Het concept wederopstanding

Vraag: Ik zoek naar een beschrijving van de geascendeerde meesters van de wederopstanding en wat dat inhoudt. Er zijn religies die in geschriften verwijzen naar de wederopstanding en het vernieuwen van ons fysieke lichaam, dat opnieuw wordt geschapen en tot leven gebracht in een vervolmaakte menselijke vorm. Zoals in: “Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.” Ik heb ook gelezen dat de wederopstanding vergelijkbaar is met het kristalliseren van het lichtlichaam en dergelijke. Lijkt de wederopstanding op de ascensie of is het anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

De wederopstanding lijkt niet op de ascensie. De wederopstanding waar ik het tweeduizend jaar geleden over had, was geen wederopstanding van het lichaam. Er bestaan helaas veel misvattingen hierover, zelfs in de Bijbel. En veel christenen hebben een verkeerd idee hierover, namelijk dat op een bepaald moment in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, alle goede christenen een onvergankelijk fysiek lichaam zullen hebben en dat ze in een hemels rijk zullen komen met een fysiek lichaam net als nu, maar dat het is geperfectioneerd en niet oud wordt en geen ziekten krijgt.

Dit is een onrealistisch scenario. Zoals we vaker hebben gezegd: Waar heb je ooit een fysiek lichaam voor nodig? Je hebt alleen een fysiek lichaam in het materiële rijk nodig, omdat je fysieke lichaam wordt gemaakt van de energie die het materiële rijk vormt. Daarom heb je een fysiek lichaam nodig. In het spirituele rijk heb je dat totaal niet nodig, daar heb je een lichtlichaam.

Je zou misschien kunnen zeggen dat je herboren wordt met een geascendeerd lichaam, maar dat is niet hetzelfde als de fysieke wederopstanding zoals veel christenen denken. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat er wel een bepaalde wederopstanding plaatsheeft. Nadat ik geascendeerd was, mocht ik weer een fysiek lichaam aannemen en nog een paar jaar in Kasjmir wonen, zoals we jullie hebben verteld. En je zou kunnen zeggen – je zou het op verschillende manieren kunnen zeggen, omdat woorden altijd tekortschieten – maar je zou kunnen zeggen dat ik mijn lichaam op een hoger niveau weer tot leven wekte. Je zou ook kunnen zeggen dat ik een nieuw lichaam manifesteerde. Het is een kwestie van hoe je het zegt.

Maar de wederopstanding is geen belangrijk concept, wanneer je de leringen kent over de ascensie. Je concentreert je op ascenderen en dat betekent niet dat je fysieke lichaam ook ascendeert. Dat betekent niet, zoals we hebben uitgelegd, dat je vier lagere lichamen of je drie hogere lichamen ascenderen.

Wij beseffen dat er in vorige dispensaties zoals de Summit Lighthouse en de I AM Movement een concept bestond van een fysieke ascensie, omdat het fysieke lichaam werd verheven. En het gevoel bestond dat je ziel ascendeerde, in de betekenis van dat je drie hogere lichamen, je emotionele, mentale en identiteitslichaam, werden vervolmaakt opdat ze konden ascenderen. Maar die leringen waren voor dat niveau gegeven. En tegenwoordig geven we leringen voor een hoger bewustzijnsniveau in het Aquariustijdperk, waarin we leringen hebben gegeven dat je niet je fysieke lichaam meeneemt, je neemt niet je emotionele, mentale en identiteitslichaam mee. Alleen de mens die uit de hemel is gekomen, de Bewuste Jij, keert naar de hemel terug.