Waar richt jij je op?

Geascendeerde meester Gautama Boeddha, Nieuwjaarsboodschap van 31 december 2020

IK BEN de geascendeerde meester Gautama Boeddha. Wat is de aarde? Wat is de aarde? Daar kun je het op verschillende manieren over hebben, maar je zou kunnen zeggen dat het een voorstelling is zoals je die in een film ziet, in een theater. Nu gaan veel mensen nog maar zelden naar een echte voorstelling in een theater en veel jonge mensen hebben dat nog nooit gedaan, vanwege het internet, de televisie en films. Degenen die dat wel hebben gedaan, zullen wel weten dat er soms een dramatische verandering plaatsheeft in het toneelstuk, er heeft een dramatische gebeurtenis plaats op het toneel en ineens hoor je dat iedereen naar lucht hapt, tegelijkertijd naar lucht hapt, omdat iedereen op hetzelfde moment reageert.

Dit toont dat dat het hele publiek zo meeleefde met het spel dat zij eigenlijk vergeten waren dat zij zich hier thuis op hadden voorbereid: ze hadden een douche genomen, hadden zich geschoren, hadden kleding aangetrokken, waren naar het theater gereden en hadden hun auto geparkeerd, waren het theater binnengegaan, hadden hun jas bij de garderobe afgegeven, waren de theaterzaal ingegaan, waren gaan zitten, hadden om zich heen gekeken wie er nog meer was en waren in gedachten nog bezig met hun dagelijkse leven. Toen de uitvoering begon, en hoewel ze wisten dat het maar namaak was wat er op het toneel gebeurde, dat een toneelschrijver honderd jaar geleden had geschreven wat er op het toneel gebeurde, werd hun aandacht geleidelijk aan zo naar het toneel getrokken dat zij al die dingen vergeten waren. Ze waren vergeten wat hen daar had gebracht, zij waren hun dagelijkse leven vergeten en werden nu compleet meegesleept door wat er op het toneel gebeurde en daarom konden ze als één reageren toen er plotseling iets schokkends op het toneel gebeurde.

Mijn geliefden, dit is de aarde. Oorspronkelijk wist iedereen toen hij daar kwam, waarom je daar kwam, en dat het alleen maar, zoals we hebben gezegd, een realiteitssimulator was. Als je tegenwoordig naar planeet aarde kijkt, dan zie je dat de meeste mensen op aarde, de overgrote meerderheid, lijkt op de mensen in het theater die zijn vergeten waar zij vandaan zijn gekomen, die vergeten zijn dat er nog een wereld is buiten het theater. Zij zijn vergeten dat er nog meer speelt, dat dit een verhaal is dat zich op het toneel afspeelt. Ze zijn meegesleept in het spel, de uitvoering, in plaats van dat de uitvoering hen kan helpen om inzichten te krijgen en hun bewustzijn te veranderen. Ze denken nu dat het echt zo is, dat dit de echte wereld is en wat er op het toneel gebeurt, echt gebeurt.

Nu weet ik wel dat wanneer ik zoiets zeg, en dit doe ik natuurlijk opzettelijk, het een reactie oproept bij veel mensen. Zij zullen zeggen: “Je vertelt ons dat de wereld niet echt is, dat de miljoenen mensen die dit jaar het coronavirus hebben gekregen en de vele mensen die daaraan zijn overleden, allemaal niet echt gebeurde?” Natuurlijk niet! Wanneer je in een theater bent, is het toneel, er staan mensen op het toneel. Die zijn echt. Zij dragen misschien kostuums en hebben make-up op, maar het zijn wel echte mensen die het toneelstuk opvoeren.

Wanneer ik zeg dat zij waren vergeten dat dit niet echt is, bedoel ik dat zij zijn vergeten dat zij geen menselijke wezens zijn, maar spirituele wezens. Je bent hier om de voorstelling mee te maken die hier op aarde wordt gespeeld. Wat er op deze planeet gebeurt, is echt vanuit een bepaald standpunt, maar jij bent geen menselijk wezen, jij bent een spiritueel wezen, je bent hier om een ervaring te krijgen die je bewustzijn kan veranderen. Bij alles wat er op aarde gebeurt, gaat het erom dat jij je bewustzijn wijzigt.

Toen Shakespeare zijn toneelstukken schreef, probeerde hij de mensen niet te amuseren. Hij probeerde het bewustzijn van het publiek te veranderen. Hij probeerde de mensen te laten geloven dat er een Prins in Denemarken was, omdat hij wist dat die er nooit was geweest. Hij probeerde de mensen mee te nemen in een verhaal dat hun bewustzijn zou veranderen, en de aarde is ook niets meer dan dat. Nu kan dit ongevoelig klinken voor de vele mensen die het jaar 2020 als een heel erg moeilijk jaar beschouwen.

