De QAnon beweging

Vraag: Willen de geascendeerde meesters de enorme QAnon beweging die er in Amerika en die overal ter wereld is, bespreken. Werken de geascendeerde meesters met de leiders van deze organisatie? Of is het alleen maar een groep die het huidige establishment van de gevallen wezens in Amerika polariseert?

Kim: Als je de QAnon beweging niet kent: het is kennelijk iets wat een paar jaar geleden is begonnen op een paar borden voor boodschappen, waar iemand een theorie op zette dat er een satanische cult of cabal (terroristische groep) pedofielen bestaat die in de eerste plaats kringen van pedofielen hebben, die in het geheim te wereld besturen. En als ik het goed begrijp, zijn de meeste daarvan democraten en de enige die een bedreiging vormt voor hun wereldheerschappij is Donald Trump, die zonder dat hij het weet, hen tegenwerkt. Maar ik zal Moeder Maria hierop laten reageren. Ik zei dit alleen maar voor het geval je niet wist wat het was; ik wist het ook niet en moest het opzoeken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Laat me je er allereerst van verzekeren dat de geascendeerde meesters op geen enkele manier met iemand uit die beweging werken. Wij hadden er niets mee te maken. Wij geven geen enkel idee uit dat deze beweging gebruikt. Het is een beweging die in de allereerste plaats is gestart door bepaalde gevallen wezens die door mensen werken die er gevoelig voor zijn om te worden overgenomen en op deze manier gebruikt kunnen worden door de gevallen wezens. Veel van die mensen zijn zich hier niet eens van bewust. Zij geloven dat zij iets doen. Maar er zijn maar weinig mensen die hun eigen ideeën geloven. Enkele mensen zijn zogenaamde internettrollen. Een paar mensen denken dat zij een experiment uitvoeren om te zien hoe goedgelovig mensen zijn. Maar er zit ook een bepaald element in van een paar mensen die bekend zijn met trollenfabrieken in Rusland en China die in ieder geval deze beweging groter hebben gemaakt, omdat zij kunnen zien dat het een doel dient en dat is zoveel mogelijk chaos scheppen.

Als spiritueel persoon moet je meerdere dingen doen. In de eerste plaats je gezonde verstand en logica gebruiken wanneer je een paar van die beweringen beoordeelt. Je kunt in dit geval zien dat als er een geheime beweging was die de wereld regeerde, en als hun enige bedreiging Donald Trump was als die werd herkozen, hoe kan Donald Trump dan ooit worden herkozen? Als ze echt de macht op de wereld hadden, zouden ze dan niet hebben voorkomen dat hij herkozen werd? En dat houdt in dat zij, als hij wel herkozen wordt, niet de wereld in hun macht hebben, wel?

Iets anders waar ik op wil wijzen, is natuurlijk het echte probleem van pedofielen. En een paar zitten in Hollywood en in andere kanalen van de media, maar ik kan je ervan verzekeren dat dit zich niet beperkt tot de Democratische Partij. Er zijn ook Republikeinen pedofiel, en ook zakenmensen op hoge niveaus, financiers en mensen in het bankwezen zijn pedofiel. En die vindt je op heel veel terreinen van de samenleving, zelfs de regering. Je moet begrijpen dat je pedofilie niet kunt koppelen aan een politieke overtuiging, een ras, etniciteit, of een andere indeling. Het is een vervorming van de ziel die heel veel levens teruggaat, en daarom niets te maken heeft met de uiterlijke kenmerken of overtuigingen van iemand in dit leven.

Maar je ziet dat die mensen bereid zijn om samenzweringstheorieën te bedenken. En om de mensen mee te krijgen, geven ze een draai aan een echt probleem waar de mensen zich zorgen over maken waardoor het een politieke dimensie krijgt. En dit waren grotendeels mensen die blindelings in de ‘Republikeinse illusie’ geloofden. Het Republikeinse waandenkbeeld is dat alleen de Republikeinse Partij Amerika kan redden van ruïnering. En dit wordt nu al een aantal jaren gedeeltelijk verkondigd door de fundamentalistische christenen, ik bedoel, evangelische christenen in de Verenigde Staten en hun epische denkwijze die berust op fundamentalistische interpretaties van de Bijbel, die bestaan uit het zwart-witdenken dat alles de verkeerde kant opgaat als het niet gaat zoals zij denken dat het moet.

Als student van geascendeerde meesters moet je begrijpen dat het mogelijk is om de leringen die wij hebben gegeven, te gebruiken, om onze dictaten te gebruiken, om te voelen wat een vibratie is die niet uit angst voortkomt. Je kunt die dan als referentiekader gebruiken om te voelen of iets, een idee of een theorie, duidelijk op angst berust. En dit idee berust duidelijk op angst. Het is doordrenkt met de vibratie van angst. En ik kan je ervan verzekeren dat ze niet van de geascendeerde meesters komen, maar dat ze ook niet waar zijn. Ze kunnen helemaal niet waar zijn als ze op angst berusten en angst bevorderen. Want ook al kunnen we een heel ernstige boodschap geven, we proberen geen angst te wekken, omdat wij wel weten dat er een realistisch potentieel bestaat dat het verandert. De meest samenzweringstheorieën ontkrachten je, zoals we al vaker hebben gezegd, omdat zij niet het potentieel hebben dat er iets kan veranderen. of misschien wel een potentieel hebben, maar dat is niet iets waar jij iets aan kan doen, behalve dan boos worden of andere mensen tot iets dwingen. En dit helpt niet om je te bevrijden van de dualistische denkwijze.

Om eerlijk te zijn mijn geliefden, als je een student van de geascendeerde meesters bent of jezelf als zodanig beschouwt, en je hebt in deze en andere samenzweringstheorieën geloofd of doet dat nog steeds, dan moet je eens ernstig gaan nadenken waar jij zit op het spirituele pad. Je moet er serieus over nadenken of jij een probleem hebt met onderscheid. En je moet beslissen of jij je laat meeslepen door dat soort theorieën of dat je een poging wilt doen om jezelf weer terug te zetten op het pad van de geascendeerde meesters. Omdat beide niet kan. Je kunt geen twee meesters dienen. Je kunt je tijd niet besteden aan het verspillen van je aandacht, en je energie naar die theorieën te laten stromen. Je kunt niet hier zitten en je aura laten doordrenken met die op angst gebaseerde energie en tegelijkertijd het pad naar Christusschap en ascensie volgen. Als je gelooft dat deze theorieën een element van Christuswaarheid bezitten, dan zit je op het verkeerde pad. Je zit op het linkse pad en je hebt geen contact met de Christusgeest. De universele Christusgeest.