenvoudig, mijn geliefden. Als mannen dat doen, dan zal het uitmonden op geweld en revoluties en bloedvergieten en oorlogen. De enige manier waarop dit in islamitische landen vreedzaam kan gebeuren, is door de vrouwen in die landen. Zij zijn de enigen die, als je hier realistisch naar kijkt, zelfs als je naar de geschiedenis kijkt, een vreedzame transitie kunnen leiden. Zoals we gisteren hebben gezegd, hoefden vrouwen geen geweld te gebruiken om kiesrecht te krijgen en het recht om in democratische landen de politiek in te gaan. Dit bewijst, en nogmaals, je kunt terugkijken op de geschiedenis en voorbeelden van vrouwen vinden die het vermogen hebben om revolutionaire veranderingen door te voeren in een samenleving met vreedzame middelen, terwijl de mannen dit veel minder goed kunnen.

Nogmaals, ik zeg dit gedeeltelijk omdat ik het in het collectieve bewustzijn wil zetten, omdat er vrouwen die in islamitische landen zijn geïncarneerd, die juist in hun Goddelijke plan hadden staan dat zij die vreedzame transitie zouden leiden. Dit moet fysiek worden uitgesproken om hen juist de impuls te geven om te ontwaken en tot het besef te komen waarom zij zijn geïncarneerd en waarom zij juist in die bepaalde samenlevingen zijn geïncarneerd. Zij moeten bij wijze van spreken uit de kast of uit de boerka komen om aan de verandering te werken waar zij de capaciteiten voor hebben, niet door een gewelddadige beweging te creëren, maar een revolutie van binnenuit, een revolutie die in huis begint, die begint bij hun eigen man, of belangrijke familieleden, en op een andere manier tegen die mannen beginnen te praten.

Als je op de beweging in het westen terugkijkt, waar de vrouwen geleidelijk aan naar het punt toe werkten dat ze het recht kregen om te stemmen, dan zag je dat zij een georganiseerde beweging in het leven hadden geroepen. Je zag dat ze op straat, voor parlementen, protesteerden; zij deden verschillende dingen om hun zaak publiek te maken. Dit moet natuurlijk ook in islamitische landen gebeuren. Maar zie niet het feit over het hoofd dat die revolutionaire verandering juist thuis begon, toen de vrouwen zich bewust werden van wie ze waren, van hun eigen basale menselijkheid, hun eigen basisrechten. Toen ze eenmaal die verschuiving in hun eigen bewustzijn hadden teweeggebracht, konden ze op een andere manier tegen de mannen in hun leven praten en waren ze in staat om die mannen ook te helpen om te veranderen en geleidelijk aan verspreidde zich dit als kringen in het water. Je ziet mijn geliefden, wanneer je een georganiseerde beweging vormt die erop uit gaat en de mensen uitdaagt die in de samenleving aan de macht zijn, dan zullen zij zich bedreigd voelen en alle middelen gebruiken die ze in hun macht hebben om jullie tegenstand te bieden.

Wanneer je een innerlijke beweging vormt, die thuis begint, die in je familie begint, die in lokale gemeenschappen begint, waardoor je de dialoog verandert, dan verander je de manier waarop mensen over die onderwerpen praten, de manier waarop ze ernaar kijken, en dan is het veel moeilijker voor de mensen die aan de macht zijn in een samenleving om tegenstand te bieden. Het is in principe onmogelijk voor hen om het uit te roeien, omdat de meest dictatoriale naties het moeilijk vinden om bij mensen in huis te komen om alles in de gaten te houden wat er wordt gezegd. Je ziet dat de islamitische religie bijvoorbeeld in principe vaak mensen probeert te brainwashen en te programmeren om niet over die dingen te praten als mensenrechten. Maar wanneer die uiterlijke programmering niet meer werkt, omdat de vrouwen zich ervan hebben bevrijd, wat kunnen de autoriteiten dan nog doen? Hoe houd je zo’n beweging tegen? Hoe houd je in wezen als man die aan de macht is, je eigen vrouw, of vrouwen in sommige gevallen, tegen? Hoe doe je dat?