Natuurlijk is het voor veel mensen een moeilijk jaar geweest, dat zien wij ook wel. Maar wat zou het gemakkelijker voor de mensen kunnen maken? Wat maakt het de mensen gemakkelijker om met zo’n moeilijk jaar om te gaan? Is dat gewoon hen een beetje troosten en hen vertellen hoe erg het was? Of dat wij hen er een andere kijk op geven? Welnu, wat is onze rol aangezien wij geascendeerde meesters zijn? Onze rol is om de mensen een ander perspectief te geven, dat is de enige reden dat wij op deze planeet zijn. Wij zijn hier om de mensen eraan te herinneren dat jij, hoewel je op planeet aarde leeft en hoewel je een fysiek lichaam hebt dat heel erg wordt beïnvloed door wat er gaande is, niet van deze aarde komt, de aarde bepaalt niet wie jij bent, het fysieke octaaf en je fysieke lichaam en je dagelijkse gedachten, bepalen niet wie jij bent. Jullie zijn meer dan dat alles.

Wat houdt dat in essentie in? In essentie betekent het dat je iets hebt wat wij de essentiële menselijkheid noemen, het potentieel om verder te kijken dan jouw ervaringen op deze wereld. Wat is de kern van dit potentieel? Dat er een deel van je geest, is en wij hebben dit de Bewuste Jij genoemd, maar jij mag het noemen hoe jij wilt, dat je in staat stelt om even te pauzeren, dat je de kracht geeft om even ‘stop’ te zeggen tegen al die onstuimige gedachten.

Ik zal uit de uiterlijke situatie op aarde stappen.

Ik zal uit mijn eigen persoonlijke situatie stappen.

Ik stap uit mijn fysieke lichaam en welke aandoeningen het ook mag hebben.

Ik stap uit mijn emotionele lichaam en alle onrust daar.

Ik stap uit mijn mentale lichaam en alle gedachten over wat ik moet denken en begrijpen en weten.

Ik stap uit mijn identiteitslichaam en elke geneigdheid om mijzelf te zien als een menselijk wezen die wordt gekenmerkt door de omstandigheden op de wereld.

Ik stap achteruit totdat ik ervaar – totdat ik contact maak met dat deel van mijn wezen, mijn IK BEN Aanwezigheid, mijn spirituele zelf dat weet en nooit is vergeten dat ik niet wordt gekenmerkt door wie ik op aarde ben.

Dichts is je essentiële menselijkheid, de essentie van menselijkheid, dat je eruit kunt stappen en contact kunt maken met, en ervaren dat:

Ik ben meer dan dat.

Ik ben meer dan wat er op deze aarde gebeurt.

Ik ben meer dan wat er in mijn fysieke lichaam gebeurt.

Ik ben meer dan de onrust in mijn emotionele lichaam.

Ik ben meer dan de gedachten in mijn mentale lichaam.

Ik ben meer dan mijn uiterlijke of menselijke identiteitsgevoel.

“Ik ben” en ik hoef niets meer te zeggen na de woorden “ik ben”. Ik kan IK BEN ervaren. Ik heb een wezen. Ik heb bewustzijn. Ik ben me van mezelf bewust.

Wat houdt zelfbewustzijn in? Voor veel mensen betekent het dat ik me ervan gewaar ben dat ik besta als deze identiteit, dat ik de gedachten heb die er door mijn gedachten gaan, deze gevoelens heb, dit lichaam heb, deze situatie op de wereld heb. Dit is mijn zelfbewustzijn, ik ben een menselijk wezen op aarde dat lijdt, dit is mijn zelfbewustzijn. Maar echt zelfbewustzijn, de kern van mijn bewustzijn van mijzelf, is eenvoudig dat “ik ben”, dat ik bewust ben. Ik ben me ervan gewaar.

Een filosoof die René Descartes heet, werd beroemd omdat hij zei: “Ik denk, dus ik ben.” Veel mensen hebben zijn opmerkingen niet begrepen. Hij probeerde te laten zien dat hij over alles had nagedacht wat een misleiding zou kunnen zijn, alles wat je zou kunnen betwijfelen. Maar er was één ding waaraan je niet kon twijfelen en dat was dat hij dacht, maar eigenlijk was dat niet het denken als een actie van het mentale lichaam. Hij realiseerde zich dat het enige wat hij niet kon betwijfelen, was dat hij zich van iets bewust was, dat hij zich iets gewaar was. Dat was het enige waaraan hij niet kon twijfelen. Het is ook het enige waar je contact mee kunt maken opdat jij je kunt realiseren dat jij niet alleen uit uiterlijke dingen bestaat. Wanneer je een stap buiten de uiterlijke dingen doet en ervaart: ik voel, mijn aanwezigheid, mijn ervaring, mijn gewaarzijn, dan word je niet langer meegesleept in een toneelstuk op het toneel. Je identificeert je er niet meer mee. Het bepaalt niet meer wie je bent.

Wat is een menselijk wezen? In essentie is dit het. Ik ben, ik ben me iets gewaar, ik ben me bewust van mijzelf als wezen. Dat jij je hiervan gewaar bent, is de kern van dit bewustzijn en er hoeft niets meer aan te worden toegevoegd, in ieder geval niet op aarde, omdat je al die uiterlijke dingen op aarde niet bent. De meeste mensen merken dat natuurlijk niet, zij denken dat zij de uiterlijke dingen zijn. Maar de essentiële menselijkheid is dat jij je hiervan kunt loskoppelen en daarom kun je ervaren dat je meer bent dan de uiterlijke dingen, die bepalen niet wie jij bent. Wanneer je dit ervaart, is die ervaring echt. Daarom weet je dat het spel op het toneel niet op dezelfde manier echt is.

