Vraag over het Ma-terlicht

Vraag: Kunnen we het Ma-terlicht beschouwen als een grenzeloze combinatie van mogelijkheden, die zich manifesteren door creatieve daden die berusten op individualiteit en de vrije wil van personen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Ik zou liever zeggen dat het Ma-terlicht niet alleen word geschapen door de daden van personen met vrije wil, omdat er bepaalde aspecten van de wereld van vorm zijn die door de geascendeerde meesters zijn geschapen, zoals planeet aarde door de Elohim is geschapen.

Je weet dat er een bepaalde matrix voor de aarde werd geschapen door de Elohim en binnen die matrix kunnen mensen die zijn geïncarneerd, gevallen wezens en niet-gevallen wezens de aarde veranderen, bepaalde aspecten van de aarde dan, maar zij kunnen niet alles veranderen.

Jullie zijn scheppers. Zelfs de gevallen wezens zijn medescheppers, hoewel ze denken van niet. Daarom kun je bepaalde dingen niet tenietdoen. Het Ma-terlicht is een heel complexe matrix van de creatieve inspanningen van zowel de geascendeerde meesters als de niet-geascendeerde mensheid.