Komt er niet een moment waarop jij je begint af te vragen of jij niet jezelf en je eigen belangen tegenwerkt? Zoals we hebben gezegd, zouden veel mannen in islamitische landen graag veranderingen willen, zodat zowel hij als zijn vrouw meer vrijheid krijgt. Zodra er verandering komt in de manier van praten over een probleem, dan hebben de autoriteiten maar heel weinig opties om dat tegen te houden. Dit is een van de redenen dat ik het zeg, omdat ik die vrouwen de impuls wil geven om te ontwaken. Maar ik zeg het ook opdat de vrouwen in het westen de kans krijgen om solidair te zijn. Jullie als studenten van geascendeerde meesters kunnen de oproepen doen, maar de vrouwen in het westen kunnen over het algemeen ook wel ontwaken.

Wat zie je dat er historisch is gebeurd? Wat zie je wanneer je naar die middeleeuwse samenlevingen kijkt? Je zag dat er een kleine elite was en die bestond voornamelijk uit mannen die je tegenwoordig narcist zou noemen. Narcisten kunnen in sommige gevallen wel samenwerken, maar het is geen echte samenwerking, omdat een narcist alleen aan zichzelf denkt en daardoor alleen aan zijn eigen belangen denkt. Maar wanneer het in zijn belang is om met anderen samen te werken, dan kan hij dat wel een poosje doen, dus de elite was verdeeld. Je zag dat de mensen, ook al werden ze onderdrukt en hadden ze maar beperkt opties, in de meeste gevallen allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Zij waren nog steeds verdeeld. Zij waren ook zo egocentrisch en zo gericht op zichzelf dat zij niet konden samenwerken, ze konden geen gezamenlijke beweging vormen. Dus wat heb je in zekere zin, of in hoge mate, de laatste duizend jaar zien gebeuren vanwege de invloed van bepaalde ideeën van Jezus?

Je hebt gezien dat de mensen die een bepaalde solidariteit hadden, meer naar elkaar toe groeiden. Waar bestond die solidariteit uit? Wat helpt mensen om hun aandacht te verschuiven van hun eigen belang naar het belang van de grotere groep, te zeggen dat we het samen moeten doen en onze rechten opeisen? Dat is niet alleen een toename in basale menselijkheid maar ook in essentiële menselijkheid, omdat je begrijpt dat je ook als je een boertje bent dat wordt onderdrukt, nog wel een menselijk wezen bent en wel een basale menselijkheid hebt. Onze heersers mogen niet bepaalde dingen met ons doen. Wij hoeven geen slaaf te zijn van de edelen. Wanneer daar verandering in komt, nogmaals, dan moeten de heersers veranderen.

Wat zie je dat er historisch is gebeurd in de laatste duizend jaar? De solidariteit is toegenomen, omdat de mensen zich steeds meer bewust worden van wat er met andere mensen gebeurt en dat ze het samen moeten doen en enige solidariteit tonen en zeggen dat je eist dat de samenleving verandert. Dit kunnen de vrouwen in de moderne democratieën oppakken en solidariteit betuigen met vrouwen overal ter wereld en je kunt een menselijkheidsindex maken van hoe vrouwen in die naties worden behandeld.

Welke factoren onderdrukken vrouwen, welke houden hen tegen? Identificeer die factoren, zeg duidelijk wat die factoren zijn, wat het effect ervan op vrouwen is, wat het effect ervan op mannen is, wat het effect ervan op de samenleving is. Het is geen kwestie van anderen de schuld geven. Het is geen kwestie van zeggen dat het iemands schuld is. Het is een kwestie van gewoon zeggen dat je puur vanuit menselijk oogpunt erkent dat andere mensen niet iets mag worden aangedaan. Wij, de vrouwen in de moderne democratieën, zouden onszelf dit nooit aandoen, wij zouden niet accepteren dat onze samenleving ons dit aandoet. Wij zouden niet accepteren dat wij geen rijbewijs mogen hebben, niet mogen autorijden, dat wij ons niet vrij kunnen bewegen, wij zouden niet accepteren dat wij ons gezicht moeten bedekken, geen opleiding mogen volgen, geen baan mogen hebben, niet in ons eigen onderhoud mogen voorzien, maar voor alles afhankelijk moeten zijn van mannen. We accepteren niet dat we niet mogen stemmen, niet de politiek in kunnen gaan, niet vertegenwoordigd kunnen zijn in de regering enzovoort, enzovoort.