Op het moment dat jij uit die ervaring stapt en in je uiterlijke identiteit stapt, jouw mentale, emotionele en fysieke lichaam, dan ervaar jij door die vier lagere lichamen iets wat jou echt lijkt. Dat geeft jou het gevoel dat dit de realiteit is, maar waar leiden al onze leringen je naartoe? Ze brengen je bij dit besef. Het besef dat er een andere realiteit bestaat buiten het gevoel van realiteit dat je vier lagere lichamen je geven. Dit gevoel van realiteit is groter dan het gevoel van realiteit dat je door jouw vier lagere lichamen krijgt. Daarom word je niet gekenmerkt door wat je met je vier lagere lichamen ervaart. Ik word gekenmerkt door wie ik ben en het contact met dat gevoel dat ik ben.

Dit heeft mij in staat gesteld om te slagen voor de test, toen de demonen van Mara aan mij verschenen. Je kent misschien het verhaal uit het boeddhisme dat ik, toen ik klaarstond om naar het Nirvana te gaan, zat te mediteren onder een boom, de Boboom. Alle demonen van Mara paradeerden voor mij langs en probeerden mij op alle mogelijke manieren in verleiding te brengen. Ze voerden een spel op en wilden dat ik in dat spel meegesleept zou worden en zou voelen dat het wel enigszins de realiteit was; dat het bepaalde macht over mij had; bepaalde macht over de wereld had; bepaalde macht over andere mensen had.

Hoe ben ik voor die test geslaagd? Door me te verbinden met de ervaring: IK BEN. Wanneer er niets achter IK BEN komt, dan kunnen de demonen van Mara niets vinden om mij te verleiden. Er is, zoals Jezus het zei: “Niets wat de prins van deze wereld bij jou kan vinden.” Dit is daardoor de kern van onze lering. Alles wat we jou kunnen geven, heeft alleen maar de bedoeling om je daar bij te brengen, en dit is geen theorie die je hoort. Dit is geen uiterlijke lering die je intellectueel kunt begrijpen; het is iets wat je ervaart. De meesten van jullie hebben het al ervaren, sommigen zonder dat zij zich hiervan bewust waren, maar velen hebben het wel ervaren.

Als je dit hebt ervaren, dan kun je het gebruiken, dan kun je er verder mee; je kunt onze hulpmiddelen gebruiken om heel diepgaande trauma’s te helen, door terug te gaan naar het eerste trauma en zelfs daarvoor als avatar. Je kunt dus zover komen dat jij je, ondanks alles wat er op aarde gebeurt, waar jij je ook mee bezig houdt, er óf voortdurend van bewust bent dat jij meer bent, dat jij (min of meer) getuige bent van wat er gebeurt in plaats van middenin die maalstroom te zitten óf je er in ieder geval helemaal van bewust bent dat jij je op elk moment kunt verplaatsen naar het IK BEN bewustzijn, waardoor jij daar niet meer zo erg op richt.

Wat is de mens? Ik zei eerder al: “In zekere zin is een menselijk wezen de aandacht, het gewaarzijn waar jij je op wilt richten.” In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat jij boven al die dingen staat die om je heen gebeuren, je bent gewaarzijn. Er zijn mensen met een heel beperkt gewaarzijn. Andere hebben meer gewaarzijn. Sommigen richten zich heel erg op zichzelf. Anderen meer op de wereld. Maar hoe breed dat ook is, jij bent gewaarzijn. De essentiële keuze, en in zekere zin de enige keuze die je ooit maakt, is ‘waar jij je aandacht op richt’. Saint Germain heeft jaren geleden gezegd dat ‘de man een slaaf is van zijn aandacht’. Dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen.

De vraag is dus: Waar richt jij je op? Het is nogmaals niet onze bedoeling om je in deze tijd te zeggen waar jij je aandacht op moet richten. In het verleden en ook tegenwoordig, zijn studenten van geascendeerde meesters geneigd om te zeggen dat de wereld niet spiritueel is en dat je daarom je aandacht niet op wereldlijke dingen moet vestigen. Je moet je aandacht onttrekken aan wereldlijke dingen en je op spirituele dingen concentreren. Veel mensen hebben dit door de tijd heen gedaan, zij hebben zich uit de wereld teruggetrokken, in een of ander klooster geleefd, in een of ander boeddhistisch retraiteverblijf (wat dat ook mag zijn), een christelijk klooster, allemaal verschillende dingen of omgevingen die mensen hebben gecreëerd om zich terug te trekken uit de wereld, maar toen hebben ze zich geconcentreerd op geschriften en gebeden en rituelen en chanten, en dachten: “O wat ben ik spiritueel omdat ik mij hierop richt.”

