Het sferische bewustzijn ervaren van de hogere niveaus van Christusschap

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

IK BEN geascendeerde meester Gautama Boeddha. Wat weet de Boeddha nu over Christusschap en Christusonderscheid? Welnu, hoe word je Boeddha? Door een stadium van Christusonderscheid en Christusschap te doorlopen. Zoals we jullie hebben uitgelegd, zijn er bepaalde niveaus van bewustzijn en hoewel er op aarde honderdvierenveertig zijn, zijn er nog veel meer in het geascendeerde rijk. Je hoeft niet eerst Christusschap te krijgen en pas daarna het niveau van Boeddha bereiken. Je hoeft niet het niveau van Boeddha te hebben om te kunnen ascenderen, maar het kan wel.

We hebben geprobeerd om je nu wat leringen te geven over de factoren die je beletten om Christusonderscheid te krijgen. Het enige wat ik echt bij jullie onder de aandacht wil brengen, is dat je op het zesennegentigste niveau een bepaalde initiatie krijgt. Nu hebben we gezegd dat je op het zesennegentigste niveau op een kruispunt staat, waarop je de focus op jezelf transcendeert of in een neerwaartse spiraal komen als jij je steeds meer op jezelf blijft richten. Een van de doorslaggevende factoren die bepaalt of je omhoog of omlaag gaat op dat niveau, is iets wat ik onder jullie aandacht wil brengen. Het is iets wat in de moderne psychologie ook over gesproken wordt en in het algemeen ‘control issues’ (machtsproblemen) wordt genoemd.

Ga nog eens terug naar de gevallen wezens en hun situatie. We hebben het gehad over wezens in de vierde sfeer die zichzelf als de absolute leider hebben opgesteld op bepaalde planeten. Wat moet je doen om in een positie te komen waarin jij alle macht hebt en niemand tegen jouw bevelen in kan gaan? Dit betekent vanzelfsprekend dat je de controle over die planeet moet hebben, over alle mensen die daar zijn geïncarneerd. Je probeert een staat of gevoel van superioriteit op te bouwen door macht uit te oefenen. Je probeert jezelf en je gedachten onder controle te houden, je bent dus erg gedisciplineerd en altijd op je hoede, maar je probeert ook andere mensen in je macht te krijgen.

Nadat de gevallen wezens waren gevallen, probeerden de gevallen wezens dit momentum om aan de macht te komen natuurlijk te behouden. Sommigen probeerden het hele universum in hun macht te krijgen, of zelfs de macht over God, maar dat kon natuurlijk nooit, omdat ze geen flauw idee hebben wie de echte Schepper is. Je kunt er misschien wel de ironie van inzien dat iemand het hele universum in zijn macht probeert te krijgen waar de enige absolute wet de Wet van Vrije Wil is.

Hoe kun je echt aan de macht komen als vrije wil de absolute wet is? Hoe kun je alle keuzes van iedereen beheersen? Je begrijpt natuurlijk ook wel dat de gevallen wezens die naar de aarde kwamen, op vele manieren hebben geprobeerd om de macht over de bevolking in handen te krijgen. Ze hebben dit op fysieke manieren gedaan door mensen die zich niet laten overheersen, te doden of gevangen te zetten. Zij hebben het op emotionele manieren gedaan door mensen in emotionele maalstromen te trekken, waardoor ze in de macht zijn van degenen die de maalstromen hebben gevormd, namelijk de gevallen wezens. Zij hebben het op mentale manieren geprobeerd door mensen te laten geloven in talloze gedachtesystemen, van religies tot het materialisme tot politieke ideologieën toe.

Zij hebben dit op het identiteitsniveau gedaan door alle mensen op aarde te laten geloven dat zij slechts menselijke wezens zijn die worden ingeperkt door allerlei beperkingen en dat alleen een paar bijzondere mensen meer kunnen. Daarom moet je blindelings de wezens volgen die een hoger bewustzijn hebben. De gevallen wezens hebben natuurlijk momentum opgebouwd om anderen in hun macht te krijgen. Zij richten die wens om macht te hebben naar buiten, en zij willen anderen in hun macht hebben. Niet iedereen wil andere mensen doden om de macht over hen te krijgen, er zijn er wel die het op een minder gewelddadige manier doen, maar toch projecteren ze het naar buiten.

Maak vergis je niet, veel gevallen wezens hebben ook iets wat je gewoonlijk zelfbeheersing noemt; zij kunnen heel gedisciplineerd, heel gefocust, heel doelgericht, zijn en daarom zijn ze vaak heel succesvol in de politieke arena en het zakenleven. Zij hebben dus de wens om de macht over anderen te hebben en ze doen dat op een heel agressieve manier, en ze hebben het gevoel dat ze dat recht hebben. Ze zijn natuurlijk heel kwetsbaar, zou je kunnen zeggen, omdat zij voortdurend ervaren dat het moeilijk is om mensen onder de duim te houden, omdat mensen zelfs op een planeet als aarde geneigd zijn om te weigeren onder de duim gehouden te worden, die weigeren om het massabewustzijn te volgen, de partijlijn, de dictaten van de paus, of al dat soort dingen meer.

Er zijn dus rebellen en in sommige gevallen zijn die rebellen andere gevallen wezens die de opkomende machtselite vormen die de heersende machtselite omver wil werpen. In veel gevallen zijn degenen die zich niet laten overheersen, in werkelijkheid wezens die een bepaalde mate van Christusschap bezitten en die daardoor opvallen en de mensen, de bevolking, laten zien dat er een manier is om te voorkomen dat je wordt overheerst.

Sommigen van hen, zoals Jezus, hebben zelfs een niveau van Christusschap bereikt, waarop ze het oordeel kunnen brengen over bepaalde gevallen wezens.

De gevallen wezens kunnen heel slecht dat gevoel in stand houden dat zij aan de macht zijn. Maar veel van hen hebben in gedachten grote structuren gevormd om het gevoel dat zij aan de macht zijn te houden, wat er in de buitenwereld ook gebeurt. Zij hebben een bepaald wereldbeeld dat hen zelf altijd in het midden van het universum plaatst. En ze verklaren op verschillende manieren waarom er bepaalde dingen gebeuren die zij niet in de hand hebben, die zij niet kunnen voorkomen.

Wat is planeet aarde dan? Zoals we al heel vaak hebben gezegd, kun je die met een realiteitssimulator vergelijken. Je incarneert op aarde, in werkelijkheid ga je de realiteitssimulator in die heel veel verschillende omgevingen kan simuleren. Voor een deel bestaat dit eruit dat menselijke wezens, vooral het collectieve bewustzijn, bepaalde beelden, bepaalde overtuigingen, bepaalde wereldbeelden over het Ma-terlicht heen legt en de realiteitssimulator beeldt die vervolgens uit.

