Dualiteit heeft niets te maken met of is afhankelijk van ruimte

Vraag: Ik wil het hebben over de dualiteit, niet in de betekenis van goed of kwaad, maar in de betekenis van ruimte. Soms ben ik in staat om de afstand tussen mij en de dingen die ik waarneem, die tot een object maak, op te ruimen en dan zie ik dat alles in de ruimte gebeurt die IK BEN. Ik distantieer me van de ervaring door dissociatie en die op te ruimen toen ik ervoer dat dit alles in mij zit, ook in mij als bewustzijn. Er zijn veel leringen over hoe we uit de tijd kunnen stappen in het eeuwige nu. Welke lering helpt ons om de illusie van ruimte verder los te laten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Dualiteit heeft niets te maken met ruimte als zodanig. De dualiteit heeft niets te maken met of is afhankelijk van ruimte. De ruimte op zich is niet inherent dualistisch. Het is duidelijk dat ruimte in zekere zin dualiteit kan aanmoedigen, omdat de dualiteit je de ruimte geeft om te ervaren dat je een beperkt wezen bent die alles vanuit een bepaald gezichtspunt in de ruimte ziet, zelfs een bepaalde fysieke locatie, als jij je omdraait en in een cirkel van driehonderden zestig graden om je fysieke lichaam heen kijkt.

Dit kan je het gevoel geven: “Dit ben ik en dit is iets anders. Dit is iets buiten mij.” Dit kan je gevoeliger maken voor de dualistische leringen, maar dualiteit berust op het vaststellen van polariteiten en daar een waardeoordeel over geven. De ruimte op zich kent geen waardeoordeel. Wij, Gautama vooral, hebben diverse leringen gegeven over ruimte en je kunt die dictaten gewoon opzoeken en bestuderen en dat zijn de leringen die je kunnen helpen om een andere kijk op ruimte te krijgen.