Maar mijn geliefden, veel van die mensen waren niet zo heel anders dan de mensen op de wereld. De mensen op de wereld hadden een idee in hun hoofd over waar het in het leven om ging en wat ze wel of niet mochten doen. Zij leefden volgens die mentale beelden. De spirituele mensen die zich terugtrokken uit de wereld hadden slechts een ander mentaal beeld, maar zij leidden ook een leven dat berustte op een mentaal beeld. De meerderheid van de mensen leefde dus volgens een wereldlijk mentaal beeld en dan had je nog een kleine groep mensen die naar veronderstelling een spiritueel mentaal beeld hadden. Maar het blijft een mentaal beeld en het hield hen net zo gevangen in een mentaal beeld als de mensen op de wereld.

In veel gevallen maakten ze, en maken ze, geen vorderingen om te veranderen omdat ze andere mentale beelden vormden, want het blijft toch een mentaal beeld. Als je aandacht zich richt op de gedachte: “Dit ben ik, ik ben een zus of zo spiritueel person, omdat ik al die uiterlijke dingen doe”, wat doe je dan? Je versterkt dat mentale beeld. Wat doen de mensen die zich vereenzelvigen met de wereld en die het jaar 2020 als zo verschrikkelijk ervaren vanwege de Coronapandemie, enzovoort? Zij versterken het mentale beeld.

Waar jij je aandacht op richt, wordt een energiestroom door je vier lagere lichamen dat naar dat mentale beeld toe loopt. Je versterkt het, zowel in het collectieve bewustzijn als in je eigen gedachten. Je versterkt de structuur die dit mentale beeld heeft gevormd. Hoe meer je dat versterkt, hoe meer energie je zal opwekken die een magnetische aantrekkingskracht op je aandacht uitoefent. Hoe meer jij je aandacht op een onderwerp richt, hoe meer energie ernaartoe stroomt. Hoe meer energie ernaar toegaat, hoe meer energie je aandacht zich erop richt, hoe meer energie ernaartoe stroomt en dit wordt een eeuwigdurende spiraal.

Daarom worden de mensen erin meegesleept om te denken dat die uitvoering echt is. Hun gedachten worden meegezogen naar die maalstroom die ze zelf hebben geschapen, en ook collectief zo is geschapen dat veel mensen zichzelf er niet aan kunnen onttrekken, maar zij hebben eerst wel hun gedachten mee laten slepen naar deze maalstroom. Veel van die zogenaamd spirituele mensen hebben alleen maar een andere maalstroom gevormd dan de meeste mensen op de wereld, maar ook hun gedachten worden erin gezogen. Waar gaat het om in onze leringen? Waar zijn ze in zekere zin allemaal over gegaan? Wat is er duidelijk en onmiskenbaar over gezegd in deze dispensatie? Dit is dat we helpen om je aandacht weg te trekken van het mentale beeld en te ervaren dat ‘ik ben’. Ik ben meer dan die uiterlijke beelden, het beeld dat ik heb van mijzelf en mijn vier lagere lichamen. Ik ben meer dan dat. Daarom hoef ik niet te worden meegesleept door wat er op de wereld gebeurt.

We hebben het soms weleens gehad over het concept ‘het spirituele evenwicht bewaren’. Er zijn leringen van, diverse leringen die het erover hebben dat er een groep hoog ontwikkelde wezens in de Himalaya is die je nooit ziet en nooit iets over hoort. Enkelen hebben gehoord van de niet-geascendeerde meester Babaji, maar er zijn ook anderen. Zij zouden het spirituele evenwicht voor de aarde bewaren. Wat betekent het om een spiritueel evenwicht te bewaren? In zekere zin betekent het dat jij je aandacht erop vestigt dat je ‘meer bent’. Je weet dat jij meer bent en omdat jij in die staat van perfecte kalmte, totale innerlijke vrede, bent bewaar je het evenwicht omdat je nog steeds een fysiek lichaam hebt. Ik wil de dienst die deze wezens leveren, echter niet kleiner maken, maar wij zijn op zoek naar, waar Saint Germain op zoek naar is in de Gouden Eeuw, een groot aantal mensen dat het spirituele evenwicht kan bewaren terwijl ze nog steeds actief in het leven staan.

In zekere zin is het gemakkelijker om het evenwicht te bewaren wanneer je in een grot zit, waar je nooit wordt gestoord, uitgedaagd. Dit is natuurlijk moeilijker als je een actief leven leidt. Maar wat echt het verschil zal maken mijn geliefden, wat de Gouden Eeuw van Saint Germain echt de Gouden Eeuw veel sneller zal laten manifesteren, is dat een groot aantal mensen hun dagelijkse leven leeft, doet wat ze moeten doen, maar dat zij zich er ook nog van bewust zijn dat jij dit niet echt bent. Met andere woorden, je zit in het theater, je ziet wat er gebeurt op het toneel, maar in plaats van je compleet te concentreren op wat er op het toneel gebeurt, ben jij je er ook nog van bewust: “Ik meer ben dan die voorstelling.” Je bent je ervan bewust dat de andere mensen in het theater totaal opgaan in de voorstelling, maar een deel van jouw gewaarzijn staat daar los van, je ervaart dat de voorstelling een voorstelling is, niet als iets wat echt is, zoals de meeste mensen doen. Zo bewaar jij het spirituele evenwicht dat de Omegapolariteit is voor de mensen die het Alpha-evenwicht bewaren door zich uit de wereld terug te trekken.

