Het concept medescheppen

Vraag: Wat bedoelen de geascendeerde meesters met het woord ‘scheppen’ wanneer ze de term ‘medescheppen’ gebruiken en zijn het de consequenties van wat we leren over onszelf of wereldlijke, uiterlijke, consequenties? Het is verwarrend voor het uiterlijke zelf om van consequenties iets te moeten leren wanneer hij niet eens kan zien wat hij schept, scheppen we iets mee, een gedeelde situatie met andere medescheppers (de karmische terugkeer), gewoon een ander zelf, een soort energetische matrix of alles wat net genoemd is? Verschilt de vorm van wat we scheppen, en verschillen de consequenties, afhankelijk van of we op de Harde Leerschool zitten of op de school van de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Welnu, jullie zijn medescheppers. Dit betekent dat je niet iets uit jouw eigen zelf kunt scheppen zoals de Schepper. In essentie zijn we allemaal medeschepper, zelfs geascendeerde meesters in eerdere sferen, die in de wereld van vorm zijn van de Schepper. Alleen de Schepper schept iets uit het niets, uit zijn eigen wezen, maar wij scheppen mede, samen, met de Schepper. Jullie die op aarde zijn, zijn geïncarneerd in een sfeer die niet geascendeerd is. Jullie scheppen samen met de geascendeerde meesters die de taak hebben om de groei in jullie sfeer te assisteren; jullie zijn bovendien op een onnatuurlijke planeet en dat betekent dat jullie medescheppen binnen de omstandigheden op die planeet.

Dat is trouwens ook het geval op elke andere planeet, zelfs een natuurlijke planeet, er is een bepaalde matrix voor die planeet gemaakt. Jullie zullen altijd daarbinnen medescheppen, omdat jij als eenling daar niets aan kunt veranderen. Jullie, op aarde, scheppen iets mede binnen de omstandigheden die door het collectieve bewustzijn zijn geschapen. Nu is het heel begrijpelijk dat je zegt dat het uiterlijke zelf in de war raakt als hij iets moet leren van de consequenties wanneer hij niet eens weet wat hij in het verleden heeft mede geschapen. Maar het is eigenlijk niet het uiterlijke zelf dat iets moet leren van de consequenties, maar de Bewuste Jij. En de Bewuste Jij kan dat alleen leren dat wanneer hij uit dat uiterlijke zelf stapt en daardoor beseft dat de uiterlijke situatie een reflectie is van het je innerlijke situatie, je bewustzijnsstaat. Je schept mede door je bewustzijn, jij bent een individuele medeschepper. De beelden die jij in je identiteitslichaam, mentale en emotionele lichaam hebt, zullen veel invloed uitoefenen op je fysieke situatie op de wereld. Dus in zekere zin creëer je alle dingen die in de vraag naar voren komen. Maar wat de uiterlijke omstandigheden betreft – de fysieke omstandigheden – dan schep je niet in een vacuüm, je schept binnen de context van de planeet waarop je bent, en de matrix die door het collectieve bewustzijn wordt gevormd.

Zoals we hebben uitgelegd, hebben de zeven Elohim planeet aarde in haar oorspronkelijke zuivere vorm geschapen. En de mensheid heeft daarna, na de val in de dualiteit, de oorspronkelijke matrix voor de aarde nogal dramatisch veranderd, zelfs zo dat de materie compacter werd. Er zijn heel gedurende een heel lange periode heel erg veel fysieke omstandigheden op aarde geschapen door het collectieve bewustzijn. Jullie scheppen fysieke omstandigheden binnen die omgeving. Als individu zit er een limiet aan wat je kunt veranderen, wat natuurlijk afhankelijk is van je bewustzijnsniveau, maar ook op het hoogste, het honderdvierenveertigste niveau, zit er een limiet aan wat je kunt veranderen in het collectieve bewustzijn om de vrije wil haar werk te kunnen laten doen. Het belangrijkste wat je moet begrijpen over medescheppen, is dat wat er in je drie hogere lichamen zit, fundamentele invloed heeft op je fysieke situatie, je fysieke omstandigheden. Jij hebt niet altijd die omstandigheden mede geschapen, in veel gevallen werd je naar die omstandigheden toegetrokken en dat heb je gedaan om bepaalde lessen te leren.

Als je teruggaat naar de vele incarnaties op aarde en de diverse zelven die je hebt, opruimt, kun je uit die omstandigheden komen en voelen dat je naar andere omstandigheden wordt toegetrokken of dat je gaat medescheppen, nieuwe omstandigheden medeschept. Maar dit kan het uiterlijke zelf niet doen.

Of er verschil zit tussen de Harde Leerschool en op het pad van de geascendeerde meesters zijn? Dat is zo natuurlijk, in die zin dat je op de Harde Leerschool niet volledig toegeeft dat je uiterlijke omstandigheden een reflectie zijn van je innerlijke omstandigheden. Daarom kun je niet gemakkelijk van die omstandigheden leren. Nu moet ik zeggen dat er mensen zijn die de leringen van de geascendeerde meesters bestuderen, die dit nog steeds niet volledig erkennen en daarom zitten ze ook nog een beetje op de Harde Leerschool. Maar wanneer je volledig de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, dan zal het verschil maken, want op de Harde Leerschool zul je er niet zo gauw voor openstaan om de inhoud van je drie hogere lichamen te veranderen en dan blijf je die inhoud medescheppen, je blijft hetzelfde scheppen. Als je op de school van de geascendeerde meesters bent, en bereid bent om de zelven uit vorige levens los te laten, dan zul je diezelfde matrijzen niet meer scheppen, je laat daar geen licht door stromen, ze zijn weg en daarom ben je vrijer om iets anders te scheppen. Dan kun je iets scheppen waarvan jij denkt dat het constructievere omstandigheden zijn voor jou.