We hebben gezegd dat de planeet oorspronkelijk in een hogere staat is geschapen, waardoor niemand in het zweet des aanschijns hoefde te werken om zijn fysieke lichaam in leven te houden. Nadat men was afgedaald naar het dualiteitsbewustzijn moest je fysiek werk verrichten om je lichaam te onderhouden. Wat je op planeet aarde ziet, is niets meer dan een realiteitssimulator. Door een veiligheidsmechanisme is het moeilijker om gevangen te komen zitten in de realiteitssimulator als je denkt dat de omgeving die wordt gesimuleerd een absolute werkelijkheid is die nooit anders kan worden. Natuurlijk gebeurt dit op diverse manieren, en één daarvan is de tweede wet van de thermodynamica die alles afbreekt wat in de dualiteit wordt geschapen. Ook het feit dat mensen zo verschillend zijn dat het moeilijk is om alle mensen zich precies hetzelfde te laten gedragen.

Zo af en toe zijn er Christuswezens die het concept uitdagen wat een menselijk wezen is en hoe een menselijk wezen zich moet gedragen. Dus je begrijpt de dynamiek dat de gevallen wezens de omgeving onder controle willen krijgen, maar er zijn wel bepaalde factoren op aarde die dat in principe onmogelijk maken dat één gevallen wezen de absolute macht op aarde krijgt. Dit betekent dus dat de gevallen wezens op het moment dat zij naar de aarde vielen en daar kwamen, de waarheid onder ogen moesten zien dat zij de absolute fysieke macht over deze planeet wilden krijgen, maar dat dit nooit zou gebeuren.

Hoe gaan gevallen wezens daarmee om? Ze proberen hier in gedachten een soort verklaring voor te vinden. Dit kan iets persoonlijks zijn, iets waar ze nooit met anderen over zouden spreken. Het kan ook een ideologie, een religie, een wetenschappelijke theorie, een politieke theorie, of iets dergelijks zijn. Met andere woorden, een gevallen wezen heeft een obsessief dwangmatige behoefte om uit te leggen waarom hij niet de absolute fysieke macht kan krijgen. Hij probeert dat te doen door een systeem te bedenken dat verklaart waarom bepaalde dingen gebeuren, die de gevallen wezens niet hadden verwacht of niet wilden. Dit is dus een heel oud momentum op aarde, er zijn een aantal enorme collectieve monsters geschapen om dat te doen, omdat niet alleen de gevallen wezens hierdoor worden beïnvloed, maar de meeste mensen op aarde ook.

Omdat menselijke wezens, die geen gevallen wezens zijn, er nog steeds een probleem mee hebben dat ze niet kunnen verklaren dat er heel veel dingen op aarde zijn waarvan ze niet willen dat die met hen gebeuren en die moeten uitleggen hoe dat kan. Sommige mensen moeten dit uitleggen omdat ze een gevallen leider volgen die hen belooft dat hij hen naar een soort Utopia zal leiden als zij die leider volgen. Dus voelen ze de behoefte om uit te leggen waarom er bepaalde dingen gebeuren die anders zijn dan de gevallen leider had beloofd, opdat ze die leider kunnen blijven volgen, omdat ze niet zelf beslissingen willen nemen. Er zijn mensen die in een religie hebben geloofd die hen bepaalde dingen heeft beloofd. Zij voelen de behoefte om uit te leggen waarom die religie zich niet volledig haar belofte kan houden. In het algemeen kun je zeggen dat alle mensen op aarde het probleem hebben, dat ze het niet kunnen uitleggen. Zij moeten kunnen uitleggen waarom er bepaalde dingen gebeuren die ze niet willen laten gebeuren en niet verwachten.

Dit vormt het psychologische mechanisme dat psychologen zijn gaan zien en die ze nu toe ‘control issues’ noemen. Ze realiseren zich dat er mensen zijn die meer problemen hebben met macht dan anderen, in principe hebben alle mensen met een bepaald bewustzijnsniveau problemen met macht. Wat zie je wanneer iemand een spirituele lering vindt, inclusief een lering van de geascendeerde meesters? Zoals ik heb gezegd, zijn jullie op een planeet opgegroeid waar een bewustzijn is dat de macht wil hebben en dat iets wil verklaren. Het geeft niets als je ook die neiging hebt. Jullie hadden die neiging allemaal toen je het pad voor de eerste keer vond. Dat kan in vorige levens zijn geweest, maar toen je voor de eerste keer het pad vond, had je een probleem met macht.

Wat doe je dan? Welnu, je doet het enige wat je kunt doen. Je probeert je spirituele lering te gebruiken om het probleem dat je het wilt verklaren, op te lossen, om uit te leggen wat er op aarde gebeurt, waarom er bepaalde dingen gebeuren die je niet verwacht en waarom je, ondanks de beloftes die misschien gegeven zijn door je spirituele lering, door een leider, of door een religie, niet kunt voorkomen dat er dingen zijn gebeurd die je niet wilt. Met andere woorden, je moet ook uitleggen waarom je jouw omgeving en je situatie niet de baas kunt en je probeert dat door middel van je spirituele lering te doen.

De gevallen wezens wijzen vaak een zondebok aan en omdat de zondebok weigert de enige echte waarheid te volgen, gaan er dingen verkeerd. Het klassieke voorbeeld hiervan is Hitler. De zondebok waren de Joden, zij waren verantwoordelijk voor alle problemen in Duitsland en daarom moesten zij worden verdelgd en daarna zou het probleem opgelost zijn. Dit is niet de eerste keer dat iemand dat idee heeft gebruikt om massamoorden te plegen. Wanneer je een spiritueel persoon bent en een bepaald niveau van volwassenheid hebt gekregen waarop je een lering van de geascendeerde meesters kunt begrijpen, moet je natuurlijk de zucht naar macht loslaten die de gevallen wezens hebben (op voorwaarde dat jij geen gevallen wezen bent die een lering van de geascendeerde meesters heeft gevonden), maar zelfs gevallen wezens die een lering van de geascendeerde meesters vinden, hebben de geneigdheid om geweld te gebruiken losgelaten. Je bent niet meer bereid om andere mensen te doden, je bent niet meer bereid om op een fysieke manier agressief te zijn om anderen in je macht te krijgen. In feite hebben veel spirituele mensen, in ieder geval degenen die een lering van de geascendeerde meesters vinden, bijna niet meer de behoefte om anderen in hun macht te hebben. Maar dat is niet bij iedereen zo. Je kunt dit nog wel een beetje zien, zelfs in vroegere leringen van geascendeerde meesters, zelfs in de beginjaren van deze dispensatie. Er waren mensen die anderen in hun macht wilden hebben, zij gebruikten geen fysieke, maar psychologische middelen.

Het onderwerp waar ik nu eigenlijk over wil spreken, is dat je het verlangen hebt om uit te leggen waarom je niet ieder aspect van je leven onder controle kunt krijgen. Je probeert een lering van de geascendeerde meesters te gebruiken om dat te verklaren.

Natuurlijk zullen we dat toestaan, omdat we weten dat je niets anders kunt op de bewustzijnsniveaus tussen het achtenveertigste en zesennegentigste. Wij hebben ook onze cursus over de zeven stralen voor jullie ontworpen om geleidelijk aan het verlangen naar macht op te geven en minder gedreven wordt door de zucht naar macht, omdat je, zoals we heel vaak hebben gezegd, niet kunt proberen anderen in je macht te krijgen als je zelf niet in de macht bent van jouw eigen psychologische problemen, collectieve entiteiten, of zelfs gevallen wezens.

