Babaji bewaart een spiritueel evenwicht voor planeet aarde

Vraag: Werkt Babaji nog steeds met de planeet? Als dat zo is, hoe kunnen degenen die zich tot hem aangetrokken voelen zich meer met zijn aanwezigheid verbinden? Heeft hij ook advies voor de discipelen die in het westen wonen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Babaji is geen geascendeerde meester. Hij is nog niet door het ascensieproces heengegaan. Hij heeft heel lang zijn fysieke lichaam als ankerpunt in de aarde gehad en daardoor bewaart hij voornamelijk een spiritueel evenwicht voor de planeet, en dit is zijn belangrijkste functie. Ik weet dat in Yogananda’s boek staat dat hij een kleine kring van discipelen had en dat zij vaak met hem op reis gaan, maar Babaji heeft geen bredere kring van discipelen. Zijn voornaamste rol is niet leraar, maar het evenwicht, een spiritueel evenwicht voor de aarde, bewaren. In zekere zin is het een misverstand om jezelf als een westerse discipel van Babaji te beschouwen. Alleen degenen die fysiek bij hem zijn in de Himalaya kunnen zich als een discipel van hem beschouwen. Babaji heeft onderwijzen niet als een missie die verder gaat dan zijn onmiddellijke fysieke locatie. Ik weet dat men beweert dat er boeken door Babaji worden gechanneld of gedicteerd, maar dat is eenvoudig niet waar. Het is geen correct inzicht. Het wezen dat een paar leringen heeft gedicteerd is niet de Babaji waar Paramahansa Yogananda over heeft gesproken, of die werd genoemd in de Summit Lighthouse. Ik zou je willen vragen waarom jij een discipel van een niet-geascendeerde meester zou willen zijn, als je weet dat er geascendeerde meesters zijn maar ons een vraag over Babaji stellen? Is er niet een geascendeerde meester waarop jij je aandacht zou kunnen concentreren en een discipel van die meester willen worden? Dat zou beter zijn voor je groei.

Wij, en met wij zeg ik Babaji, Paramahansa Yogananda en ik, zouden er nog aan toe willen voegen dat studenten van geascendeerde meesters er voordeel van kunnen hebben als ze een bepaald fenomeen herkennen. Toen Paramahansa Yogananda zijn boek schreef, was een van zijn doelen om een tegenwicht te bieden aan de vooroordelen die er waren over India en het Indiase volk dat er in veel naties in het westen heerste, vooral in die tijd. En hij wilde de geweldige spirituele ontwikkeling benadrukken van de vele mensen in India. Daarom noemde hij Babaji als hoog ontwikkelde meester, die hij natuurlijk ook is. Desondanks kon Paramahansa Yogananda destijds niet overzien hoeveel mensen het verhaal van Babaji zouden overnemen en er iets bij verzinnen. Dit ging veel verder dan Paramahansa Yogananda en Babaji wilden.

Er zijn mensen in het westen, en zelfs in India, die het verhaal van Babaji gebruikt hebben om een fictief verhaal te verzinnen over deze zogenaamd ideale meester. En de reden dat zij dit konden doen, was dat zij niet rechtstreeks contact hadden met de echte Babaji. Zij hebben dus een beeld op hem geprojecteerd dat hij natuurlijk niet kan tegengaan omdat dat zijn rol niet is. Dit was veel moeilijker voor de mensen bij Yogananda omdat hij fysiek geïncarneerd was, maar er zijn mensen die dat sindsdien wel gedaan hebben en er eigen verhalen aan hebben toegevoegd en van hem meer maakten dan hij eigenlijk was toen hij fysiek geïncarneerd was. Ze hebben hetzelfde gedaan met Babaji en dat doen ze ook enigszins met geascendeerde meesters en vorige boodschappers.

Men is altijd geneigd om een ideale goeroe te bedenken die is zoals een goeroe hoort te zijn en daardoor schijnbaar jouw kijk op het spirituele pad bevestigt en hoe jij dat moet volgen. Dit heeft veel mensen een excuus gegeven om niet naar de dictaten van de geascendeerde meesters te luisteren en te horen wat zij feitelijk te zeggen hebben over het spirituele pad, wat je moet overwinnen met betrekking tot je ego, gescheiden zelven en illusies om spiritueel vooruit te gaan, Christusschap te manifesteren en te ascenderen. Veel mensen hebben een vals pad gemaakt dat hen goed leek, maar die eindigt in de dood, zoals Jezus heeft gezegd. Het is een vals pad, omdat zij denken dat zij eigenlijk niet hoeven te kijken naar bepaalde gescheiden zelven, bepaalde aspecten van hun ego en die overwinnen. Omdat er een meester is die zegt dat dit niet hoeft. Ze moeten Kriya Yoga doen of decreten opzeggen of wat dies meer zij. Zij moeten bepaalde leringen bestuderen, en misschien naar bepaalde aspecten van hun ego kijken, maar naar bepaalde dingen hoeven ze niet te kijken of op te geven. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat die mensen niet toe zijn aan het pad dat wij onderrichten, omdat wij zeggen dat je alles van je menselijke zelf moet opgeven, je hele ego, alle illusies om te kunnen ascenderen. Voor sommigen is dit een tijdelijke fase waar ze doorheen gaan en op den duur zullen ze die ontgroeien en openstaan voor een hogere lering. Maar sommigen mensen blijven wel vastzitten in dit soort bewegingen en boeken, met de gedachte dat zij de discipel zijn van deze of gene meester, terwijl ze in werkelijkheid niet de vooruitgang boeken die ze zouden kunnen boeken.