Het generatieconflict in een familie

Vraag: Het gaat over het generatieconflict. Mijn moeder is na de oorlog geboren. Mijn dochter in het begin van de eenentwintigste eeuw. Ik houd veel van allebei, maar er zijn constant conflicten tussen hen. Ik kan geen kant kiezen, maar ik wil echt dat ze een gezamenlijke taal spreken. Ze geloven allebei niet in de geascendeerde meesters. Welke oproepen moet ik voor dergelijke conflicten doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Nogmaals, de beste manier is hen allebei te helpen, of in ieder geval je dochter, is de waarde inzien van psychologische genezing. Dit zou van positieve invloed kunnen zijn; je moeder is misschien te oud, heeft misschien te vastgeroeste manieren in haar psyche, maar als je dochter dat zou kunnen, dan zou ze kunnen ophouden met die confronterende relatie met haar grootmoeder.

Je zou ook aan je eigen psychologische problemen kunnen werken door te zeggen: “Waarom voel ik mij machteloos om hier iets aan te doen? Als je bepaalde zaken in je eigen psyche kunt oplossen, kun je zeker helpen, in ieder geval je dochter en misschien ook je moeder, om elkaar op een ander manier te benaderen, een andere houding ten opzichte van elkaar te krijgen. Wat betreft invocaties: je kunt invocaties voor hen geven om hun psychologische problemen op te lossen, maar ik stel voor dat je de violette vlam oproept om het karma te verteren dat zij samen hebben.

Je kunt daarmee niet de relatie helen, omdat ze bereid moeten zijn om bewust te veranderen. Maar als je iets van hun karma kunt verteren dat conflicten veroorzaakt in meerdere incarnaties, kunnen ze misschien die verandering bewust doorvoeren, iets wat ze nu niet kunnen. Het is natuurlijk realistischer dat je dochter dit kan als ze ouder is en volwassener wordt en dan hopelijk aan haar psychologische problemen gaat werken en beseffen dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft om tegen haar grootmoeder te vechten in de weinige jaren die haar grootmoeder nog heeft.