Muziek in de Gouden Eeuw

Vraag: Het is mij opgevallen dat veel mensen de hele tijd muziek aan willen hebben. Mensen luisteren bijvoorbeeld graag naar de radio wanneer ze in de werkplaats bezig zijn of in hun auto zijn. Er is ook voortdurend muziek in winkelcentra en andere winkels, enzovoort. Ik luister ook graag naar muziek, maar sinds ik begonnen ben met de leringen van de geascendeerde meesters voel ik dat 99% van de muziek mijn vibratie verlaagt en een lus vormt om me in een gesloten cirkel te houden. Wat is de psychologische behoefte om omringd te zijn met muziek en de radio? Voor mij is het moeilijk om een opbeurend effect bij muziek te vinden dat geen lus vormt en het is moeilijk om een plek te vinden waar men die soort muziek afspeelt. Kan Saint Germain dit bespreken? Komt er meer stilte in de Gouden Eeuw?

Kim: Ik wil je verwijzen naar het antwoord dat Moeder Maria gisteren heeft gegeven over muziek, omdat dit hierover gaat; dat mensen altijd lawaai nodig hebben en ze het ook over muziek heeft en dat veel muziek je vibratie niet verhoogt. Dit voelt de persoon in werkelijkheid ook. Maar Saint Germain zal toch nog wat leringen geven en dit ook bespreken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

In de Gouden Eeuw zal de muziek natuurlijk dramatisch veranderen. Als we verder in de Gouden Eeuw komen, zal men in ieder geval begrijpen dat muziek, zoals Moeder Maria heeft gezegd, energie in beweging zet en dat je energielichamen, een emotioneel, een mentaal en een identiteitslichaam bezit, maar dat zelfs je fysieke lichaam een energielichaam is. Muziek kan daarom heel veel invloed uitoefenen op die vier energielichamen en dit kan constructief of destructief zijn.

Er komt een moment waarop je er technologie is die je aura op een scherm kan tonen en dan kun je rechtstreeks het effect zien van diverse soorten muziek en dit zal natuurlijk gebruikt worden om te zien wat voor effect muziek heeft. Er zal een moment komen waarop je de hulpmiddelen hebt die aan kunnen tonen dat bepaalde vormen muziek zo destructief zijn dat die werkelijk tot fysieke ziekten kunnen leiden en dat andere muziekvormen zo destructief zijn dat die kunnen leiden tot mentale ziekten, zoals depressie.

Veel muziek van tegenwoordig verlaagt je energie, zoals veel mensen intuïtief aanvoelen, die drukt je energie naar beneden en als je daar wetenschappelijk onderzoek naar zou doen, dan zou je duidelijk kunnen zien dat er verband bestaat tussen veel voorkomende muziek, de verspreiding van dit soort muziek, en de toename van depressies in het bijzonder, maar zelfs ook andere mentale ziekten en storingen. Als je naar de meest destructieve vormen van muziek kijkt die er tegenwoordig is en als je de aura van de mensen kon zien die hiernaar luisteren gedurende de dag, dan zie je dat er zich donkere energie in hun aura verzamelt die in hun gedachten gevoelens van hopeloosheid, verlies aan zelfvertrouwen brengt, en tot depressie leidt. Dit zal allemaal duidelijk worden in de Gouden Eeuw.

Dit zal natuurlijk ook leiden tot de ontwikkeling van nieuwe muzieksoorten die de bedoeling hebben om het bewustzijn van de mensen verder te verhogen, die hun spirituele ontwikkeling bevordert, en het is duidelijk dat dit een belangrijk terrein zal worden in de Gouden Eeuw. Natuurlijk zullen steeds meer mensen het punt bereiken waar Moeder Maria het over had, dat zij geen uiterlijk lawaai meer nodig hebben. zij hebben zelfs geen muziek meer nodig om dat zij hun spirituele hulpmiddelen kunnen gebruiken om zich af te stemmen op hun hogere zelf, op de geascendeerde meesters en daardoor een mystieke ervaring krijgen en complete stilte om zich heen willen om die mystieke ervaring te krijgen. Er zal ook technologie ontwikkeld worden, zoals je nu geluid met koptelefoons kunt uitzetten, die alle geluiden in een bepaalde ruimte uitschakelt zonder dat je een koptelefoon hoeft te dragen, omdat er geen geluid is en je ongestoord kunt mediteren en visualiseren.