Dit heeft er meer dan duizenden jaren aan ontbroken. Dat er mensen zijn geweest die zich teruggetrokken leefden, die het spirituele evenwicht bewaarden. Maar er was geen Omegapolariteit van mensen die op de wereld konden zijn, maar niet van de wereld. Dit zou een enorm verschil maken in deze tijd, dit tijdperk waar we naar op weg zijn, hoe meer mensen op dit punt komen, die kunnen kijken naar wat er aan de hand is, en daarna kunnen zeggen: “Ik ben meer dan dit. Ik laat me niet meeslepen door iets waar andere mensen in worden meegesleept. Ik hoef me daar niet zo mee bezig te houden dat het al mijn aandacht opeist en dat ik uiteindelijk alleen maar met het gevoel blijf zitten dat ik al mijn energie naar een maalstroom stuur die mijn aandacht trekt.”

In feite kun je zover komen dat je bewust het besluit neemt: “Ik laat die collectieve maalstromen niet aan mijn vier lagere lichamen trekken.” Dit is trouwens ook een manier om je fysieke gezondheid te verbeteren, dat je niet meer die collectieve maalstromen aan je fysieke lichaam laat trekken, of je emotionele lichaam, of je mentale lichaam, je identiteitslichaam; je laat het niet meer gebeuren dat je wordt meegesleept. Op die manier kun je buiten de reactiepatronen blijven waar de meeste mensen in worden gezogen. Je kunt op de wereld zijn maar niet van de wereld. Je kunt onder de Boboom blijven zitten en naar de demonen van Mara kijken die daar langs paraderen en je niet met hen bemoeien. Maar na een poosje, wanneer je het gevoel hebt dat je hen genoeg trucjes hebt laten tonen, zet jij je hand op de grond en zegt: “Vajra, Vajra, Vajra, ik bevestig dat ik het recht heb om de Christus te zijn, om de Boeddha op aarde te zijn.”

Dit is onze wens voor jullie allemaal, onze directe studenten, zodat je kunt voorkomen dat jij je erdoor laat meeslepen. Wij nemen jullie niets kwalijk. Wij weten dat het een moeilijk jaar is geweest. Wij weten dat er een paar enorme collectieve maalstromen zijn gevormd in alle delen van de wereld. Gedeeltelijk vanwege de Coronapandemie, gedeeltelijk vanwege de economie, gedeeltelijk vanwege politieke omstandigheden zoals de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wij willen niet dat jullie een slecht gevoel hebben over je reactie als je hierdoor werd meegesleept. Het zij zo. Maar je hebt nu de kans om eruit te stappen, contact te maken met je IK BEN. Te beseffen dat je meer bent, en misschien te kijken naar ‘wat in mijn vier lagere lichamen heeft ervoor gezorgd dat ik erdoor werd meegesleept.”

Als je onze hulpmiddelen gebruikt om de trauma’s op te ruimen, dan zul je zien dat het uiteindelijk allemaal te maken heeft met het kosmische geboortetrauma, maar ook de gescheiden zelven die je na die ervaring hebt geschapen. Je zult altijd zien dat er een zelf is, misschien wel meer dan één, als je wordt meegesleept in een reactie, maar die zelven zijn niet echt. Ze zijn onecht in de betekenis die ik heb beschreven. Geen twijfel over dat ze in je vier lagere lichamen zitten. Zij leiden een bepaald bestaan, omdat ze zijn geschapen uit energie, ze berusten op een bepaalde overtuiging en daarom lijken op een wezen dat in je vier lagere lichamen leeft, als een dier dat je in je huis hebt. Maar ze zijn niet echt in die zin omdat ze jou niet zijn, en jij bent hen niet.

Wanneer je contact maakt met dat IK BEN bewustzijn, die IK BEN Aanwezigheid, dan kun je tot het besef komen: “O, dit is een zelf, dit is niet wie ik echt ben. Ik ben dat zelf niet. Ik ben dat helemaal niet. Ik ben het ook nooit geweest. Ik heb dat alleen maar gedacht. Maar nu zie ik wel dat dit een zelf was. Ik zie dat het mij tegenhoudt. Ik zie dat dit berust op een overtuiging die ik nu eigenlijk al niet meer heb.” Dan kom je op het punt dat je niet meer een uiterlijke beslissing neemt met je gedachten, maar dat je voelt dat je hem spontaan loslaat: “Ik laat je sterven. Jij bent niet ‘ik’. Ik laat je sterven.” Wij willen graag dat jullie dit allemaal in 2021 doen, als je het nog niet gedaan hebt.

Dat zou ons heel erg verheugen, mijn geliefden. Het zou jullie blij maken. Het zou de mensen om je heen blij maken, de meesten in ieder geval, hoewel sommigen het niet zul accepteren dat jij je niet meer zo daarmee bezig houdt als vroeger. En dat ze je daardoor niet meer kunnen manipuleren zoals vroeger. Maar het zij zo, het zij zo. Je kunt niet groeien op het pad zonder dat je een paar mensen boos maakt of van hen vervreemdt.