Je komt dan op het punt dat je het zesennegentigste niveau bereikt. Het eerste wat je dan los moet laten, is het verlangen om de baas te zijn over anderen door middel van psychologische middelen. Als je dat niet onder ogen wilt zien, als je niet naar de zelven wilt kijken die jou die impuls geven, die obsessieve dwang, om anderen in je macht te krijgen, dan kun je het zesennegentigste niveau niet ontstijgen. Dan moet je wel in een neerwaartse spiraal komen en een tijdlang steeds meer anderen onder de duim willen houden.

Als je het verlangen kunt loslaten om de baas te spelen over anderen, zelfs met psychologische middelen en zelfs met behulp van een lering van de geascendeerde meesters, dan kun je boven het zesennegentigste niveau uitkomen. Dit betekent niet dat je alle machtsproblemen hebt opgelost. Je zult boven het zesennegentigste niveau nog steeds subtielere versie daarvan hebben. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat je daar tot helemaal op het honderdvierenveertigste niveau en je ascensie mee te maken zult krijgen. Nogmaals, je hebt de wens om een lering van de geascendeerde meesters te gebruiken om alles wat er op aarde gebeurt, alles wat er met jou gebeurt te verklaren. Wat kun je dan doen om dat los te laten? Of zouden we moeten zeggen: Waarom je dit moet loslaten. Wat is er verkeerd aan om een lering van de geascendeerde meesters te gebruiken om alles te proberen te verklaren?

Wat er verkeerd aan is, is dat je bepaalde gescheiden zelven hebt die de leringen van de geascendeerde meesters gebruiken en die gescheiden zelven beweren dat zij hetzelfde gezag hebben als de lering van de geascendeerde meesters, en dat houdt in dat jij niet aan hen hoeft te twijfelen. Wat heb ik gezegd: Als je een zelf niet onderzoekt, hoe kun je dat dan loslaten? Hoe kun je hem dan transcenderen? Dit betekent dus dat je vastzit op een bepaald niveau, als je de zelven de leringen op die manieren laat gebruiken.

Om een bepaald niveau van Christusschap te overstijgen moet je het verlangen om iets onder de duim te houden onder ogen zien, dat je door een lering van de geascendeerde meesters ieder aspect van je persoonlijke situatie en leven kunt verklaren. Hoe kun je hiermee afrekenen nu wij je er openlijk van bewust hebben gemaakt? Veel van jullie hebben al aanzienlijke vorderingen gemaakt zonder dat jullie je er van bewust waren waar jullie mee bezig waren, maar jullie hebben vorderingen gemaakt. Sommigen van jullie hebben dingen losgelaten waar jullie je tien, twintig, dertig jaar geleden heel erg druk over maakten. Laten we dus wat breder kijken naar een paar methoden die mensen gebruiken om alles te verklaren.

De wens om een verklaring voor alles te vinden heeft verschillende niveaus. Er zit een emotionele component aan, omdat je dingen op emotioneel niveau probeert te verklaren. Dan kunnen mensen bijvoorbeeld gevoelig zijn voor een sterke leider die een bepaald wereldbeeld vormt en beweert dat hij daarmee alles kan verklaren. De mensen worden hierdoor meegesleept, omdat zij een bepaald gevoel krijgen, ze voelen dat ze sterker worden wanneer zij de leider volgen, dat ze controle hebben. In de moderne wereld, vooral in de westerse wereld, is het gebruikelijker dat mensen alles proberen te verklaren met hun rationele, analytische, lineaire geest. Wat doet de lineaire geest? De lineaire geest ziet een lineaire relatie tussen oorzaak en gevolg. De lineaire geest gelooft dat alles op aarde een oorzaak heeft, alles wat je ziet, is het gevolg en er is een oorzaak die dat gevolg heeft opgeleverd.

In zekere zin is dit niet verkeerd op dit brede niveau. Er zijn oorzaken, er zijn gevolgen. Er is niets in het materiële universum dat niet een of andere oorzaak heeft, maar de beperking van de lineaire geest is dat die berust op analyse. Wat doet analyse? Dat breekt het geheel af in aparte componenten. Daarna zegt het: “Dit is een apart effect en nu kunnen we het apart bestuderen, en dit aparte effect moet een aparte oorzaak hebben die op een lineaire manier is veroorzaakt.” Met andere woorden, een specifiek effect moet altijd dezelfde oorzaak hebben en dat kan alleen maar die ene oorzaak zijn. Een appel valt van een boom, die appel kun je als een afzonderlijk geheel bestuderen. Er moet een oorzaak zijn waarom die appel viel en dat is de zwaartekracht die aan die appel trekt. Er is dus één gevolg: de appel valt, er is één oorzaak: zwaartekracht. Je hoeft geen andere factoren daarin mee te nemen omdat we nu een keurige lineaire verklaring hebben van de oorzaak van dat effect. De lineaire geest redeneert vervolgens dat hoewel er veel chaotische dingen op aarde gebeuren, het mogelijk moet zijn om ze in simpeler componenten af te breken en op die manier de oorzaak te vinden van elk gevolg, zodat we begrijpen waarom er bepaalde dingen gebeuren.

Nu heb je gezien dat de mensen door de tijd heen hebben geprobeerd om diverse systemen te bedenken die dit konden verklaren. In de oudheid zag je dat er culturen waren die geloofden dat ieder fenomeen in de natuur het gevolg was van een oorzaak en die oorzaak was een bepaalde godheid die over dat fenomeen regeerde. Er was een god van landbouw, een god van de jacht, een weergod, enzovoort. Van oudsher hebben de mensen astrologie gebruikt om te verklaren dat bepaalde bewegingen aan de hemel, bepaalde bewegingen van de sterren, een oorzaak vormen en een bepaald effect op aarde opleveren, hoewel ze heel ver weg staan.

Welnu, als je realistisch bent, dan begrepen de mensen vroeger niet hoe ver weg de sterren stonden, omdat ze dachten dat de lucht veel dichterbij was. Tegenwoordig weet je hoe ver weg de sterren staan, maar er zijn nog steeds mensen die geloven dat zij de oorzaak van iets kunnen zijn wat jou persoonlijk kan beïnvloeden zodat dit jou een beperking kan opleggen ten aanzien van wat je wel of niet kunt doen in je leven. Mijn geliefden, je kunt geen Christusschap manifesteren als je gelooft dat je wordt beperkt door astrologie en dat je daar niet aan kunt ontsnappen. Je begrijpt wat ik bedoel en hier zijn talloze voorbeelden van. Het punt is dat mensen op zoek zijn naar een heel simpele reeks van oorzaken en gevolgen.

