Families van machtselites

Vraag: Waarom mogen mensen uit de machtselite in families van machtselites incarneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

In de meeste gevallen omdat zij karma met elkaar hebben en het de enige manier is om dat uit te werken. Er zijn veel mensen die karmische spiralen in families scheppen, en dat zijn niet alleen families van machtselites, omdat zij zich daar eenvoudig niet aan kunnen onttrekken in het komende leven, en ze incarneren daar dus steeds opnieuw.

De reden is dat die mensen iets moeten leren en een bepaalde les moeten leren en als ze niet bij die specifieke mensen incarneerden maar gewoon bij andere mensen, die ook niet geslaagd waren voor die initiatie, dan herhalen ze het patroon, en in veel gevallen zouden ze gewoon naar elkaar toe getrokken worden. En ze scheppen onderbewust, de wens om opnieuw met die personen te incarneren, omdat zij al die energie in de matrix stoppen, er is iets wat nog niet af is, iets wat ze nog willen doen, een soort wraak nemen, of wat het ook maar is.