Gevallen wezens en kunst

Vraag: Zouden de meesters kunnen bespreken wat de rol van gevallen wezens is wanneer het over kunst gaat; geven zij alleen uiting aan hun bewustzijn of zit er een complot achter? Omdat ik veel naar rapmuziek luister, merk ik dat de woorden ongevoelig voor het leven lijken, maar dat je in het geschrevene sporen van menselijkheid kunt vinden. Zelfs bij artiesten bij wie je geen spoor van menselijkheid kunt ontdekken in hun muziek; ze lijken onschuldig vergeleken met gevallen wezens zoals Hitler. Of luister ik gewoon niet naar muziek met een voldoende lage vibratie om er iets van te merken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Welnu, er zijn gevallen wezens die artiest zijn en die alle onopgeloste psychologische problemen die ze hebben, tot uiting brengen. Maar sommigen zijn bewuster met kunst bezig om een specifieke reactie aan de mensen te ontlokken. Zij zijn zich niet allemaal bewust van het feit dat zij energie van de mensen kunnen stelen met hun kunst, of dat bepaalde collectieve entiteiten of demonen hun kunst kunnen gebruiken om energie van de mensen te stelen. Ik zeg niet dat er onder de kunstenaars een grote samenzwering is, maar bepaalde gevallen wezens in andere rijken hebben een zekere intentie om kunst te gebruiken om energie van de mensen te stelen.

Er zijn bijvoorbeeld helderzienden die kunnen zien dat bepaalde schilderijen, of andere vormen van kunst, het effect hebben dat ze in principe een haak of een zuignap in de aura van mensen plaatsen en energie aan de mensen onttrekken wanneer zij daarnaar kijken. Er is ook kunst die bepaalde beelden of energetische matrijzen kan downloaden naar het mentale, het emotionele lichaam en het identiteitslichaam als ze hier hun aandacht op vestigen. Kunst is niet zo onschuldig als de mensen denken. Dit betekent natuurlijk niet dat je bang moet zijn om naar een kunstwerk te kijken, omdat het afhangt van hoe je ernaar kijkt of luistert – hoe open je staat om dit in je op te nemen.

Dit kan natuurlijk moeilijk zijn voor veel mensen, omdat zij zich niet bewust zijn van de gaten die zij in hun aura hebben, zodat zij kwetsbaarder zijn om dingen op te nemen, of dat er bijvoorbeeld dingen aan hun emotionele lichaam worden onttrokken. Maar de mensen die gevoeliger zijn, kunnen snel leren voelen of de vibratie in hun hart wordt verhoogd of verlaagd wanneer ze naar een schilderij kijken. Sommige mensen kunnen leren voelen of er energie aan hen wordt onttrokken, wanneer ze bepaalde muziek afluisteren. Alle mensen kunnen dit leren als ze door het proces heen willen gaan, maar om dat te doen moet je echt neutraal blijven. Je kunt er geen tegenzin bij voelen – iets wat veel mensen hebben – om echt te voelen of je energie wordt gestolen, omdat je naar een bepaald soort muziek wilt luisteren vanwege een beslissing die je in gedachten hebt genomen. Of je wilt kijken naar bepaalde vormen van kunst of wilt geloven dat het ‘allemaal goed’ is zoals sommige spirituele mensen willen geloven.

Onderscheidingsvermogen vraagt een bepaalde bereidheid om iets te weten te komen – het vereist in principe dat je in een neutrale gemoedstoestand bent opdat je op een open manier kunt voelen: “Wat doet dit kunstwerk met me? Verlaagt het mijn energie? Verhoogt het mijn energie? Neemt het energie? Haal ik hier positieve energie uit of iets anders?”