Wij, de vrouwen in de moderne democratieën, zouden dit nooit accepteren en daarom kunnen wij dat ook niet accepteren voor onze zusters in andere naties. Wij moeten in de eerste plaats onze solidariteit betuigen en hen steunen. Wij moeten ook eisen dat onze regering doet wat eraan gedaan kan worden. Nogmaals, niet gewelddadig, maar vreedzaam. In de eerste plaats kun je natuurlijk die indexen maken en vertellen wat er gebeurt en wat de consequenties zijn, maar niemand treft schuld. Je hoeft die samenlevingen niet de schuld te geven en op hen te schelden of ze middeleeuws noemen, ouderwets of iets dergelijks. Je moet gewoon uitspreken dat dit gebeurt, dat dit de consequentie is en dan kun je het daarbij laten. Je kunt natuurlijk ook verder gaan en zeggen of wij als modern verlicht land wel handel moeten drijven met een natie dat vrouwen zo behandelt. Moeten we olie in het Midden-Oosten kopen? Kunnen we als vrouwen niet zeggen dat wij, als jouw benzinestation benzine verkoopt uit Arabische landen, niet meer iets bij jouw benzinestation kopen. Stel je eens voor wat voor invloed dit alleen al zou hebben. Hoeveel oliebedrijven zouden benzine in jouw land kunnen blijven verkopen als alle vrouwen in jullie natie hen boycotten, denk je? Denk je dat de mannen genoeg benzine zouden kopen om die bedrijven overeind te houden en zaken te doen zoals ze gewend zijn, of denk je dat die bedrijven zouden zeggen dat zij moeten veranderen, dat ze een manier moeten bedenken om met die trend in de samenleving mee te gaan. Als onze klanten weggaan, omdat we olie verkopen uit het Midden-Oosten, dan moeten we ergens anders olie vinden. Er zijn natuurlijk ook andere bronnen.

Ik geef toe dat olie juist een van die dingen is waarbij dit moeilijk is, omdat er zoveel uit het Midden-Oosten komt, maar je kunt er wel iets aan doen, er zijn alternatieven. Dit kan natuurlijk steeds verder gaan, omdat jullie, de studenten van geascendeerde meesters, de oproepen doen en sommigen hebben zelfs in hun Goddelijke plan staan dat zij fysiek in actie zullen komen om dit te bewerkstelligen. Je zult zien dat het langzaam op gang zal komen, maar zich als kringen in het water kan verspreiden en momentum krijgen zodat er aan het eind van dit decennium veel meer bewustzijn is, zelfs meer in de vorm van een organisatie die zich hieraan wijdt en het bewustzijn verspreidt, wat in principe hierop neerkomt: Vrouwen zijn ook menselijke wezens. Wij kunnen mensen niet discrimineren op grond van hun geslacht. Vrouwen zijn niet sub-mensen. Het zijn geen secundaire mensen. Ze zijn op alle mogelijke manieren volledig mens, van net zoveel waarde als mannen en daarom verdienen ze niet alleen dezelfde rechten, maar ook dezelfde kansen.

Wanneer je tegenwoordig naar de wereld kijkt, dan is het in zekere zin echt verbazingwekkend dat dit nog niet is gebeurd. We hebben gezegd dat veel van de westerse democratieën in de zestiger en zeventiger jaren in een fase komen waarin de materiële welvaart de meeste mensen vrije tijd geeft. Zij hadden aandacht over naast hun fysieke werk en je ziet dat heel veel vrouwen in de moderne democratieën de kans krijgen om verder te kijken dan hun eigen persoonlijke situatie, om verder te kijken dan hun eigen natie, naar de rest van de wereld kijken en zeggen: Hoe kunnen we onze materiële welvaart, de vrije tijd, de aandacht die we over hebben om andere vrouwen op de wereld te helpen, inzetten? Hoe kunnen we dat doen?” Waarom is dit nog niet gebeurd? Er zijn talloze oorzaken waar we nu niet op in hoeven te gaan, maar het is een feit dat we nu geleidelijk aan zover komen dat dit bewustzijn in grotere mate kan doorbreken. Daarom wijden we ons het komende decennium aan de zaak van vrouwen, de bevrijding van vrouwen en wanneer jullie, onze directe studenten, de oproepen doen, dan zul je zien dat dit enorm veel impact heeft. Je zult zien dat er verschuivingen optreden, zelfs in de naties waar vrouwen nog heel erg slecht worden behandeld, zal een ander bewustzijn ontstaan. Er zal een andere discussie komen. Het is in zekere zin al begonnen, maar het zal nog veel sneller gaan.

De verminking van vrouwelijke genitaliën, de besnijdenis van vrouwen, de houding ten aanzien hiervan begint al te veranderen, maar dat zal in dit decennium sneller gaan. Men zal zich er meer van bewust worden dat het niet genoeg is dat een land dit bij wet verbiedt, maar er moeten actief maatregelen genomen worden om het te stoppen bij het begin en helaas is dat de houding van moeders die zich onder druk voelen gezet door de samenleving om hun eigen dochters dit aan te doen. Zij hebben dit zelf als een heel traumatische gebeurtenis in hun leven ervaren, maar zij staan nog zo onder druk van de samenleving, de religie, hun cultuur, dat zij het gevoel hebben dat zij hun dochters aan hetzelfde trauma moeten blootstellen. Dit omdat die vrouwen zijn gedwongen om hun eigen meest basale menselijkheid te onderdrukken, en dat is dat ik, als ik iets onaangenaams heb meegemaakt, niet wil dat mijn eigen kinderen hetzelfde meemaken. Ik wil dat mijn kinderen een beter leven krijgen dan ik. Dit is een van de meest basale aspecten van menselijkheid.

Deze landen moeten een poging doen om die vrouwen een heropvoeding te geven en ook actief maatregelen te nemen om die druk te verwijderen. Je zult zien dat er in het komende decennium enorm veel magnetische druk door het collectieve bewustzijn zal worden uitgeoefend op de naties waar deze praktijken nog steeds gebeuren. Je zult zien dat het zich in een paar van die landen een tijdlang zal polariseren, zoals vaak gebeurt wanneer er een verandering aan komt. Er zullen mensen fel op tegen zijn en daar uit alle macht tegenin gaan. Maar je zult ook zien dat dit er alleen maar voor zorgt dat ze steeds extremer worden totdat hun weerstand tegen veranderingen steeds absurder wordt.

Dit is nog iets wat je kunt leren als je terugkijkt op de geschiedenis. Kijk eens terug. Je kunt tegenwoordig zien dat de doorbraak van democratie in bepaalde naties onvermijdelijk was. Je kunt dit zien als je achterom kijkt. Als het gestopt had kunnen worden, dan zou dit gebeurd zijn. Het feit dat het niet gestopt is, betekent dat het niet gestopt kon worden. Het was een onvermijdelijke ontwikkeling, maar je kunt ook zien dat er in sommige landen zoveel weerstand tegen was dat het tot een gewelddadige revolutie heeft geleid. Je kunt zeggen dat de revolutionairen in de Franse revolutie die de edelen, de edele klasse, onthoofden overduidelijk extremisten waren. Maar waarom waren het zulke extremisten? Omdat de edele klasse net zo fanatiek weerstand tegen veranderingen had geboden. Het een leidt tot het ander. De ene dualistische polariteit leidde tot de tegenovergestelde dualistische polariteit en dat kun je van de geschiedenis leren.

