De ideeën van de Gouden Eeuw verspreiden onder de Turken, Iraniërs en in naties in het Altaigebergte

Vraag: Wat kunnen we doen om obstakels te verwijderen, om de ideeën en leringen van de geascendeerde meesters over de Gouden Eeuw te verspreiden of elementen uit leringen bij alle Turken, Iraniërs en volken in het huidige Altaigebergte, waaronder Islamitische? Welke oproepen kunnen wij doen om deze landen en regio’s vooruit te laten gaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Dat hangt ervan af of je daar woont of niet. Als je in deze gebieden woont, dan kun je invocaties gebruiken waarin we ideeën van de Gouden Eeuw geven. Je kunt vooral de invocaties selecteren die te maken hebben met problemen in jouw land. En je kunt ook oproepen doen dat de islam verandert, dat de mening van de mensen over de islam verandert, dat er een toenemend bewustzijn komt dat deze naties seculiere democratieën moeten worden, zoals we op de conferentie hebben gezegd, want als je naar de historische evolutie kijkt, kun je zien dat dit onvermijdelijk moet veranderen in die landen. Je kunt de oproepen doen dat degenen die in je natie zijn geïncarneerd, om die evolutie aan te sturen, losgesneden worden, opdat zoveel mogelijk mensen losgesneden worden om zich bewust te worden van die ideeën.

Dit is een vooruitzicht op lange termijn. Je kunt niet verwachten dat er onmiddellijk resultaten komen, omdat er veel weerstand is, tegenstand is van de meerderheid van de mensen, maar er zijn natuurlijk ook andere tendensen. Je kunt oproepen doen dat men zich in toenemende mat bewust wordt van de noodzaak om economische hervormingen door te voeren, bijvoorbeeld om de toenemende werkloosheid onder de jeugd in die naties te overwinnen. De natie kan niet functioneren als de meerderheid van de jonge mensen, zelfs met een opleiding, geen werk kan vinden.

Een van de meeste realistische manieren om een verandering in die naties te bewerkstelligen is de economische realiteit dat er veranderingen moeten komen, zodat de natie seculier wordt en opener voor bedrijven, want anders stort de economie in. En dan zou er een gewelddadige revolutie kunnen komen. Ik zeg niet dat je een gewelddadige revolutie moet oproepen, maar je kunt het bewustzijn oproepen en als de economie niet verandert, dan zal er een gewelddadige revolutie komen, omdat dit een paar leiders wel kan motiveren om te veranderen. Je kunt natuurlijk ook oproepen doen dat de mensen worden losgesneden van de demonen, die massa-entiteiten – collectieve entiteiten – die hen gevangen houden in de islamitische, fundamentalistische gedachtegang, die hen zo vast laat zitten dat zij niet kunnen zien wat overduidelijk is, in ieder geval voor een aantal mensen in deze naties.

Als je niet in de streek woont, dan kun je algemene oproepen doen dat de Gouden Eeuw wordt geaccepteerd. Als je daarbuiten woont, hoef je geen rechtstreekse oproepen voor die naties te doen, omdat het beter is om oproepen te doen voor je eigen natie. Dat zal het collectieve bewustzijn verhogen in die natie en dat zal ook die naties mee omhoog trekken. Het is een soort vertakking omdat een paar van die fundamentalistische islamitische landen zichzelf niet op korte termijn kunnen optrekken. Zij moeten dus door de rest van de wereld meegenomen worden als die het collectieve bewustzijn verhoogt. Maar de mensen die in die landen wonen en openstaan voor leringen van de geascendeerde meesters, kunnen wel oproepen doen voor hun natie.