Veel mensen zijn hier natuurlijk naar op zoek omdat zij hun inzicht in de oorzaak en gevolg willen gebruiken om te voorspellen wat er misschien in de toekomst gebeurt. Wij zouden kunnen zeggen, en we hebben het er al eerder over gehad: hoe kun je iets onder controle hebben als je niet kunt voorspellen wat er misschien in de toekomst zal gebeuren. Je denkt dus dat jij, als je te weten kunt komen wat er gaat gebeuren, kunt voorspellen wat er gaat gebeuren, dan aanpassingen kunt doen, zodat het niet zo erg is, of dat het in ieder geval niet onverwacht komt. Je ziet dus dat de spirituele gemeenschap op aarde, de new age gemeenschap, zelfs de religieuze gemeenschap, diverse manieren heeft gebruikt om met diverse vormen van waarzeggerij te bedenken om iets te proberen te voorspellen. Vaak door iets te gebruiken dat door toeval wordt veroorzaakt. Tarotkaarten, Ouijaborden, voorspellingen van allerlei aard, een dier doden, het opensnijden en bekijken hoe de ingewanden eruit vallen. Dit zou je dan zogenaamd een aanwijzing moeten geven over wat er in de toekomst zal gebeuren.

Met andere woorden, je ziet dat het geen verband met elkaar houdt; het is cognitieve dissonantie. Iemand probeert controle over zijn toekomst te houden door die te willen voorspellen. Maar de methode die hij gebruikt om die toekomst te voorspellen, berust op het element toeval en dat is van nature onvoorspelbaar. Wat voor zin heeft het om te denken dat een of andere waarzegmethode die op toeval berust, de toekomst nauwkeurig kan voorspellen. Je zou kunnen zeggen dat toeval net zo goed de toekomst kan voorspellen als de andere waarzegmethodes die de mensen hebben bedacht, maar ook bepaalde wetenschappelijke methoden en voorspellingen trouwens.

Wanneer je boven het zesennegentigste niveau uitkomt en op die hogere niveaus begint te komen, kun je er veel profijt van hebben als je nadenkt over die hele dynamiek. Je kunt een poging doen om te kijken naar zelven die je hebt, die zelven zijn die de controle willen behouden. Je kunt dit tamelijk gemakkelijk leren herkennen, vooral in situaties waarin iets onverwachts gebeurt, door te kijken wat jouw reactie hierop is. Raak je van streek, boos, als er iets onverwachts gebeurt? Heb je het gevoel dat er iets van rechtvaardigheid moet bestaan? Vraag jij jezelf af waarom God dit met jou heeft laten gebeuren, je hebt alles gedaan wat God verwacht dat je doet en toch is het gebeurd. Of waarom wij, de geascendeerde meesters, niet hebben voorkomen dat dit het met jou gebeurt?

Er leeft een droom onder spirituele mensen dat je als je een spirituele lering volgt, en jij goed je best doet, in staat moet zijn om de controle over je leven te krijgen, zodat er nooit iets onverwachts of iets wat jij niet wilt, met jou kan gebeuren. Maar kijk eens naar het leven van Jezus. Was hij een control freak die elk aspect van zijn leven wilde beheersen? Als dat zo was, waarom liet hij zich dan kruisigen? Wilde hij gekruisigd worden? Dacht hij: “O, het zou een interessante ervaring zijn om te weten hoe het is om aan een kruis gespijkerd te worden?” Natuurlijk niet. Maar hij liet dit gebeuren omdat hij zichzelf in een chaotische, onvoorspelbare situatie bracht, waarin het eerlijk gezegd voor niemand mogelijk was om te voorspellen wat er zou gebeuren. De waarheid op planeet aarde is dat de planeet zo chaotisch is, zo dicht, dat niemand, zelfs een geascendeerde meester niet, alles kan voorspellen wat er in een situatie zal gebeuren.

Hoe komt dat? Ik probeer je nu meer inzicht te geven in een concept dat ik vijfentwintighonderd jaar geleden al heb uitgebracht. In het boeddhisme staat het nog steeds bekend als het onderling afhankelijk bestaan, waar we eerder over hebben gesproken. Het is belangrijk dat jij hierover na gaat denken wanneer je hogere niveaus boven het zesennegentigste bereikt. Ik zeg niet dat je intellectueel inzicht moet hebben in de dynamiek van hoe het werkt, maar je moet het concept begrijpen en wat het betekent, vooral met betrekking tot het krijgen van macht.

We hebben gezegd dat vrije wil de hoogste wet is, en dat geen enkel wezen in het geascendeerde rijk zich zal bemoeien met de vrije wil van de mensen. Welke oorzaken mensen ook in beweging brengen, wij zullen ze de consequenties ervan laten ervaren, tenzij ze hun bewustzijn al hebben veranderd voordat die consequenties realiteit werden. Wij hebben ook gezegd dat alles onderling verbonden is. Al het leven is één. Het hele universum is onderling verbonden. Wat houdt dit feitelijk in? In deze context betekent het dat de illusie van de lineaire geest dat een geheel in aparte componenten kan worden opgedeeld, echt een illusie is.

Je kunt natuurlijk ook naar het geheel kijken en dat in aparte componenten opdelen en proberen ze te bestuderen, maar dan verklaar je niet wat er gebeurt, omdat alles een geheel is dat met elkaar verbonden is. Op het moment dat jij ervoor kiest om je op een bepaald aspect van dat geheel te concentreren en dit als iets aparts te beschouwen, dan heb je alle mogelijkheden losgelaten om te begrijpen wat er gebeurt. Hoe kan er een concept zijn of een apart ding dat een apart effect van een aparte oorzaak is, wanneer alles met elkaar verbonden is? Dat kan niet gebeuren. Dat is niet realistisch. Ja, op een bepaald niveau kan er een directe oorzaak-gevolgrelatie bestaan. Als er een bepaalde bacterie in het drinkwater zit, krijg je cholera. Dit verklaart nog niet echt waarom er die bacteriën op aarde zijn, waarom er een ziekte bestaat die cholera heet of veel andere ziekten zijn en waarom twee mensen het water kunnen drinken en de ene cholera krijgt en de andere niet. Je ziet nu dat je de lineaire geest kunt gebruiken om bepaalde reeksen van oorzaak en gevolg te bedenken die op een heel lokaal niveau werken. Maar ze kunnen maar heel beperkt reeksen fenomenen verklaren en er is een enorme hoeveelheid die zij niet kunnen verklaren.

We zouden dus kunnen zeggen dat je, wanneer je de lineaire geest gebruikt om naar aparte fenomenen te zoeken, aparte effecten en aparte gevolgen, nooit je droom uit kunt laten komen dat je alles onder controle hebt. Wordt dat niet bewezen door de wetenschap, de materialistische wetenschap, die de mensen heeft geprobeerd te reduceren tot mechanische wezens, waarbij alles wat in je gedachten gebeurt, het effect is van de fysieke toestand in je brein. Maar ondanks het feit dat zij geprobeerd hebben om het brein onder controle te krijgen, hebben ze geen controle gekregen over het gedrag van mensen of hun psyche, ondanks het feit dat ze de technologie hebben gebruikt om de natuur of het weer of de planeet als geheel onder de duim te krijgen, is het niet gelukt om alles onder controle te krijgen. Wat je als spirituele student kunt doen wanneer je die hogere niveaus bereikt, is dat je over het concept na gaat denken van onderling afhankelijk bestaan, dat alles op aarde onderling verbonden is.

