Wat bepaalt op welke plek de gevallen wezens zitten?

Vraag: Tijdens de wake van Moeder Maria las ik steeds deze regels: “Goddelijke Leider, vernietig de energiesluier en leg het bestaan van gevallen wezens op het astrale vlak bloot die zijn begonnen als medeschepper of engel in een vorige sfeer.” Of deze regel: “Goddelijke Leider, vernietig de energiesluier en ontmasker de gevallen wezens die het uiterlijk hebben aangenomen van professoren, geleerde mensen of filosofen.” Toen begon ik mij af te vragen wat de plek van de gevallen wezens bepaalt waar de gevallen wezens zitten? In het ene geval incarneren ze en in andere gevallen blijven ze in de drie hogere rijken. Waarom behoort het astrale vlak tot een hoger octaaf als er wezens zijn die het laagste punt hebben bereikt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

In principe bepaalt het bewustzijn van de gevallen wezens waar zij uiteindelijk terechtkomen. Er zijn gevallen wezens die geleidelijk aan beginnen te groeien, zodat zij niet fysiek geïncarneerd hoeven te zijn. Er zijn ook gevallen wezens die zichzelf in die positie hebben gemanoeuvreerd en niet hoeven te incarneren en zij mogen in die positie blijven, omdat zij de mensen op aarde bepaalde lessen kunnen leren. Daarom zit het duistere monster in het lagere etherische of identiteitsrijk. Er zijn anderen die zichzelf in het mentale rijk hebben gemanoeuvreerd en intellectuelen die zijn geïncarneerd in hun macht hebben.

Wat betreft het astrale vlak; het is juist dat het astrale vlak deel uitmaakt van het emotionele octaaf. En de manier waarop wij dit meestal uitleggen, is dat de laagste vibratie het fysieke is en daarna komt het emotionele, mentale en identiteitsniveau. Maar de waarheid is dat nadat de gevallen wezens begonnen te incarneren op deze planeet, een aantal van hen zulke erge fysieke daden pleegden dat zij om diverse redenen daar niet meer werden toegelaten; zij mochten niet weer fysiek incarneren.

Daarom moest er een plek worden geschapen voor die levensstromen, zodat zij nog wel een tijdlang aan de aarde konden worden gekoppeld. In feite was dit rijk al door de mensheid gecreëerd voor de gevallen wezens hier kwamen. Omdat bepaalde mensen zulke erge fysieke daden hadden gepleegd dat het voor hen moeilijk zou worden om rechtstreeks te incarneren. Zij hadden een plek nodig om een poosje te blijven voordat ze weer konden incarneren.

Naast dat het emotionele rijk vluchtiger is dan het fysieke, was er een rijk, een deel van het emotionele rijk, dat apart stond van die levensstromen die zo’n laag bewustzijnsniveau hadden dat zij niet fysiek konden incarneren. Maar ze waren er niet aan toe om naar de hogere rijken van het emotionele octaaf te gaan. Dus werd er een lager rijk geschapen.

Ik weet dat het moeilijk kan zijn om dit met je lineaire geest te visualiseren, omdat men geneigd is te denken dat als het fysieke rijk het laagste is van de vier rijken, dit dan ook de laagste vibratie moet hebben. Je moet begrijpen dat er een verschil bestaat tussen fysieke energie en energie op het emotionele, mentale en identiteitsniveau. Met andere woorden, de fysieke energie kan alleen maar binnen een bepaald spectrum vibreren, maar emotionele energie kan binnen een breder, ruimer spectrum dan het fysieke vlak vibreren. Daarom is het mogelijk om een rijk binnen het emotionele rijk te scheppen dat veel lager is dan de rest van het emotionele rijk.

Je moet nu het model begrijpen dat we jullie hebben gegeven dat de energie van het spirituele rijk naar het identiteits-, mentale en emotionele rijk in het fysieke rijk stroomt. Dit proces gaat nog steeds door, maar dat heeft niets te maken met het astrale vlak. Het astrale vlak is een apart compartiment van het emotionele rijk en de energie hoeft er niet doorheen om naar het fysieke rijk te gaan. Het is eenvoudig om een sfeer te vormen waar bepaalde levensstromen van de oorspronkelijke levensstromen op aarde heen kunnen en waar een paar gevallen wezens heen kunnen voor zij weer terug kunnen komen.

Er zijn meerdere perioden op aarde geweest waarin de bevolking een veel lager niveau had dan tegenwoordig. Je ziet dit zelfs in de geschreven geschiedenis terug. Op dat moment moeten veel levensstromen die geen fysiek lichaam kunnen hebben, ergens naartoe kunnen. En afhankelijk van hun bewustzijnsniveau gaan ze naar het identiteits-, mentale en emotionele niveau, maar een aantal met een lager bewustzijnsniveau gaan naar het astrale vlak. En wanneer zij daar zitten, krijgen ze toch de kans om te groeien. Maar tegelijkertijd krijgen ze natuurlijk ook de kans om die denkwijze te versterken. En dat heeft die verschillende niveaus of treden van het astrale vlak geschapen die steeds verder naar beneden lopen.