Wanneer er weerstand is tegen onvermijdelijke veranderingen, dan zullen de polarisaties steeds uitgesprokener worden, totdat je in ieder geval achteraf kunt zien hoe absurd het was. Kijk terug op de Franse revolutie. Zie hoe de koningen en edelen zich terugtrokken in hun grote kastelen en paleizen waar ze een hedonistische levensstijl hadden en niets gaven om de boeren en het feit dat die geen brood hadden, terwijl zij taart zaten te eten. Je kunt begrijpen dat het een absurde situatie was dat zij de menselijkheid van de meeste mensen in het land totaal negeerden, het was totaal absurd. Wat trok dit aan? Dit trok een klasse van revolutionairen aan, zoals we hebben gezegd, omdat een gevestigde machtselite, als die tegen verandering is, een opkomende machtselite aantrekt die bereid is om de gevestigde machtselite op een gewelddadige manier omver te werpen. Dat is precies zo gebeurd in de Franse revolutie, een voorbeeld uit een schoolboek, als hier schoolboeken over waren, maar die zijn er natuurlijk niet van de huidige geschiedenis. Maar niettemin zal dat wel in de toekomst zo zijn. Je zag dat het echt absurd was dat de edele klasse tegen die veranderingen inging; nu kun je wel zien hoe absurd dat was. Wat de Franse revolutionairen deden door al die mensen te onthoofden, was net zo absurd en de samenleving die zij schiepen, was ook absurd, omdat iedereen toen bang was voor de revolutionairen in plaats van de edelen.

Hetzelfde zie je bij de bolsjewistische revolutie. De weigering van de tsaar om veranderingen door te voeren in Rusland was totaal absurd. Maar wat de bolsjewisten deden, was ook absurd en de samenleving die zij in de voormalige Sovjet-Unie schiepen, was buitengewoon absurd. Je ziet dat het scheppen van deze absurde Sovjet-Unie heeft geleid tot Stalin, die nog verder ging dan de andere revolutionairen door die absurditeit zover door te voeren dat iedereen die hier met menselijkheid op terug kijkt, zich wel af moet vragen hoe één persoon zo’n gebrek aan menselijkheid kon hebben dat hij een samenleving heeft gecreëerd waarin zo weinig respect voor de menselijkheid van de mensen is. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren?

Je ziet nogmaals dat de enige verklaring is dat wanneer er weerstand is of laat ik een stap terug doen en het anders zeggen. Wanneer je naar de geschiedenis kijkt, dan kun je zien dat bepaalde veranderingen onvermijdelijk zijn. Wanneer er weerstand tegen die verandering is, dan komt er een moment waarop de verandering een kritieke massa bereikt, een kritiek momentum, en dan kan de samenleving het niet langer uitstellen, niet meer negeren. Die wordt gedwongen om erop te reageren. Als de gevestigde machtselite met weerstand reageert, moet ze wel een opkomende machtselite aantrekken die de tegenovergestelde polariteit vormt en hun weerstand of bereidheid om geweld te gebruiken is net zo groot. Met andere woorden, de gevestigde machtselite is bereid om geweld te gebruiken om veranderingen te onderdrukken en de opkomende machtselite is net zo veel bereid om geweld te gebruiken om de gevestigde machtselite omver te werpen. Maar in de geschiedenis kun je ook zien dat wanneer de situatie zo gepolariseerd is, geen van de twee machtselites die strijden om dominantie, de positieve veranderingen vertegenwoordigen die onvermijdelijk is. Geen van beide vertegenwoordigt die. Als een samenleving één machtselite verliest en wordt overgenomen door een andere, dan leidt dit niet tot de verandering die onvermijdelijk is. Het leidt tot een andere gepolariseerde situatie die je dan verder tot in het absurde moet laten ontwikkelen totdat de mensen dit kunnen inzien en dan komt er weer een verandering.