Nogmaals, we realiseren ons dat dit een enigma vormt. Zoals we hebben gezegd, is er een fase tussen het achtenveertigste en zesennegentigste niveau waarin jij je aan het collectieve bewustzijn onttrekt. Je doet dat door een individuele identiteit op te bouwen. Natuurlijk betekent dit dat je in termen denkt van: Wat kan ik doen om mijn bewustzijn te verhogen? Wat kan ik doen om mijn situatie op de wereld te beheersen en die situatie te verbeteren? Op dat niveau heeft dat waarde, maar wat doe je als je boven het zesennegentigste niveau uitkomt? Zoals we hebben gezegd, breek je dat persoonlijke zelf af dat je hebt geschapen. Het was een voertuig dat je op een bepaald niveau heeft gebracht, en daarna kan het je niet verder brengen. Je moet het afbreken.

Hoe doe je dat? Je moet het afbreken door na te denken over het concept gescheidenheid, overwinnen waar we over hebben gesproken – de illusie die door het dualiteitsbewustzijn wordt geschapen, dat alles gescheiden. Naarmate je op hogere niveaus van Christusschap komt, zie je steeds meer het onderliggende eenzijn van al het leven. Je ziet dat al het leven met elkaar verbonden is, je ziet dat jij verbonden bent met je IK BEN Aanwezigheid, met de geascendeerde meesters, en met andere mensen, zelfs de planeet, zelfs de materie. Wanneer je die grotere verbinding met alles begint te voelen, begin je ook te ervaren en je te realiseren dat alles met elkaar verbonden is, onderling afhankelijk bestaan. Met andere woorden, er is geen aparte oorsprong, er is geen aparte oorzaak, omdat alle fenomenen op aarde geen geïsoleerde fenomenen zijn, maar deel uitmaken van het geheel en daarom meegaat met het geheel.

Om je een heel duidelijk voorbeeld te geven: Je kunt, in ieder geval voor de pandemie, naar een plek toegaan die men vliegveld noemt. Je koopt een kaartje, je gaat een stuk technologie in dat vliegtuig heeft. Het vliegtuig vertrekt en vliegt de lucht in en beweegt zich heel snel vergeleken met het oppervlak van de aarde. Je begint op één plek en een paar uur later ben je op een plek heel ver weg. Je zou dus kunnen zeggen dat het vliegtuig zich onafhankelijk van de aarde beweegt, omdat het niet aan het oppervlak van de aarde vastzit. Het gaat op grote snelheid door de lucht en kan zelfs de tegenovergestelde richting opgaan ten opzichte van de rotatie van de aarde.

Wanneer je hiernaar kijkt vanaf het oppervlak van de planeet en je een vliegtuig boven je ziet vliegen, dan zie je een apart object dat zich onafhankelijk beweegt van wat er op de grond gebeurt. Wanneer je in het vliegtuig bent, denk je ook dat je in een apart object zit, je beweegt je onafhankelijk van de grond. Wat als je nu eens de ruimte in ging en naar de aarde kijkt? Je hebt een verrekijker mee, zodat jij je op dat ene vliegtuig kunt concentreren. Je kunt op lokaal niveau heel goed zeggen dat het vliegtuig zich onafhankelijk van het oppervlak van de aarde beweegt. Maar wanneer je uitzoomt van de planeet als geheel, beweegt het vliegtuig zich nog steeds binnen het veld van de aantrekkingskracht van de aarde. Wanneer je erover nadenkt dat de planeet in een baan om de zon heen draait, dan besef je dat het vliegtuig met de planeet meedraait in die baan om de zon, hij beweegt zich niet onafhankelijk van die baan, of onafhankelijk van de zon.

Dit is een ruw voorbeeld van onderling afhankelijk bestaan. Alles is een onderling verbonden geheel. Er is een concept dat chaostheorie heet, en daarin spreekt men erover dat alles met elkaar verbonden is en een populair gezegde is dat ‘het flapperen van de vleugels van een vlinder in één deel van de wereld, een keten van onderling afhankelijke oorzaken in beweging zet die op een later moment een tornado in een ander deel van de wereld kan veroorzaken’. Hoewel dit misschien geen erg realistisch voorbeeld is, is het wel een goed voorbeeld, omdat de aarde niet een lineair mechanisch systeem is zoals de wetenschap je op een bepaald punt wil laten geloven, omdat het haar aan inzicht ontbreekt. Omdat de chaostheorie meer het inzicht oplevert dat er geen simpele lineaire oorzaken zijn, omdat alles zo met elkaar verbonden is dat een klein effect in één deel van het systeem, of een kleine oorzaak in één deel van het systeem, een groot effect kan hebben in een ander deel van het systeem.

Wat houdt dit in voor jullie, degenen die op het pad van Christusschap zijn? Naarmate je meer Christusschap krijgt, word je er steeds beter in om de wens los te laten om jouw persoonlijke situatie te beheersen. Op een bepaalde manier vergroot jij je vermogen om medeschepper te zijn, om de materie te beheersen en daardoor ook bepaalde aspecten van je situatie op de wereld te beheersen. Maar dit kan een val worden, het kan een doodlopende weg worden. Mensen die echt vorderingen op het pad hebben gemaakt, die de lagere vormen van egoïsme hebben losgelaten en boven het zesennegentigste niveau zijn gekomen, die zoals wij zeggen, zijn begonnen met hun geest over de materie te laten heersen, zoals Jezus heeft gedemonstreerd.

Maar er zijn mensen die zich zo hierop hebben gefixeerd dat ze dit meesterschap willen gebruiken om ieder aspect van hun uiterlijke situatie te beheersen, zodat er nooit onaangename dingen met hen gebeuren en zij precies de omstandigheden krijgen die ze willen, of het nu een mooi huis is in een mooi deel van de wereld waar het altijd mooi weer is, of meer dan genoeg geld hebben, of wat ze zich ook maar hadden gewenst op een lager niveau van het pad en die droom hebben ze niet opgegeven. Nu ze een bepaald gevoel van meesterschap hebben, gebruiken ze dat meesterschap om de situatie te scheppen waarvan ze hebben gedroomd.

Dit kan een tijdlang goed zijn, maar er komt een moment dat je verder moet om de hogere niveaus van Christusschap te manifesteren die Jezus heeft gedemonstreerd. Jezus heeft zijn meesterschap niet gebruikt om een comfortabele situatie voor zichzelf te scheppen. Daarom heeft hij nooit een bepaald stuk land in bezit gehad, nooit een huis gebouwd, nooit een geïsoleerde gemeenschap om zich heen opgebouwd waar hij altijd beschermd was en andere mensen voor hem laten werken. Hij liep rond zonder ergens in het bijzonder bij te horen, zonder iets in het bijzonder te bezitten, net als ik in mijn tijd als geïncarneerde Boeddha. Hoewel ik in de latere jaren wel een bepaalde ashram had.

