INV27: Invocatie voor Christusonderscheid

inhoud volgt nog