Vraag over Roemenië

Vraag: Ik heb een vraag over Roemenië. Wat kun je zeggen over dit land? Is het in verval of volgt het de gebruikelijke lijn waardoor het door de eeuwen heen overleeft? Wat kun je zeggen over de gevallen wezens in dit land, de mate waarin ze manipuleren en het niveau van onwetendheid van de Roemenen? Wat is het potentieel om te transcenderen en de weg inslaan van Saint Germain voor de Gouden Eeuw?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Roemenië is een van een groep landen die, hoewel ze in Europa zitten en de meeste in ieder geval een deel van de Europese gemeenschap vormen, niet echt moderne democratieën zijn. Hier zijn complexe redenen voor, maar de belangrijkste is dat het collectieve bewustzijn niet een bepaald niveau heeft bereikt. Dit komt gedeeltelijk omdat er een grote groep mensen aan tradities vasthoudt, daarin gevangen zit, zouden we kunnen zeggen, ze denken dat iets op een bepaalde manier moet gebruiken en dat je een bepaald denkwijze in stand moet houden. De realiteit is dat die landen op weg zijn naar de Gouden Eeuw en hoe meer banden zij met Europa en de Europese Unie aanknopen, hoe meer zij door de andere naties zullen worden opgetrokken. Dit is een van de krachten van de Europese Unie, dat de meer geavanceerde landen de andere meenemen. Hoewel dit nog niet algemeen geaccepteerd wordt, gebeurt dit wel.

In het collectieve bewustzijn is daar duidelijk veel weerstand tegen, omdat veel mensen nog steeds heel erg vastzitten in tradities. Je kunt dit zien aan de manier waarop ze dingen verbouwen en de traditionele jurken, huwelijken, dansen, rituelen, de aanhang aan de kerk, enzovoort. Dit is weerstand en daarom begrijp ik jouw vraag of het land in verval is of eigenlijk vooruitgang boekt. Het klopt dat de meeste mensen in het land gewoon het patroon willen houden dat ze al zolang hebben en die denken dat zij het op deze manier kunnen overleven, zoals ze al heel lang doen. Maar natuurlijk kunnen ze het niet overleven in de Gouden Eeuw, zelfs niet in de moderne tijd als er geen verandering tot stand komt en er begint al iets te veranderen. Dit komt door een kleine minderheid, die we de top tien procent van de mensen in die natie kunnen noemen, sommigen zitten in het zakenleven, anderen niet per se, niet met een bijzonder hoog bewustzijnsniveau, maar die zich meer concentreren op het zelf hebben van een eigen bedrijf. Maar zij zorgen wel voor veranderingen, waardoor de economie verbetert en dat er andere banen komen dan de traditionele banen, in de landbouw en wat dies meer zij. Het land is volgens mijn mening niet in verval. Er kunnen ups en downs zijn, er kan weerstand zijn, maar het land wordt geleidelijk aan door de rest van Europa meegezogen.

Wat betreft de gevallen wezens: het land is natuurlijk niet een land met bijzonder veel macht of een bepaalde positie op de wereld en dat betekent dat het niet interessant is voor de hogere gevallen wezens, zouden we kunnen zeggen. Zij zijn niet geïnteresseerd in Roemenië en veel andere kleinere landen en dat is een voordeel voor die landen omdat dit betekent dat er minder verraderlijke vormen van manipulatie zijn, maar er zijn natuurlijk wel gevallen wezens in het land en zij proberen te doen wat ze altijd doen, in de gevestigde elite zitten, niet alleen op het fysieke vlak, maar zelfs op emotioneel en mentaal niveau, de energie van de mensen stelen en zij willen niet dat de verhoudingen veranderen. Zij zitten ook achter de onwil om te veranderen, het geloof dat zij de traditie moeten voortzetten. Kunnen jullie hier iets aan doen? Ja, als meer mensen de hulpmiddelen zouden gebruiken en oproepen doen, dan kan er zeker iets aan gedaan worden. Maar tot het aantal studenten van geascendeerde meesters groeit, moet je geduld hebben en wachten tot die landen worden meegenomen door de rest van Europa. Dit gebeurt wel, maar het heeft tijd nodig, decennia in feite, voor ze op het niveau komen dat je in andere Europese naties ziet.