Welke overtuigingen er achter de verminking van vrouwelijke geslachtsdelen zitten

Vraag: Welke ideeën en overtuigingen zitten er achter de verminking van vrouwelijke geslachtsdelen? Wat moeten de mensen in de islamitische naties in het Midden-Oosten en in Afrikaanse naties begrijpen om die onmenselijkheid te beëindigen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

De ideeën die erachter zitten gaan heel ver terug tot voor de geschreven geschiedenis; dingen waar we eigenlijk nooit echt over hebben gesproken, zeker niet in deze dispensatie, maar wel een klein beetje in de vorige dispensatie Summit Lighthouse, waarbij we gesproken hebben over de vervolging van vrouwen op Lemurië en Atlantis, de moord op de Goddelijke Moeder enzovoort, enzovoort. Maar in de geschreven geschiedenis kun je het vanzelfsprekend opsporen in het Oude Testament: het beeld dat vrouwen voor de val hebben gezorgd, dat Eva ervoor heeft gezorgd dat Adam viel en dat vrouwen daarom verantwoordelijk zijn voor de val van de mensheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat in sommige culturen groepen mensen, gingen geloven dat het eten van de verboden vrucht symbool stond voor het feit dat Adam en Evangelie seks hadden in de Hof van Eden.

En daarom geloven sommigen dat seks zondig is, inherent zondig en dat dit er bij Eva voor heeft gezorgd dat ze Adam verleidde omdat ze zelf seksueel genot wilde ervaren. Dit seksuele genot concentreert zich in de clitoris en wanneer die chirurgisch wordt verwijderd, kunnen vrouwen geen seksueel genot meer ervaren en daardoor mannen niet meer verleiden; zij zullen niet meer dezelfde drang hebben om mannen te verleiden en mannen dwingen om te zondigen. Sommigen geloven ook dat vrouwen moeten worden gestraft voor de val van de man met geen seksueel genot mogen voelen. Al die ideeën zitten er volkomen naast. Het zijn totale leugens en illusies die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Ze hebben niets te maken met goddelijke openbaringen maar komen van de gevallen wezens die alleen maar proberen verdeeldheid en chaos te scheppen en vrouwen te vernederen.

Wat er dus in de islamitische naties en in Afrikaanse naties moet gebeuren? Die overtuigingen moeten worden aangevochten, maar omdat die ideeën zo verweven zitten met de islam, hoewel ze niet in de oorspronkelijke openbaren staan die Mohammed heeft gegeven, is het moeilijk om ze uit te bannen. De meeste kans om dit uit te bannen is een toename van het niveau van de basale menselijkheid. Zoals we al eerder hebben gezegd, moet het bij de moeders beginnen van wie hun eigen genitaliën zijn verminkt en die dit als heel traumatisch hebben ervaren, voor de meesten de meest traumatische ervaring van hun leven. En zij zullen zich bewust worden van hun eigen menselijkheid en zeggen: “Ik zal dit mijn eigen dochter niet aandoen.” En als zij het weigeren, zal het grotere impact gaan krijgen, omdat de mannen het ook niet willen doen.

Veel mannen zullen het niet willen doen, een paar wel natuurlijk, maar als vrouwen zeggen: “I wil niet dat dit met mijn dochter gebeurt, als je wilt dat dit gebeurt, doe het dan zelf.” Dat kan impact hebben omdat die mannen ook rechtstreeks het trauma zullen ervaren dat hun dochters meemaken en dan kunnen ze er niet mee doorgaan. Helaas is het realistische scenario dat nog veel jonge meisjes dit moeten meemaken in die naties voor die praktijk helemaal wordt losgelaten. Dit is helaas de waarheid op een planeet als de aarde.