Welnu mijn geliefden, hoe ziet het jaar 2021 eruit? Veel mensen zullen zeggen dat het een moeilijk jaar zal worden, gedeeltelijk omdat de pandemie niet zo snel verdwijnt als velen hadden gehoopt. Eerlijk gezegd hadden we gehoopt dat het sneller zou worden opgelost, maar dan hadden de mensen hun gedrag moeten veranderen en veel mensen wilden hun gedrag niet veranderen en daarom gaat de pandemie door. Maar de grootste uitdaging in 2021 is de economie, omdat de economie schade heeft ondervonden van de pandemie. Voor velen zal het jaar 2021 een heel erg moeilijk jaar worden, bijna net zo zwaar als 2020. In sommige gevallen misschien nog wel moeilijker.

Maar waarom zal het zo moeilijk worden voor de mensen? Omdat zij zich heb vereenzelvigd met het toneelstuk. Nu weet ik heel goed dat de meeste mensen zich niet los kunnen maken van het spel. Maar het enige wat je moet onthouden en waar je oproepen voor moet doen, is dat er mensen zijn die openstaan voor één specifiek idee, hoewel ze niets van de geascendeerde meesters hoeven te weten en nog nooit iets gehoord hebben van geascendeerde meesters. Dit is een idee waar ik al eerder over heb gesproken, en waar ik het vijfentwintighonderd jaar geleden over had, namelijk dat de hele wereld één geheel is dat met elkaar verbonden is. In het boeddhisme heet dit afhankelijk ontstaan. Er zijn geen gebeurtenissen die uit het niets ontstaan. Iedere gebeurtenis ontstaat door een veelheid aan oorzaken; een lange gecompliceerde reeks van oorzaken. Het lijkt wel iets op de chaostheorie uit de wetenschap.

Veel mensen, veel progressievere, creatievere mensen staan ervoor open om dit te accepteren. Dit kan misschien wel een aantal positieve gevolgen hebben, omdat de mensen beginnen te twijfelen aan de manier waarop we tot dusver naar de samenleving kijken. Iets wat er bijvoorbeeld kan gebeuren is, dat de mensen beginnen te zeggen: “Wat is de oorzaak van de COVID-19 pandemie? Was het alleen maar een vleermuis in China die in contact kwam met een mens? Of was dit gewoon een oorzaak zoals iedere andere, wat de mensen ook geloven? Was er één oorzaak of ging het dieper? Waren er bepaalde voorwaarden in de samenleving door de manier waarop we naar de samenleving kijken en zijn die een onderdeel van dit plaatje? Zegt onze respons op de pandemie iets over de omstandigheden waar we naar moeten kijken, analyseren, van leren en veranderen? Kunnen we iets positiefs halen uit deze pandemie wat ons kan helpen om de samenleving een betere kant op te laten gaan?”

Nu zijn er natuurlijk heel veel dingen die de mensen eruit kunnen halen, waar ze iets van kunnen leren. Ik wil ze niet allemaal opnoemen, omdat het er veel zijn en zo wijdverbreid zijn. Maar één ding valt op en dat is de economie. De mensen kunnen nu heel gemakkelijk zeggen: “O, de economie is achteruitgegaan, maar dat kwam alleen maar van de pandemie. Het kwam omdat de mensen niet konden reizen, niet naar de winkel konden, niet naar restaurants konden, de mensen hadden dus geen werk en daarom is de economie gedaald.”

Mijn geliefden, de economie is niet de economie; het is geen geïsoleerd fenomeen. De economie is een onderdeel van het afhankelijk ontstaan van de samenleving als geheel, van het collectieve bewustzijn. Waar is het collectieve bewustzijn mee bezig? Als je vanuit een ruimer standpunt kijkt zoals economen en journalisten, dan hebben zij al gezien dat de elite niet armer is geworden tijdens de pandemie, tijdens de crisis.

Ondanks de economische achteruitgang is de elite rijker geworden. Hun investeringen zijn meer waard, de aandelen zijn omhoog gegaan. Maar wie zijn er armer geworden? De gewone man. De gewone mensen, de bevolking is het meest getroffen door de pandemie, hetzij door ziek te worden, door mensen in dienst te hebben die ziek werden, of omdat ze thuis moesten blijven en geld kwijtraakten, hun inkomstenbron kwijtraakten. Welnu, de gewone mensen, de gewone bevolking.

Kijk eens naar de wereld, welke landen zijn het meest getroffen? Natuurlijk de meest arme landen, maar niet alle. Je ziet ook dat in een land als de Verenigde Staten een groter aantal mensen, een groter percentage, is gestorven of heel erg ziek zijn geworden door de pandemie. Stel jezelf dan eens de vraag: “Hoe kan dat? Waarom zien we dit?” Je ziet dan dat het komt door de onderliggende gerichtheid op zichzelf, alleen iets om jezelf geven, alleen iets geven om jouw mentale beeld en het behouden van dat mentale beeld.

