Polen en de Europese Unie

Vraag: Wat is de reden dat Polen zich uit de Europese Conventie terugtrekt, die tot doel heeft om vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te elimineren? Turkije overweegt dit ook. Heeft de conferentie om vrouwen te bevrijden genoeg impact op het collectieve bewustzijn om het bewustzijn van de mensen te verhogen? Wat hebben de meesters hierover te zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Polen is een van die landen die als voorbeeld dient van waar de Europese Unie op dit moment zit. De Europese Unie is op een belangrijk punt gekomen en dat is tot stand gebracht door het feit dat een paar grotere naties in de Europese Unie zover zijn dat zij het potentieel bezitten om de transitie te maken van: “Wat kan Europa voor mij doen?” naar “Wat kan ik voor Europa doen?” Duitsland is dit punt al voorbij. Frankrijk in bepaalde mate. Groot-Brittannië is dit punt nooit voorbij gekomen Een paar kleinere landen zijn ook al zover. Maar Polen is een voorbeeld van een land dat dit nog niet heeft gedaan. Polen is achteruitgegaan door nationalistischer te worden met de nieuwe regering die nu al een poosje aan de macht is. Ze zit daarom in een soort niemandsland omdat zij niet echt weet wat ze in de toekomst wil, omdat de Poolse regering er op dit moment niet in slaagt om de visie van de Europese gemeenschap te begrijpen.

Daarom kunnen de mensen niet echt het positieve potentieel van Polen zien en zich volledig betrokken voelen bij de Europese Unie. Tegelijkertijd heeft deze regering geen duidelijk beeld van wat er zou gebeuren als Polen zich terugtrekt uit de Europese Unie, zoals de Britse regering geen duidelijk beeld heeft van wat er na Brexit komt. Zij denken dat ze door kunnen blijven gaan met aanmodderen. Maar als je naar de positie van Polen kijkt, dan is die fundamenteel anders dan van Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is een eiland. Dat ligt geïsoleerd. Zij kunnen aanmodderen, hoe goed of slecht dat ook zal zijn. Maar Polen is geen eiland. Ze zit tussen twee blokken ingesloten, het oosten en het oosten van Europa, of liever Europa en Rusland. Wat doet Polen als ze de Europese Unie verlaat? Op dit moment stuurt ze op een conflict aan dat kan leiden tot het verlaten van de Europese Unie. Wat gaan ze doen? Als ze uit de Europese Unie stappen, dan kan ik je ervan verzekeren dat voor de deur zelfs gesloten is, Poetin in het oosten bij hen aanklopt en hij zou beweren dat hij bereid is om hen te helpen, maar hij heeft en geheime agenda en daar heb je voorbeelden van gezien in de tijd van het communisme, toen jullie een onderdeel waren van het Warschaupact en werden gedomineerd door de Sovjet-Unie, en dus door Rusland werden gedomineerd. Willen jullie dat weer opnieuw in Polen? Ik denk van niet. Ik denk niet dat de huidige regering dat wil, maar omdat die cognitieve dissonantie heeft door niet duidelijk te maken aan zichzelf wat er gebeurt als Polen de Europese Unie verlaat, dan kan het ook niet de consequenties zien van haar eigen beleid en ook niet in staat zijn om dit te wijzigen.

Nu weet ik dat de vraag ging over dit Europese verdrag om huiselijk geweld te beperken. Maar dit is slechts één voorbeeld van hoe Polen zich buiten de opwaartse beweging van de rest van Europa heeft geplaatst. Daarom kun je dit niet als een geïsoleerd incident beschouwen. Het gaat in feite niet over vrouwen en huiselijk geweld. Het gaat erover dat de Poolse regering niet duidelijk heeft gemaakt wat haar beleid is en daarom reageert die bijna in paniek op alles waarvan ze denkt dat tegen haar eigen beleid ingaat. Dit komt natuurlijk omdat het collectieve bewustzijn van Polen nog steeds wordt beïnvloed door de geschiedenis, de lange geschiedenis, van Polen, waarin het land zo verdeeld was door die vele verschillende groepen, eerst de dominantie door die grotere macht, dan die grotere macht, dan het punt waarop ze zelf een grootmacht is, de ambities om een wereldrijk te worden, enzovoort. Die verdeeldheid in het land heeft grote impact op het feit dat het Poolse volk deze regering heeft gekozen en nu de president heeft herkozen die op één lijn zit met die regering en daarom zichzelf niet duidelijk heeft gemaakt: “Wat willen we wat betreft onze relatie tot Europa?”

Nu is het mij wel duidelijk, wanneer je naar de geschiedenis kijkt, dat het veel, heel veel beter voor Polen zou zijn om een betrokken lid van de Europese gemeenschap te zijn dan er buiten te vallen. Heel veel beter. De Polen, in ieder geval een cruciaal aantal mensen, moeten zich hiervan bewust worden. Je kunt aan de laatste presidentiële verkiezing zien dat er maar weinig verschil was tussen de zittende president en de bekleder van het ambt van president. Veel mensen zijn zich hiervan bewust. Veel mensen weten dat de toekomst van Polen in en met Europa is, maar nog niet genoeg mensen hebben zich gerealiseerd dat als dit het geval is, je de huidige regering niet kunt houden. Dan moet er een verandering komen.

De webinar, de conferentie over vrouwen, heeft op zich niet genoeg impact op het veranderen van de politieke verhoudingen in Polen, omdat die zich richtte op het veranderen van de verhoudingen voor vrouwen. Mensen die zich zorgen maken over de situatie, moeten hier oproepen voor doen. Gebruik onze hulpmiddelen en invocaties, geef je mening als dat mogelijk is, en dan zal er geleidelijk aan een verandering komen. Ik heb er wel vertrouwen in dat Polen niet uit de Europese Unie zal stappen. De vraag is niettemin hoever, hoe dicht bij de grens, zij moet komen voordat zij inziet dat dit niet de weg vooruit is.