Hercules en de twaalf werken

Vraag: De zeven Elohim hebben de aarde geschapen. Hebben de zes vorige sferen en de wezens daarop deze planeet geschapen of ascendeert een planeet tezamen met een sfeer? Wat betreft Hercules, heeft hij ooit op deze planeet geleefd of zijn zijn twaalf taken slechts symbolisch bedoeld?

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Elke planeet ascendeert tezamen met haar sfeer. Wanneer de sfeer ascendeert, ascendeert de aarde ook of wordt opgeruimd. De zes sferen hebben zich niet binnen deze planeet ontwikkeld.

Hercules is een geascendeerde meester, maar ik begrijp nu dat Hercules en zijn twaalf werken symbool staan voor de spirituele uitdagingen die we tegen kunnen komen op het pad. Bij de Summit Lighthouse waren er leringen dat Hercules en de twaalf werken letterlijker moesten worden opgevat, maar dat gold ook voor veel andere dingen. De dingen werden letterlijker opgevat dan nu, omdat de meesters meer kijken naar wat het eigenlijk symboliseert.