Kan een gevallen wezen student van geascendeerde meesters worden?

Vraag: Kan een gevallen wezen student van geascendeerde meesters worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Ja, en dat is zeker een aantal malen gebeurd. Niet zo heel veel in deze dispensatie, maar vooral in de Summit Lighthouse zaten veel gevallen wezens, en niet beslist de gevallen wezens met een hoge rang, maar veel mensen die dicht bij de boodschapper stonden, en zelfs in de staf zaten, waren gevallen wezens. In de meeste gevallen kwam dat omdat zij de leiders van de gevallen wezens waren gevolgd en de boodschapper, de boodschapper van de Summit Lighthouse, had aangeboden om die levensstromen de kans te geven om het pad naar Christusschap weer te ontdekken.

Je kunt altijd de vraag stellen: “Kan een gevallen wezen student worden op het uiterlijke pad en de uiterlijke leringen van de geascendeerde meesters?” En het antwoord is ja. En dan kun je nog een vraag stellen: “Kan een gevallen wezen student worden op het innerlijke pad en zich echt verdiepen in de leringen van de geascendeerde meesters?”

De ervaring heeft aangetoond dat enkele gevallen wezens dat inderdaad kunnen, maar dat zijn er maar relatief weinig. Veel van hen zijn student geworden van de geascendeerde meesters, maar ze hebben niet het innerlijke pad genomen. Ze zijn niet geslaagd voor de tweede uitdaging van Christus. Zij kwamen weer bij het punt waarop juist de illusie die ervoor zorgde dat ze vielen, zo reëel voelde dat zij die niet wilden onderzoeken. Zelfs toen zij werden geconfronteerd met de noodzaak om die illusie te onderzoeken – of het nu werd gedaan door de boodschapper, of vanbinnen, of andere mensen – ze weigerden om die te onderzoeken. Sommigen zijn uit de organisatie gestapt, teleurgesteld over de boodschapper of hadden kritiek op haar, enzovoort. Het is moeilijk om die gevallen wezens te helpen vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters en daarom richten wij ons niet meer zo erg op hen, hoewel we in de beginjaren van deze dispensatie geprobeerd hebben om deze boodschapper te gebruiken om bepaalde gevallen wezens bepaalde initiaties te geven die onderdeel waren van deze beweging in de beginjaren. Wij hebben ook veel leringen gegeven die deze wezens moesten helpen om hun illusies te overwinnen en op het innerlijke pad te stappen; maar heel weinig zijn daarin geslaagd.