Zou ik niet moeten ascenderen na dit leven?

Vraag: Klopt het dat de aarde een verandering doormaakt zoals alle uitdagingen ons tonen (naar de vierde dimensie)? Het is dus belangrijk dat wij in deze tijd ascenderen.

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Ik zal dit bespreken. Ik weet of het een drukfout is: die vierde dimensie. Vooral voor 2012 werd er gesproken over een vijfde dimensie en toen hebben de meesters gezegd dat het geen lering was van de geascendeerde meesters. Het is iets wat uit het mentale rijk komt. Maar net als bij het vorige antwoord, als het een onderdeel van ons Goddelijke plan is om na dit leven te ascenderen, dan is het belangrijk dat je dit doet natuurlijk. Maar het hoeft niet en het is belangrijk dat je daarnaar luistert. Je kunt niet denken, en je uiterlijke geest dwingen, dat je moet ascenderen na dit leven. Je moet voorzichtig zijn om de leringen van de geascendeerde meesters niet te gebruiken om een of ander absoluut idee te bedenken over wat je wel of niet moet doen.

Je moet altijd intuïtief blijven en vanbinnen iets voelen. En de meesters hebben gezegd dat je Goddelijke plan stadia kent. En je krijgt je Goddelijke plan nooit in één groot visioen te zien, waarin je alle stadia ziet. Je bent nu op een bepaald niveau en het is belangrijk om je daarop te richten. En daarna ga je naar een hoger niveau, en dan zie je wat de plannen daar zijn. Het is dus belangrijk om niet de beslissing te nemen dat je zegt: “Dit moet in de rest van mijn leven gebeuren.” Je moet altijd open blijven zodat er een moment komt waarop je ineens bepaalde initiaties hebt gedaan, je bent opgeklommen naar een bepaald niveau en nu zie je iets wat je nog niet eerder zag en dat verandert je perspectief op veel dingen.