Zo zijn een paar samenlevingen veranderd. Er zijn ook samenlevingen die al een tijdje in dit patroon vastzitten. De islamitische naties zijn hier een voorbeeld van. Rusland onder Poetin is hier een voorbeeld van, waar hij nu zit, nadat de absurditeit van de Sovjet-Unie een cruciaal aantal mensen duidelijk werd, stortte de Sovjet-Unie in. Er was een periode dat er een democratie in Rusland begon te komen, maar toen bemoeide Poetin zich ermee en werd hij de nieuwe tsaar die op de verandering tegen was om Rusland echt democratisch te maken. Nu kun je naar de geschiedenis kijken en zien dat het onvermijdelijk, onvermijdelijk, is dat Rusland een moderne democratie wordt die dezelfde rechten, deze vrijheden, hetzelfde respect heeft voor menselijkheid die je in Europese naties en andere democratieën overal ter wereld ziet. Het is onvermijdelijk. Poetin biedt weerstand. Hoe absurd moet zijn regering worden voordat een cruciaal aantal mensen in Rusland dit inziet en veranderingen eist? Dit is eigenlijk de enige vraag op dit moment, niet alleen over de situatie in Rusland, maar ook over de situatie in islamitische landen, in Afrikaanse landen, in Midden Amerika, Zuid-Amerika. Wanneer krijgen ze genoeg van de katholieke invloed? Hetzelfde gebeurt in veel andere naties waar je ziet dat er heel dualistische leiders, gepolariseerde leiders, zijn en de vraag is alleen of een cruciaal aantal mensen de basale en essentiële menselijkheid in zichzelf en elkaar erkennen? Wanneer gebeurt dit?

Ik heb jullie een heel andere kijk op de geschiedenis gegeven. Als je goed kijkt, dan zul je zien dat er historici, filosofen, zijn die hier aspecten van heb opgepikt, die dit zien, in ieder geval tot op bepaalde hoogte, die hierover hebben geschreven, over gesproken, maar niet volledig hebben begrepen wat ik jullie nu vertel. Het is een feit dat de geschiedenis wordt geleid door het collectieve bewustzijn. Het verhogen van het collectieve bewustzijn leidt de vooruitgang, wat ertoe leidt dat de basale en essentiële menselijkheid wordt erkend, en daardoor leidt tot het punt waarop de mensen, een cruciaal aantal mensen, in de samenleving zegt dat genoeg genoeg is. De dingen kunnen niet blijven gaan zoals het gaat. Wij eisen positieve veranderingen. En dan moet die verandering er komen. Als dat niet vreedzaam gebeurt, dan moeten die dualistische polariteiten steeds absurder worden uitgebeeld, totdat het bewustzijn nogmaals verandert en de mensen eindelijk een geweldloze manier vinden om positieve veranderingen te scheppen.

Nogmaals, je kunt terugkijken op de geschiedenis en dan zie je dat jullie allemaal zijn opgevoed met een elitaire kijk op de geschiedenis. Jullie zijn ook opgevoed met een beeld van de geschiedenis dat door mannen wordt gedomineerd, dat de mannen vaak de heersers waren en dat mannen die veranderingen leiden, maar ik zeg dat vrouwen zelfs in de middeleeuwen al deel uitmaakten van die verandering. Wat was een van de belangrijkste factoren die ervoor heeft gezorgd dat Europa veranderde en niet meer door de katholieke kerk werd overheerst? Dat waren vrouwen. De katholieke kerk heeft haar uiterste best gedaan, en dat is achteraf een van de meest bizarre en absurde perioden uit de geschiedenis, om vrouwen te stoppen om invloed op de samenleving te hebben. Dat heet heksenvervolgingen, maar ook de inquisitie. De katholieke kerk heeft haar uiterste best gedaan om te voorkomen dat vrouwen een positieve invloed hadden op het veranderen van de geschiedenis. Juist aan de heksenvervolgingen kun je zien waarom de heksen werden vervolgd. Omdat zij bang voor hen waren. Waarom waren ze bang voor hen? Omdat zij zich toen al realiseerden dat vrouwen tot veranderingen in de samenleving kunnen leiden. Waarom zouden ze anders bang voor hen moeten zijn? Zij waren bang om hun macht te verliezen. Wat was de oorzaak? Vrouwen. Daarom vervolgden ze hen en daardoor zie je dat het beeld dat mannen van de geschiedenis geven, helemaal scheef is, heel onnauwkeurig is.