Je ziet dat er een moment komt waarop jij je bewuster wordt van onderling afhankelijk bestaan. Je laat de zelven los die je omgeving en leven willen beheersen, maar wat betekent dat? Dit betekent dat je steeds meer en meer loslaat. Je laat de wens los om alles onder controle te hebben, je geeft je verwachtingen op, je geeft zelfs je ideeën en dromen en beelden op van hoe je leven er op aarde uit moet zien. Waarom moet je dat doen? Wat is Christusschap? Het is het proces dat je bij je ascensie brengt. Wat is ascensie? Dat is het punt waarop je alles op aarde loslaat. Je kijkt terug op de aarde. Wanneer je op het honderdvierenveertigste niveau staat, kijk je om: “Is er nog iets wat mij naar de aarde trekt?” Als dat zo is, dan moet je terug en daarmee afrekenen. Maar als er niets is, dan kun je door de poort lopen naar het geascendeerde rijk.

Als je het honderdvierenveertigste niveau nadert, dan laat je alles waar je aan gehecht bent los, zoals ik het noem, maar je geeft ook je dromen op, je ideeën over hoe het leven eruit moet zien. Als dit je laatste leven op aarde is, moet je alle verwachtingen opgeven over hoe je leven er wel of niet uit moet zien. Je moet zover komen dat je beseft dat de latere fases van het pad misschien van je vragen om bepaalde dingen te ervaren die je liever had vermeden op lagere niveaus. Maar er komt een moment waarop je dit kunt loslaten en die ervaringen met een rustig gemoed kunt ondergaan. Je voelt je niet verontrust. Je neemt het God niet kwalijk. Je neemt het de geascendeerde meesters niet kwalijk. Je neemt het jezelf niet kwalijk. Je accepteert dat het leven zich op een bepaald manier ontvouwt. Je laat het zich ontvouwen, omdat jij je realiseert dat het leven niet meer om jou gaat en wat jij als onafhankelijk wezen wilt wanneer je die niveaus van Christusschap bereikt. Je leven gaat over hoe je kunt dienen. Hoe kun je andere mensen dienen? Hoe kun je de geascendeerde meesters dienen? Hoe kun je dienen om de planeet vooruit te laten gaan? Dit kun je niet gemakkelijk definiëren. Er zijn heel veel manieren waarop dat kan. Door de tijd heen zijn er heel veel mensen in hun laatste incarnatie in een situatie geweest die schijnbaar heel erg vernederend was. Maar dit hoorde bij de grotere dienst die ze konden verlenen. Door dit mee te maken, stelden ze bepaalde oorzaken, een reeks van oorzaak en gevolg, in werking die heel complex waren, die verder ging dan je gedachten zelfs kunnen doorgronden, maar een bepaald effect op het collectieve bewustzijn hadden.

Op de lagere niveaus van het pad wil je met je uiterlijke, lineaire, analytische, geest alles kunnen bevatten. Als er op die niveaus iets onverwachts gebeurt, wil je daar onmiddellijk een verklaring voor. Je kunt dat ook aan bepaalde vragen zien die op de website staan; er zijn mensen die een verklaring willen voor elk klein dingetje dat in hun leven gebeurt. Hoe komt dat? Waarom is dit gebeurd? Wat had ik kunnen doen om dat te voorkomen? Dit is begrijpelijk op een bepaald niveau, maar wanneer je de hogere niveaus van Christusschap bereikt, moet je gaan nadenken over de beperkingen van je lineaire geest. Je moet je realiseren dat de lineaire geest niet alles kan verklaren en begrijpen vanwege de onderling afhankelijke oorsprongen, het onderling afhankelijk bestaan. Er zullen bepaalde dingen met je gebeuren waar geen lineaire verklaring voor is, in ieder geval geen verklaring die je lineaire geest kan doorgronden.

Als je naar de wetenschappelijke chaostheorie kijkt, dan zie je dat de materialistische wetenschap op een zelfde zoektocht is om alles te verklaren. Alles moet een simpele oorzaak hebben en het moet mogelijk zijn om een wiskundige vergelijking te maken die dit kan verklaren of anders een of ander wetenschappelijk experiment dat de oorzaak kan kopiëren. De chaostheorie zegt in wezen dat de wetenschap, de lineaire materialistische wetenschap, nooit alles zal kunnen verklaren, omdat sommige effecten geen lineaire oorzaak hebben, omdat er niet één maar heel erg veel oorzaken zijn, zo’n serie complexe serie gebeurtenissen binnen dit onderling afhankelijke systeem. Daarom staat het bekend als chaostheorie. Tot de komst van de chaostheorie geloofden de meeste wetenschappers dat het een kwestie van tijd was voor ze alle oorzaken zouden hebben ontdekt en alle complexe wiskundige vergelijkingen opgelost, omdat alles kon worden voorspeld. Maar de chaostheorie stelde de vraag of dit ooit wel mogelijk zou zijn, of er dingen waren die eenvoudig niet door de wetenschap konden worden verklaard of voorspeld. Ze hebben toen voor het pakkende woord ‘chaos’ gekozen, omdat, de wetenschap eeuwenlang het mechanische model had dat de wereld een grote machine is en als je de eerste voorwaarden kende, als je wist hoe de machine werkte, en de wetten die de werking ervan mogelijk maakten, dan kun je alles voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Dit was orde, absolute orde, en het woord chaos werd toen gekozen om het alternatief te tonen, dat de wereld geen ordelijk systeem was. Het is een chaotisch systeem.

Het idee van een chaotisch systeem is natuurlijk niet helemaal een passende benaming, want hoe kan een systeem chaotisch zijn en hoe kan chaos gerangschikt worden. Maar desondanks kun je naar bepaalde trends zoeken in de chaos. Wanneer je de hogere niveaus van Christusschap bereikt, begin je daarnaar te zoeken. Je gaat op zoek naar een sferischer inzicht in het leven in plaats van het lineairder begrip. Je beseft dat er bepaalde beperkingen zijn aan wat je kunt verklaren. Of beter, je realiseert je dat specifieke effecten niet één oorzaak, maar een hele serie complexe oorzaken hebben die leiden tot dat ene specifieke effect.

In sommige gevallen gaat dit verder dan je uiterlijke geest kan bevatten. Je kunt op het punt komen dat je daar vrede mee hebt. Je beseft dat je niet alles hoeft te begrijpen wat er in je leven gebeurt. Je hoeft niet te begrijpen waarom iets gebeurt. In feite kun je zover komen dat je er vrede mee hebt dat er bepaalde dingen gebeuren die je niet kon voorspellen of verwachten, of beslist wilt op een bepaald punt van je pad. Dit kan opnieuw met elkaar in tegenspraak of een enigma lijken. Want wat hebben we bij jullie aangemoedigd? We hebben jullie aangemoedigd om naar je leven te kijken. Wij hebben gezegd dat alles wat op het fysieke vlak gebeurt, een oorzaak heeft op de drie hogere niveaus. Als je de oorzaak in je eigen psyche kunt vinden, en dat zelf opruimen, dan kun je de uiterlijke situatie veranderen. Dit klopt nog steeds. Ik stel dit niet ter discussie. Maar dit is zo als het om je zelf gaat, als het om je geest gaat. Je kunt de leiding nemen, of liever meesterschap krijgen, over je vier lagere lichamen en daardoor kun je bepalen welke kleur of welke vorm het licht aanneemt wanneer het van je IK BEN Aanwezigheid door je identiteitslichaam, je mentale lichaam, je emotionele lichaam naar het fysieke niveau afdaalt. Dit kun je beheersen en je kunt daar profijt van hebben als je naar de procedure kijkt door in je psyche uit te zoeken wat een bepaalde situatie manifesteert.

