We moeten de machtselite op een totaal andere manier aanpakken

Vraag: Is Trump lid van een alliantie? Bestaat er een alliantie die helpt om de elite omver te werpen? Hopen we op iets wat niet bestaat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Er is geen alliantie die probeert de elite omver te werpen. Er zijn een aantal mensen die zich realiseren dat er een elite is, en zij hebben zich gerealiseerd dat die elite het probleem vormt. Enkelen van hen werken daar actief aan; sommigen komen zelfs bij elkaar om te proberen elkaar te steunen en te bespreken wat men eraan kan doen, maar je moet je realiseren dat die mensen hetzelfde probleem hebben als wij sinds de gevallen wezens naar deze planeet kwamen.

De gevallen wezens vormen deze machtselitegroepen. Er is niet één, er zijn veel, en die werken natuurlijk niet allemaal samen, omdat ze onderling verdeeld zijn, maar ze vormen groepen met een agressieve intentie en ze gebruiken agressieve middelen om invloed op de samenleving te krijgen. Zij doen dit met het dualiteitsbewustzijn. Alles wat je doet om het dualiteitsbewustzijn te versterken helpt de elite om aan de macht te blijven of de machtselite in opkomst om de gevestigde machtselite omver te werpen.

Het dilemma voor jou, en de vele mensen die iets willen doen aan de machtselite, is dat als jullie je zouden organiseren en een groep vormen die het tegenovergestelde is van de machtselite, en je probeert met geweld de machtselite omver te werpen, niet beslist door middel van een gewelddadige revolutie maar andere middelen die op geweld berusten, dan versterk je de dualistische denkwijze juist.

Er moeten mensen komen die zich realiseren dat er een andere aanpak nodig is. Veel meer mensen zouden zich dit kunnen realiseren. Je kunt de evolutie helpen door de oproepen te doen die berusten op de invocaties die we hebben gegeven over de situatie, over de machtselite, of over het dualiteitsbewustzijn. Dit kan geweldig veel invloed uitoefenen om mensen los te snijden en dan kunnen ze een cruciale verandering ondergaan, omdat ze begrijpen dat zij een totaal nieuwe aanpak moeten hebben die nog niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen.