Is het idee van zusterschap een idee dat tot verdeeldheid leidt?

Vraag: Kim, je laatste uitspraak gisteren heeft bij mij voor misverstanden gezorgd en leek me niet volledig. Ik heb een paar verduidelijkende vragen. Als je levensstroom noch mannelijk noch vrouwelijk is, wat voor zin heeft het dan om mensen in te delen op geslacht? Is het idee van zusterschap bijvoorbeeld een idee dat tot verdeeldheid leidt? Is de mensen bij elkaar brengen op grond van de basale menselijkheid ongeacht hun geslacht een hoger idee?

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Ik zou zeggen dat dit opnieuw een vraag is die door de lineaire geest wordt gesteld. Dit is weer een voorbeeld van hoe de lineaire geest denkt, als je zoiets zegt, wat moet het tegenovergestelde dan zijn, enzovoort. Het is duidelijk dat de meesters leringen geven omdat de mensen een mannelijk en vrouwelijk lichaam hebben en de meeste mensen zich daar nog mee identificeren en de meeste mensen kunnen dat niet zomaar loslaten. De meesters geven leringen over vrouwelijk zusterschap omdat de realistische manier om vooruit te komen is dat vrouwen de samenleving kunnen aansporen om te veranderen en zij kunnen ervoor zorgen dat we bij elkaar komen.

Op den duur kan het een idee zijn dat tot verdeeldheid leidt. Het feminisme heeft in grote mate geleid tot verdeeldheid. Voor deze situatie staan de meesters. Wat ze ook doen, het kan altijd gebruikt worden voor verdeeldheid, maar ook transcendentie en er zijn ook mensen die dat kunnen.

Is de mensen bij elkaar brengen op grond van de basale menselijkheid ongeacht hun geslacht een hoger idee? Ja, in zekere zin wel, maar is het wel realistisch om dit als eerste te doen of moeten er eerst andere stappen worden genomen?