Over de massacultuur die zich richt op het uiterlijk

Vraag: De samenleving heeft de mannen geconditioneerd om te geloven dat hoe vrouwelijker een vrouw eruitziet, met make up en kleding en hun manier van doen, hoe aantrekkelijker zij is. Komt dit omdat de gevallen wezens de vrouw hebben neergezet als de materiële wereld, het Omega-aspect van de man die de wereld in zijn macht willen krijgen en daar de controle over hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Wel geliefden, een groot deel is juist, omdat de gevallen wezens de denkwijze hebben bedacht dat het uiterlijk van een vrouw haar aantrekkelijk maakt voor een man. Dit is natuurlijk een totaal kunstmatige manier van denken. Als je realistisch kijkt vanuit een bepaald biologisch standpunt, zou je kunnen zeggen: “Wat zou het voor een man aantrekkelijk maken om seks met een vrouw te hebben?” Vanuit zuiver biologisch standpunt zou dat zijn dat ze nageslacht produceert dat de beste kans heeft om te overleven, maar zou dat afhangen van het uiterlijk, zelfs in een moderne maatschappij? Nu kun je teruggaan naar de jagerverzamelaarculturen en dan zie je dat het daarin ook maar heel weinig te maken had met haar kansen op overleving, maar heeft het zelfs tegenwoordig iets te maken met haar vermogen om gezonde kinderen op de wereld te zetten? Zou het niet zo zijn dat intelligentie, wijsheid en het vermogen om een constructief leven te leiden veel belangrijker is en wat heeft je uiterlijk daarmee te maken?

Nu kun je natuurlijk ook vanuit spiritueel perspectief bekijken wat ervoor zorgt dat een man kinderen bij een bepaalde vrouw wil hebben? Dat zou niet te maken hebben met het fysieke uiterlijk van een vrouw, maar haar energieveld en dat energieveld wordt niet beslist weerspiegeld door haar uiterlijk. Als een man die spiritueel is, een vrouw zou beoordelen, dan zou dat berusten op: “Kunnen zij en ik kinderen voortbrengen die het hoogste mogelijke bewustzijnsniveau hebben, zodat wij een spiritueel kind op de wereld kunnen zetten dat kan meehelpen om het collectieve bewustzijn te verhogen?” Dit zou het spirituele standpunt zijn om een vrouw aantrekkelijk voor een man te maken, en natuurlijk een man voor een vrouw. En wanneer je dit begrijpt, dan besef je dat de gevallen wezens de relatie tussen mannen en vrouwen willen manipuleren opdat er zo weinig mogelijk kinderen geboren worden met een hoger bewustzijnsniveau en die het potentieel hebben om het Christusbewustzijn te manifesteren en tot uitdrukking te brengen in dit leven.

Dat is het ware doel van al die andere manipulaties in de relatie tussen mannen en vrouwen, en vanuit dit standpunt kun je zien dat de gevallen wezens proberen een situatie te scheppen waarin de relatie tussen mannen en vrouwen berust op hun uiterlijk. Betekent dit ook dat alle mannen daarin trappen? Natuurlijk niet. Betekent het wel dat alle vrouwen daarin trappen? Natuurlijk niet, maar de neiging bestaat en zij willen daarvoor zorgen door een massacultuur te scheppen die zich alleen maar richt op het uiterlijk en bepaalde gemanipuleerde idealen voor schoonheid en seksualiteit.

Als je hier goed naar kijkt, ook zonder het biologische en spirituele perspectief daarin mee te nemen, maar als je vanuit het psychologische perspectief een man neemt die zegt: “Met welke vrouw zou ik seks willen hebben?” Zou je dan niet seks willen met een vrouw die je de grootste seksuele ervaring kan geven? Maar zou dat dan beslist een vrouw moeten zijn die voldoet aan het huidige schoonheidsideaal? Zou dat dan niet beter een vrouw kunnen zijn die psychologisch met jou harmonieert, opdat jullie de grootst mogelijke harmonie zouden kunnen bereiken, zelfs eenzijn? Dit zal leiden tot een hogere seksuele ervaring. Je ziet dat de gevallen wezens opnieuw alles proberen te manipuleren en seks oppervlakkig, kunstmatig te maken en er op die manier voor te zorgen dat de mensen niet de vervulling uit de interactie tussen mannen en vrouwen, de relatie tussen mannen en vrouwen, zelfs hun seksuele relatie kunnen halen. Dit komt gedeeltelijk omdat zij willen voorkomen dat er Christuskinderen komen, maar ook omdat zij alleen maar chaos willen scheppen en het lijden willen verlengen.