De zeven stralen en het materiële spectrum

Vraag: Maken de zeven stralen op een bepaalde manier deel uit van het fysieke spectrum? En kun je ze ontdekken met materiële instrumenten? Er is gezegd dat aspecten van onze ogen en gezichtsvermogen zouden werken als een storing tussen de zeven stralen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Ik zou niet willen zeggen dat de zeven stralen deel uitmaken van het materiële spectrum – in die zin dat de zeven stralen spirituele vormen van energie zijn. En de energie van de zeven stralen worden natuurlijk in vibratie verlaagd om eerst het identiteitsrijk te vormen, daarna het mentale rijk, daarna het emotionele rijk en toen het fysieke rijk. De energie wordt verlaagd, maar daarna hebben ze niet meer dezelfde vibratie als wat je meestal de zeven stralen noemt. Het is niet zo dat je ogen de zeven stralen niet kunnen ontdekken, maar je brein kan ze niet verwerken. Maar er zijn helderzienden de die aura van mensen kunnen zien, bijvoorbeeld. Alle mensen kunnen aura’s zien, maar hun brein filtert dat eruit als onnodige informatie. Met je fysieke ogen kun je niet echt de spirituele stralen in het spirituele spectrum zien, omdat de ogen niet verder kunnen, maar je kunt wel een spiritueel visioen krijgen waarbij je de stralen kunt waarnemen, je kunt de stralen intuïtief voelen.

Wat betreft materiële instrumenten, er zijn zeker al bepaalde materiële instrumenten die vibraties kunnen oppikken die ver buiten het materiële, fysieke octaaf liggen. Dit is al in ontwikkeling, er zijn wetenschappers die hebben zeggen dat dit betekent dat zij de vibraties uit hogere rijken oppikken. Maar dit is natuurlijk geen doorsneewetenschap. Je kunt natuurlijk bepaalde instrumenten ontdekken of instrumenten ontwikkelen die hogere vibraties kunnen opmerken, niet beslist op een manier waardoor ze zichtbaar worden. Maar het maakt duidelijk dat ze er wel zijn en moeten zijn. Dit lijkt enigszins het equivalent van donkere energie en donkere materie die heden ten dage nog niet rechtstreeks kunnen worden ontdekt, maar die je kunt voorspellen door metingen dat er bepaalde dingen moeten zijn die wij niet kunnen zien.