Kijk bijvoorbeeld eens naar het allereerste begin van de pandemie. China wist dat er een nieuw virus was dat zich verspreidde, maar zij hield die informatie achter voor haar eigen volk en de wereld. Toen dat bekend werd, had het zich al over de grenzen van China verspreid en kon het niet worden beheerst. Had het gestopt kunnen worden aan het begin? Ja, dat had zeker gekund. Als de Chinese autoriteiten tot aan de hoogste leiders toe bereid waren geweest om te doen wat nodig was. Waarom wilden ze dat niet? Omdat zij uit alle macht probeerden het mentale beeld dat zij hebben van China te handhaven; dat het een perfecte staat is, een perfecte samenleving, een perfecte communistische samenleving, de enige echte communistische samenleving die er nog over is. Hoe kon het virus zich verspreiden? Vanwege het mentale beeld van de Chinese leiders. Natuurlijk zouden ze kunnen zeggen: “Waarom is het virus zelfs in China verschenen?” Nogmaals, gedeeltelijk vanwege de leiders, maar ook vanwege de mensen in China, hun mentale beeld, zij hebben een mentaal beeld dat China superieur is aan alle andere naties.

Maar hoe zit het met de rest van de wereld? Welnu, zij hebben ook een mentaal beeld van China en hebben nog niet besloten wat zij met China willen, hoe ze met China willen omgaan. Zoals we al vaker hebben gezegd: kun je wel handel blijven drijven met een land als China als het haar eigen volk onderdrukt en niet aan de democratische idealen voldoet die jullie hebben? Kunnen jullie toestaan dat de bedrijven in de westerse wereld enorme winsten behalen omdat ze goedkoop goederen laten maken in China en ze voor een veel hogere winst verkopen dan had gekund als ze in hun eigen land hadden gefabriceerd? Kunnen jullie dit laten doorgaan en dan zeggen: We zullen het dossier over de mensenrechten in China door de vingers zien en ook wat er in Hong Kong gebeurt, waar ze de democratie de kop indrukken. Wij zullen niet opkomen voor de democratie omdat China te groot is. Wij willen ons daar niet mee bezig houden; wij willen eigenlijk geen beslissing nemen over China. Was dit niet de reden dat het virus zich verspreidde over alle naties? Omdat ze niet hadden besloten wat ze met China, en hun relatie met China, wilden.

Kijk dan eens naar de Verenigde Staten, een van de landen die het zwaarst getroffen is door de pandemie als het gaat om het percentage mensen dat de ziekte COVID-19 heeft gekregen. Het is ook een van de landen met het hoogste percentage doden. Wat zegt dit? Als je er realistisch naar kijkt, dan zie je dat de Verenigde Staten het veel slechter doet dan de landen die openbare gezondheidszorg hebben. Als je dit vergelijkt met de Europese naties, hoewel sommige zwaar zijn getroffen, hebben die het beter gedaan dan de Verenigde Staten. Wat zegt dit? Kan de Verenigde Staten wel een van de rijke en machtige landen blijven als het geen openbare gezondheidszorg heeft? Is dit houdbaar? En tegelijkertijd beweren dat ze de grootste natie op aarde is en de beste samenleving heeft om in te wonen? Is dat wel houdbaar?

Kijk eens naar de economie en hoeveel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Is een economie duurzaam als de rijken zoveel rijker zijn en rijker worden? De rijken in de Verenigde Staten hebben meer geld verdiend tijdens de crisis dan zonder crisis. Kun je toestaan dat een economie, zo’n totaal onevenwichtige economie, steeds meer geld doorsluist naar de rijken ondanks het feit dat studies heb bewezen dat dit al vier decennia zo gaat? Is dit houdbaar? Is de Verenigde Staten daarom zo zwaar getroffen door de pandemie? Toont dit niet aan dat het systeem uit evenwicht is ten aanzien van de rijken? Is het houdbaar?

Kijk nu eens naar Rusland, een ander land dat vastbesloten is om een bepaald mentaal beeld te handhaven. Het is naar buiten gekomen dat het aantal mensen dat aan de pandemie is gestorven veel groter is dan de officiële aantallen. Hoe komt dat? Omdat de Russische leiders tot aan Poetin toe, wanhopig graag een mentaal beeld in stand willen houden van de grootsheid van Rusland. Dat ze het in de hand hebben en elk probleem kunnen oplossen. Is dat zo? Kan een leider die alle macht in handen heeft, elk probleem oplossen? Als dat niet zo is, toont dit dan niet aan dat een gecentraliseerd systeem waarin de macht geconcentreerd is, niet echt een duurzame samenleving is, vooral niet in deze tijd.

Kijk dan eens hoe de pandemie in de Verenigde Staten de verkiezingen heeft beïnvloed. Waarom heeft Donald Trump er in het vroege stadium van de pandemie voor gekozen om het minder te laten lijken? Eenvoudig omdat hij een bepaald mentaal beeld over zichzelf en zijn capaciteiten om te regeren wilde handhaven. Toen hij dat beeld naar buiten bracht, wilde hij het later niet veranderen, toen het duidelijk werd dat de pandemie niet die kant opging die hij had verwacht in het begin. Heeft hem dat de verkiezingen gekost? Ja, mijn geliefden. Zonder de pandemie zou Trump herkozen zijn, maar vanwege zijn reactie op de pandemie en omdat genoeg mensen die konden zien, werd hij niet herkozen.

