Zijn de gevallen wezens zich ervan bewust dat ze gevallen wezens zijn?

Vraag: Zijn de gevallen wezens zich ervan bewust dat ze gevallen wezens zijn? Waar streven ze naar? Of zijn ze zich dat niet bewust?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Dat is voor ieder gevallen wezen anders. Maar heel weinig gevallen wezens zijn zich echt bewust waarvoor ze worden gebruikt door de gevallen wezens in het identiteitsrijk of mentale rijk. Veel gevallen wezens zijn geïncarneerd zonder dat zij weten dat zij werktuigen zijn van de gevallen wezens die hen manipuleren. En sommigen zijn zich er wel van bewust dat zij worden gebruikt als werktuig voor wezens in het emotionele rijk en zij voelen dat ze een bepaalde kracht van die emotionele wezens ontvangen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij bepaalde rockmuzikanten die werden bezeten door een ander wezen tijdens een concert, en die daardoor kracht kregen van die wezens om dingen te doen of te zingen op een manier die ze anders niet hadden gekund. En dat gaf hen natuurlijk energie.

Maar in het algemeen zijn er maar weinig mensen geïncarneerd – gevallen wezens die zijn geïncarneerd – die zich bewust zijn van de leringen die wij geven over gevallen wezens. Er zijn een paar die zich alleen maar richten op vernietiging. Maar de meerderheid van de gevallen wezens die zijn geïncarneerd, geloven dat zij iets goeds doen voor de mensheid.

Als je naar de machtsleiders in de geschiedenis kijkt, dan zie je dat zij erin geslaagd zijn om zichzelf te laten geloven dat zij tot een bevoorrechte elite behoorden, omdat de boertjes zelf het land niet konden besturen enzovoort, enzovoort. De meeste gevallen wezens zijn onwetende werktuigen van de gevallen wezens, vooral uit het mentale en identiteitsrijk. Je ziet dat veel gevallen wezens die op het wetenschappelijke terrein werken, in universiteiten, in faculteiten van onderzoek, gewoon zijn overgenomen door gevallen wezens in het mentale rijk. Je ziet het ook bij filosofen en schrijvers die worden gebruikt om bepaalde ideeën te bevorderen. Karl Marx was letterlijk bezeten door een wezen in het mentale rijk die hem gebruikte om de leringen over het communisme uit te brengen. Hij was zich dat niet bewust.