Maar kun je achteraf terugkijkend op de geschiedenis van de laatste honderd, tweehonderd, jaar, waarin jullie democratische naties hebben, dan niet begrijpen dat democratische naties bij wijze van spreken door de evolutie werden gedwongen om meer rechten, meer vrijheid, meer kansen aan vrouwen te geven? En kun je dan niet inzien dat dit betekent dat vrouwen in het tijdperk dat wij nu ingaan, steeds meer invloed op de samenleving zullen krijgen en wel in die mate dat zij een verandering in de maatschappij zullen bewerkstelligen. Hoe kun je er niet in slagen om dit te zien, als je met perfecte wijsheid achteraf terugkijkt op de historische ontwikkelingen, hoe kun je die tendens niet zien en projecteren dat die tendens zich moet voortzetten in de toekomst? Wat zal dat betekenen?

Jullie, die studenten van geascendeerde meesters zijn, kunnen dit begrijpen, maar er zijn nog veel meer vrouwen in de samenleving die eraan toe zijn om dit te begrijpen. Zij hoeven niet een dictaat te horen of te lezen om het te kunnen begrijpen. Jullie oproepen kunnen van enorme invloed zijn, omdat zij zich ineens van iets bewust worden wat ze al wisten, toen zij hun Goddelijke plan maakten. Ik vertel jullie nu dat er niet ineens iets ontdekt is. Wij weten dit al heel lang. Veel vrouwen die tegenwoordig zijn geïncarneerd, hebben dit geleerd voordat zij hun Goddelijke plan maakten, omdat zij het potentieel, de kans, hadden om die verandering door te voeren; heel veel zijn hier klaar voor. Omdat het nu wordt uitgesproken op het fysieke vlak, is het een doorbraak, omdat jullie de oproepen doen. Die doorbraak zal sneller gaan en je zult zien dat steeds meer vrouwen zich hiervan bewust zullen worden en die veranderingen zullen doorvoeren.

Ik heb jullie nu gegeven wat ik jullie wilde geven, hoewel er nog veel meer over gezegd kan worden en ik ben er zeker van dat dit in de toekomst ook zal gebeuren. Want een onderdeel van wat wij, de geascendeerde meesters, doen, is dat wij pogingen om de mensheid te wekken, we zijn van plan om de geschiedenis ter herschrijven of in ieder geval mensen te inspireren om de geschiedenis te herschrijven, zodat dit niet alleen door winnaars wordt gedaan, in de betekenis van de machtselite, maar de echte winnaars, de mensen die door boven worden geïnspireerd en hun menselijkheid erkennen, maar wij proberen ook de loop van de geschiedenis te veranderen. Wij zijn niet zozeer geïnteresseerd in het schrijven van geschiedenis, maar in het helpen van menselijke wezens die zijn geïncarneerd om geschiedenis te schrijven.

Er wordt gezegd dat geschiedenis de proloog is van de toekomst, het verleden is proloog. Vaak betekent dit dat de geschiedenis zichzelf herhaalt, maar ik kan jullie ervan verzekeren dat Saint Germain heel duidelijke plannen heeft voor zijn Gouden Eeuw. In die plannen staat niet dat de geschiedenis zich herhaalt, maar dat de geschiedenis in een opwaartse spiraal komt die tot steeds meer manifestaties van de Gouden Eeuw komt die mijn geliefde Saint Germain heeft gepland voor deze planeet en dat miljoenen mensen zijn geïncarneerd die op innerlijk niveau weten dat het een onderdeel van hun Goddelijke plan is dat zij meehelpen om die fysiek te manifesteren.

Jullie zijn ontwaakt. Jullie kunnen de oproepen doen dat anderen worden gewekt. Ik kan jullie ervan verzekeren dat er mensen gewekt zullen worden en dat jullie veranderingen zullen gaan zien waar jullie vandaag nog maar nauwelijks van zouden kunnen geloven dat ze mogelijk zijn. Die zijn niet alleen mogelijk, die zijn zelfs onvermijdelijk.