De vrouwenprotesten in Polen in 2020

Vraag: Zouden de meesters een beter perspectief kunnen geven op de protesten van de jonge vrouwen in Polen die als reactie begon op het verscherpen van de abortuswet en de patriarchale mentaliteit in Polen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Het is wel duidelijk dat Polen al meerdere jaren in een neerwaartse spiraal zit omdat de huidige regering en hun nauwe band met de katholieke kerk in principe iets van de vooruitgang in Polen heeft ondermijnd die van Polen een democratische natie heeft gemaakt. Het is duidelijk dat bepaalde dingen de democratie ondermijnen, zoals de bemoeienis met de gerechtshoven, enzovoort. Dit heeft ervoor gezorgd dat nogal een aantal jonge mensen in Polen ontevreden zijn over de huidige regering en de kerk en zij zijn eraan toe om daaraan te twijfelen. De laatste beperkingen van abortus is de laatste druppel waardoor de dam overstroomde of brak. Mensen gingen de straat op en protesteerden hiertegen, wat natuurlijk een heel noodzakelijke beweging is met betrekking tot veranderingen in Polen.

Hoewel de huidige regering kan worden gezien als een noodzakelijke stap in het proces van Polen, maar geenszins de laatste, er een totaal andere aanpak van de regering in Polen moet komen. En de huidige regering is niet meer dan een methode om te laten zien dat een extreme aanpak eenvoudig niet werkt. Je moet op zoek gaan naar een genuanceerdere, gevarieerdere aanpak van de problemen omdat er niet een eenvoudige zwart-witoplossing voor is. Het zwart-witdenken lost in deze tijd geen problemen meer op.

En dit is iets wat steeds duidelijker wordt in heel veel landen overal ter wereld, ook iets wat in de Verenigde Staten duidelijker kan worden na vier jaar een president gehad te hebben die werd verblind door het zwart-witdenken. Ik weet dat er mensen zullen zijn die dit tegen zullen spreken, maar het is een feit als je neutraal naar de manier van denken van de president kijkt en het vergelijkt met onze leringen over het zwart-witdenken en je kunt het niet missen als je neutraal bent.