Een evenwichtige aanpak van seks

Vraag: Hoe kan ik het onevenwichtige en tot object gemaakte beeld van vrouwen en seks vervangen door een constructief en niet tot object gemaakt beeld van vrouwen en seks in mijn vier lagere lichamen?

Kim: Het is een heel lange vraag die ik niet ga voorlezen, maar het komt er op neer dat je heel sterke beelden van vervormde seks in gedachten hebt en dat belet je om een natuurlijke houding ten aanzien van seks te hebben. Wat doe je dan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Seksuele activiteit is natuurlijk een van de middelen die de gevallen wezens hebben gebruikt om mensen te manipuleren, in de war te maken en voor allerlei vormen van manipulatie te gebruiken. Het is duidelijk dat een van de manieren waarop ze dit hebben gedaan, is dat ze seks en seksuele activiteiten hebben vervormd tot iets laags, heel smerig, iets heel basaals. Zij hebben door de tijd heen vervormde seksuele praktijken of beelden gebruikt om die op het bewustzijn van mensen te projecteren. Er zijn demonen en beesten in het collectieve bewustzijn die deze beelden projecteren.

Als je die in je bewustzijn hebt, komt dat omdat je een bepaalde kwetsbaarheid hebt, een opening die misschien terug kan gaan naar vorige levens waarin je op een of andere manier werd gedwongen of in werd meegezogen om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je moet de hulpmiddelen die we hebben gegeven, gebruiken om die zelven bloot te leggen en het zelf en de overtuiging die je hebt over seks op te ruimen en waarom jij je zo slecht voelt over die vervormde aspecten van seks dat jij je niet kunt richten op een ontspannener of natuurlijke uitdrukkingsvorm van seksualiteit.

Uiteindelijk moet je eenvoudig tot de conclusie komen dat alles op aarde door de gevallen wezens kan worden vervormd en is vervormd. Geen enkele activiteit waar je op aarde aan mee kunt doen, kan niet worden vervormd. Dus als de vervormingen van de gevallen wezens jou er letterlijk van weerhouden om aan iets deel te nemen, kun je niets meer. Je kunt je terugtrekken in een afgesloten ruimte en wachten tot je verhongert, omdat je niet eens iets kunt eten wat niet door de gevallen wezens is vervormd. Je moet hiernaar kijken en zeggen: “Seks is gewoon een menselijke activiteit. Het is iets wat ik met mijn fysieke lichaam kan doen en daar is niets inherent mis mee of onzuiver aan. Ik moet kijken naar de zelven die ik heb gemaakt die me laten geloven dat seks smerig is, en dat ik dat niet mag doen.” Enzovoort, enzovoort.

Je moet beseffen dat het onderwerp van deze conferentie Christusonderscheid is. Wanneer je Christusonderscheid hebt gekregen, dan kun je van een seksuele activiteit zeggen: “Vervormingen zijn vervormingen. Daar ga ik geen aandacht aan besteden, maar dat betekent niet dat ik geen ontspannen seksuele relatie kan hebben en daarvan genieten en dat ik, als ik getrouwd ben, bijvoorbeeld niet de seksuele behoeften van mijn echtgenote kan bevredigen en daarvan genieten.” We hebben al vaker gezegd dat spirituele mensen het gevoel hebben dat seks verkeerd is en antispiritueel en dat ze zich daar niet mee moeten bezighouden. Dit is een projectie van de gevallen wezens en het kunnen ook gescheiden zelven zijn en die kun je ook opruimen. Ik zeg niet dat dit betekent dat je als spiritueel persoon seks of een relatie moet hebben, maar je moet dat kunnen doen zonder dat er een reactiepatroon ontstaat of dat je daar negatieve gevoelens bij hebt.

Als je op hogere niveaus van Christusschap komt, kun je nog steeds aan elke menselijke activiteit meedoen, het zijn er veel en dat is geen enkel probleem. Je staat daar neutraal in. Je wordt er niet door in een bepaalde richting geduwd en je hebt er ook geen laag over liggen van ‘zou wel of zou niet’, of verkeerd of niet verkeerd, want dat berust op een waardeoordeel. Je kunt meedoen aan sociale activiteiten met andere mensen, zonder te beoordelen of het wel of niet spiritueel is, of die mensen wel of niet spiritueel zijn, enzovoort, enzovoort. Er is niets mis met het genieten van het leven op aarde wanneer je eraan deelneemt. Het betekent niet dat het al je aandacht in beslag neemt en dat het je afhoudt van je spirituele pad. Het is juist een deel van het leven. Als je bijvoorbeeld met familieleden een maaltijd eet, waarom zou je daar dan niet van genieten? Waarom moet je als spiritueel persoon beoordelen: “O, kan ik wel vlees eten? Zal ik nog een stuk van het vlees nemen? Zou ik zus of zo moeten doen?” Dit vervaagt wanneer je de hogere niveaus van Christusschap bereikt.