Maar je moet begrijpen – en je begint dat te ervaren wanneer je dit Christusschap krijgt, je moet het verband zien; je ziet: ja, ik kan nog steeds controle hebben en je kunt begrijpen dat iets in je drie hogere lichamen bepaalde fysieke fenomenen veroorzaakt en hieraan werken. Maar je leeft niet in een geïsoleerde unit hier op aarde. Je leeft als onderdeel van dit grotere systeem waar ook veel andere mensen bij betrokken zijn. Als je dan op hogere niveaus van Christusschap komt, probeer je niet een comfortabel bestaan voor jezelf te beeldhouwen. Je probeert het geheel te dienen. Op dat moment moet je de wens of de overtuiging opgeven dat je elk aspect van je leven wilt kunnen beheersen.

Je realiseert je nog wel dat je jouw eigen gedachten, je eigen vier lagere lichamen, kunt beheersen. Je kunt nog steeds naar de illusie op het volgende bewustzijnsniveau zoeken, zodat je een niveau hoger kunt komen. Zo kun jij je opwerken naar het honderdvierenveertigste niveau ongeacht wat er gebeurt in je wereldlijke situatie. Je vorderingen op het pad hangen niet af van omstandigheden op de wereld wanneer je die niveaus bereikt. Het hangt echt niet af van omstandigheden op lagere niveaus, maar jij denkt dat wel. Er komt echter een moment waarop je beseft dat je naar al je psychologische problemen hebt gekeken, je hebt bepaalde dingen in je eigen psyche opgeruimd. Daardoor kun je zien dat iets wat in je leven gebeurt, niet het resultaat is van onopgeloste psychologische problemen, maar dat dit komt omdat je deel uitmaakt van een groter systeem, waarin je om andere mensen te dienen, om bepaalde mensen te helpen, om een grotere zaak te dienen, die ervaring moet meemaken. Je hebt er vrede mee. Je maakt een ervaring mee, het stoort je niet, het verhindert je niet om vooruit te gaan op je pad, naar de hogere niveaus, naar het honderdvierenveertigste niveau.

Je zou dus kunnen zeggen dat het op een lager niveau van het pad lijkt of je het pad bewandelt om meer meesterschap te krijgen, iets wat je als meer macht beschouwt. Er is een periode waarop je dat moet doen omdat jij je zo aan het massabewustzijn onttrekt. Maar boven het zesennegentigste niveau besef je wat het was, namelijk een illusie dat het spirituele pad je macht zou geven. Het was een illusie dat jij als geïncarneerde Christus totale macht zult krijgen over je omstandigheden op de wereld, want om die hogere niveaus van Christusschap te kunnen manifesteren laat je elke wens los om macht te krijgen of de controle te hebben over je situatie op de wereld. Je zegt: “Hoe kan ik het leven dienen?” Je zegt, net als Jezus heeft gedemonstreerd, toen hij in de Hof van Eden zat in de wetenschap dat hij de volgende dag gearresteerd en waarschijnlijk gemarteld en gekruisigd zou worden. Hij zei: “God als het uw wil is, neem dan deze kop van mij weg. Maar niet mijn wil maar de uwe geschiede.” Je komt zelfs op een punt waarop je dit niet hoeft te doen. Jezus heeft dit proces deels gedemonstreerd, maar er komt een moment waarop je er zoveel vrede mee hebt dat je voortdurend in die staat verkeert: “Niet mijn wil maar de uwe geschiede. Wat ik ook moet meemaken om een bepaalde zaak te dienen, ik ben bereid om te doen. Ik hoef niet te weten wat die oorzaak is. Er hoeft geen geascendeerde meester met een donderende stem bij me te komen om me gedetailleerd uit te leggen waarom dit moet gebeuren. Ik hoef het niet te weten omdat ik vertrouwen heb. Ik vertrouw erop dat wanneer ik mij op een hoger niveau van dienstbaarheid bevind, dit dan gebeurt als onderdeel van die dienstbaarheid. Ik hoef niet alles te weten. Ik hoef niet alles met mijn gedachten te begrijpen.”

Op dat punt, wanneer je iets begint te krijgen dat een lineaire verklaring ontstijgt, begin je een innerlijke ervaring te krijgen. We zouden dat een intuïtieve of mystieke ervaring kunnen noemen, maar in werkelijkheid is dit een sferische ervaring. Dan begin je te krijgen wat Maitreya aan het eind van zijn laatste dictaat zei, dat je geen boodschapper op de wereld meer nodig hebt die als tussenpersoon dient tussen jou en de geascendeerde meesters, omdat jij in je innerlijk een persoonlijke relatie met de geascendeerde meesters opbouwt. We geven jullie geen lineaire, feitelijke verklaring. Wij geven iets wat veel complexer is. Wij geven jullie niet eens een visie. Het is zelfs geen sensatie. Het is iets wat je niet in woorden kunt uitdrukken. Maar we geven je een innerlijke ervaring die je helpt om te begrijpen wat de volgende stap op je pad is. Je krijgt het gevoel dat dit een onderdeel is van het tonen van een heel complexe schakering van het leven, het onderling afhankelijke bestaan, het is onderdeel van je dienstbaarheid. Dit geeft je het gevoel van vrede dat dit met je moet gebeuren. Dus je ondergaat het zonder dat dit je zo van streek maakt als het anders had gedaan, als je nog problemen met controle zou hebben gehad. Want als er iets met je gebeurt wat je niet wilt, dan raak je daardoor heel erg van streek, omdat je de angst onder ogen moet zien dat je geen controle hebt. Maar op de hogere niveaus van Christusschap heb je die angst opgegeven, heb je het zelf laten sterven dat die angst heeft.

Je bent niet bang omdat je geen controle meer hebt, omdat je vrede hebt met het feit dat God de leiding heeft, dat de geascendeerde meesters de leiding hebben, dat je IK BEN Aanwezigheid de leiding heeft. Je hoeft dat niet altijd met je uiterlijke geest te weten. Je hebt alleen maar dat innerlijke gevoel nodig dat je verbonden bent. Je bent verbonden met die grotere geest, die jouw IK BEN Aanwezigheid is, die de geascendeerde meesters zijn, die de Christusgeest is. Daarom heb je er vrede mee. Je kunt op het leven van de Boeddha terugkijkend zien dat ik een hoog bewustzijnsniveau had. Ik ging naar het Nirvana en besloot terug te komen. Daarna heb ik veel jaren een ashram gehad waarin ik les gaf, hoge lessen onderrichtte. Toen ik bijna op het eind van het jaar waarin ik eenentachtig jaar was, ging ik op bezoek bij iemand die mij iets te eten gaf wat vervuild was en het gevolg daarvan was dat mijn lichaam stierf.