Wat heeft hij sinds de verkiezingen gedaan? Hij probeert nog steeds het mentale beeld te handhaven dat hij niet heeft verloren, dat hij geen verliezer is en dat de verkiezing van hem gestolen is. Er was geknoeid, grote fraude gepleegd en dat beweert men steeds opnieuw. Er is geen bewijs van voor het gerecht. Je houdt een mentaal beeld in stand. Wat willen we dit jaar dus graag zien? We willen graag op de wereld zien dat mensen, regeringen, creatieve mensen, de mensen die zich er meer van bewust zijn, bereid zullen zijn om hierover na te denken en kijken wat deze pandemie, wat de economie, onze reactie op de pandemie, onze reactie op de economie, over ons zegt. Dat we moeten veranderen, dat we uit evenwicht zijn, dat onze samenleving onhoudbaar is. Om dit proces van zelfreflectie te vergemakkelijken, zal ik voor dit komende jaar een gedachtevorm geven.

Het is een heel eenvoudige gedachtevorm. In dit jaar 2021 zal de zon een spiegel zijn. Ik heb me beraad met Helios en Vesta, die geascendeerde wezens zijn, de kosmische wezens die de kosmische hiërarchen zijn voor jullie zon. Wij zijn met een heel eenvoudig mechanisme gekomen, namelijk dat de zon als spiegel zal fungeren. Wanneer de mensen zich concentreren op de zon en naar de zon kijken, zullen hun eigen mentale beelden naar hen gereflecteerd worden op een manier waardoor zij ze gemakkelijker kunnen zien; dat zij ze moeilijker kunnen negeren. Het gaat niet alleen om individuele personen maar samenlevingen als geheel. Als je deze gedachtevorm regelmatig doet, help je mee om het effect hiervan te vergroten. Ik raad je aan om iets heel eenvoudigs te doen, niet iets heel uitgebreids. Eén keer per dag, kijk je naar de zon, of die nu zichtbaar in de lucht staat of niet, maakt niet uit. Maar je concentreert je op de zon en in gedachten zeg je alleen maar deze affirmatie: “Gautama Boeddha, jij bent de perfecte spiegel voor de aarde.” Eenvoudig, gemakkelijk te onthouden in een paar seconden. “Gautama Boeddha, jij bent de perfecte spiegel voor de aarde.”

Je kunt mij visualiseren in een lotushouding boven de zon, als je wilt, maar zelfs dat is niet nodig. Alleen maar die eenvoudige affirmatie. Concentreer je op de zon, je hoeft het niet hardop te zeggen, maar dat mag wel als jij dat wilt. “Gautama Boeddha, jij bent de perfecte spiegel voor de aarde.” Dit kan enorme impact hebben, samen met de oproepen die we jullie zullen aanwijzen. Natuurlijk in samenlevingen die op de hele situatie reflecteren en wat je ervan kunt leren. Wat heb ik in het begin over de aarde gezegd? Het is een voorstelling. Wat is de bedoeling ervan? Het bewustzijn van de mensen veranderen. Wel wat is de beste uitkomst voor de pandemie en de economische crisis? Dat er een verandering ontstaat in het bewustzijn van de mensen, een verandering in hun gewaarzijn; dat ze naar zichzelf, naar hun samenleving, gaan kijken en zeggen: “Dit kunnen we veranderen. Dit moeten we veranderen, anders valt die uit elkaar. De concentratie op heimelijkheid, een kleine elite die de samenleving op zo’n manier blijft regeren dat alleen een kleine elite er profijt van heeft ten koste van de mensen, is niet langer houdbaar.

Dit bewustzijn kan meer dan tot dusverre is gegaan, doorbreken in 2021. Er is behoefte, een absolute noodzaak en een dringende behoefte aan samenlevingen die in evenwicht zijn, zodat de elite de mensen niet kan exploiteren. Dit is in feite dringender dan de klimaatcrisis, of de pandemie of de economische crisis of welke andere crisis ook. Dit is de echte crisis, de enige crisis op aarde, en die is er al eeuwenlang. Maar wij zijn op een punt gekomen dat steeds meer mensen het gaan inzien, steeds meer samenlevingen zijn eraan toe om er iets aan te doen, meer dan zij tot dusver hebben gedaan. Zelfs al hebben veel democratische landen aanzienlijke vooruitgang geboekt om hun samenleving minder elitair te maken, maar de Verenigde Staten is daar niet één van; Groot-Brittannië is daar ook niet één van. Maar er zijn democratische landen die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, maar er kan nog veel meer vooruitgang komen, vooral op wereldschaal. Dit waren de opmerkingen die ik nu wilde maken. Ik zal me nu terugtrekken, en jullie verzegelen in de absolute vrede van de Boeddha en dan zal ik Moeder Maria het woord geven om jullie de Omegapolariteit te geven van deze toespraak. IK BEN Gautama.