Het Gulden Vlies en de fontein der jeugd

Vraag: In de decreten en invocaties wordt gesproken over het Gulden Vlies en een fontein van de jeugd, wat betekenen die termen spiritueel?

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Oké, ik zal dit doen, omdat ik het gevoel heb dat de meesters willen dat we dit snel aan kant maken. In bepaalde decreten en invocaties hebben ze het over die concepten. Zij gebruiken die woorden wel, maar het zijn er niet veel. En gedeeltelijk is dat omdat ze rijmen. Je moet begrijpen dat wanneer er een decreet wordt gegeven dat op rijm is, je woorden moet zoeken die rijmen. Dat is één ding. En soms zijn er maar een gelimiteerd aantal woorden, maar soms willen de meesters ook een bepaald concept gebruiken dat in een historische context voorkomt. En het Gulden Vlies heeft te maken met de oude Grieken, en als ik het me goed herinner, was er iemand die zo’n vlies had, de huid van een dier die van goud was gemaakt. En zoals ik het me herinner, kon het zelfs oud worden. Het is dus een symbool voor overvloed. En vanuit spiritueel perspectief staat het Gulden Vlies symbool voor de overvloed in de natuur. Je doet een graankorrel in de grond en je krijgt er twintig voor terug. Het is de vermenigvuldiging van de talenten en het feit dat de moeder ons wil koesteren als wij haar dat toestaan.

Als ik het me goed herinner, is de Fontein der Jeugd, een concept dat uit Zuid-Amerika komt, toen de Spaanse Conquistadores daar kwamen, waar zij over de Inca’s hoorden en de Maya’s die een mythe hadden dat er een fontein is in de jungle of in de bergen, en als je daar in sprong, zou je het eeuwige leven krijgen. En dat staat symbool voor het Christusbewustzijn. Ook spirituele groei in het algemeen, maar het Christusbewustzijn is de fontein der jeugd. Dat is het enige wat je eeuwig leven kan geven. Je kunt dat niet ontvangen via je ego. En natuurlijk hebben de gevallen wezens dit vervormd, en ook veel mensen hebben het verdraaid, zij denken dat er een fysiek ding is dat het Gulden Vlies heet, of een kip met gouden eieren en als je die te pakken kunt krijgen dan zou je onmetelijk rijk zijn. Of ze denken: “Als ik de Fontein der Jeugd vind en erin spring, dan zou ik fysiek onsterfelijk worden.” Er is nooit over fysieke onsterfelijkheid gesproken, zelfs eigenlijk niet eens over materiële overvloed.