Maar jij zou zeggen: “Maar had de Boeddha dit niet kunnen voorzien, en dan het eten niet opeten, en hier dan niet heen zijn gegaan? Waarom liet hij dit gebeuren als hij al zoveel bereikt had?” Nu heb je de uitleg. Dit moest gebeuren omdat dit bij mijn dienstbaarheid hoorde. Waarom moest het gebeuren? Welnu mijn geliefden, er is geen lineaire verklaring in woorden voor. Je ervaart het misschien wanneer je dit zelf ervaart als je op dat niveau komt, omdat je dan die complexere matrix kunt ontvangen, maar je lineaire geest kan het niet bevatten. Dus wat houdt Christusonderscheid op de hogere niveaus van Christusschap in? Het betekent niet dat je altijd weet wat goed en verkeerd is en dat je alles kunt verklaren, dat je alles weet, en waarom iets gebeurt, en waarom iets zus of zo is.

Het betekent dat je een groter perspectief, een sferisch bewustzijn, hebt dat niet in woorden kan worden vertaald of andere concepten die je in de lineaire geest vindt. Maar je hebt begrip dat begrip te boven gaat. Je hebt een visie die visie overstijgt. Dit geeft je het grootste gevoel van vrede dat je op aarde kunt krijgen. Je hebt vrede met alles wat er gebeurt, wat er zich ook ontvouwt. Ik begrijp dat deze uitleg van een hoger niveau is dan het niveau waarop de meesten van jullie zijn in bewustzijn. Het zal dus moeilijk zijn om het te begrijpen, maar ik geef hem wel, omdat er mensen zijn die hier al hun voordeel mee kunnen doen. Ieder van jullie die op het pad blijft, zal op het punt komen dat je profijt kunt hebben van deze verklaring. Misschien niet meteen morgen of volgende week, maar voor veel van jullie kan het inderdaad nog in dit leven zijn. Nu de les gegeven is, is hij in het fysieke octaaf en kun je hem vinden, je kunt erover nadenken en daardoor kun je op het punt komen waarop je geen uiterlijke lering meer nodig hebt, omdat je deze veel complexere matrix rechtstreeks in je innerlijk ontvangt en duidelijker is dan ooit door een uiterlijke lering in woorden kan worden geformuleerd.

Je begrijpt dat er heel veel spirituele leringen en religieuze leringen zijn, wetenschappelijk politieke ideologieën, filosofieën op aarde die in woorden worden uitgedrukt. Veel van hen, in feite de meesten, beweren zelfs dat ze het woord van God zijn. Dat God zijn woord heeft gegeven en dat dit woord daardoor een complete en accurate beschrijving geeft van de werkelijkheid. Dit is een illusie die de gevallen wezens hebben verzonnen vanwege hun zucht om macht over de mensen te hebben. Omdat de mensen vastzitten als zij hen kunnen laten geloven dat de Bijbel letterlijk het woord van God is en dat ze dat nooit in twijfel mogen trekken, of nog liever, dat ze nooit mogen twijfelen aan de interpretatie die de gevallen wezens eraan hebben gegeven. Je weet dat deze dispensatie een van de weinige leringen op aarde is die openlijk zegt dat er een beperking zit aan wat je met woorden kunt zeggen; dat er een punt komt waarop je verder moet kijken dan de woorden en iets rechtstreeks uit het geascendeerde rijk ontvangen. Dit is de waarheid. Dit is een eerlijke lering die eenvoudig is en die je probeert te bevrijden in plaats van gevangen te zetten op een bepaald niveau en afhankelijk te maken van een goeroe or leider of autoriteitsfiguur.

Wij willen je niet beperken of in de val te laten lopen, of je vastmaken aan een uiterlijke lering, of een bepaalde boodschapper. De boodschapper zelf wil niet tussen jou en de geascendeerde meesters komen of je vooruitgang stoppen. Daarom kunnen we een lering als deze geven, want iemand die nog problemen heeft met controle, kan hem niet van ons ontvangen. Die kunnen we ook niet geven aan een groep studenten die nog problemen met macht hebben en niet verder willen kijken. Ik zeg dit niet om je hoogmoedig te maken, omdat dit geen probleem meer is wanneer je het niveau krijgt waarop je openstaat voor deze lering. Het is enkel een realistische beoordeling dat er een moment komt waarop je moet begrijpen dat elke lering die in woorden wordt gegeven, je slechts op een bepaald punt kan brengen (als je erop staat om loyaal aan de lering te blijven, dan verhindert dat je eigen vooruitgang) en dat er een moment moet komen waarop je de woorden moet transcenderen en een sferische visie, matrix, begrip, van de situatie, krijgen zoals het zich moet ontwikkelen. Ik wil niet zeggen dat we jullie alles hebben gegeven op deze conferentie wat er ooit over Christusschap of Christusonderscheid verteld zou kunnen worden.

We hebben er natuurlijk ook veel andere leringen over gegeven en in de toekomst kunnen er inderdaad nog meer komen, maar we hebben nu verteld waar onze groep studenten het meeste baat bij zou kunnen hebben naar ons idee. Niet alleen de studenten die deze dispensatie volgen, maar ook de grotere groep studenten die in de niet al te verre toekomst deze lering vinden.

Het is zeker niet de hoogste lering, omdat er nooit een hoogste lering over Christusschap kan worden gegeven, omdat het een progressief proces is, maar het zijn de leringen die wij het nuttigst vonden, gezien de staat, de huidige staat van het onderling afhankelijke bestaan op deze planeet. Wij bekijken hoe jullie gebruik maken van deze lering om het gefladder van de vleugels van de vlinder te vormen dat een keten van onderling afhankelijke effecten op gang brengt die door de tijd heen grote invloed op het collectieve bewustzijn en het onderling afhankelijk bestaan zullen hebben die de ontwikkeling van het leven op deze planeet begeleiden.

En hiermee wil ik jullie van ons allemaal bedanken, omdat heel veel van jullie hebben willen deelnemen aan deze conferentie, je aandacht wilden geven aan dit enigszins moeilijke onderwerp en je chakra’s laten gebruiken om deze boodschap uit te zenden naar het collectieve bewustzijn. Ik kan wel het beeld gebruiken van de vleugel van de vlinder, maar het effect van een conferentie als deze en dat zoveel mensen zich afstemmen, is veel groter natuurlijk dan het gefladder van een vleugel van een vlinder. Ik wil er geen beelden van vormen. Het heeft door de tijd heen natuurlijk een belangrijk effect gehad dat op een doorslaggevende manier deze planeet op een hogere koers zet. Hier zijn we dankbaar voor en hiermee verzegel ik jullie en ik verzegel deze conferentie in de vrolijke, altijd verder transcenderende vrede van de Boeddha.