De Hof van Eden is een symbool

Vraag: In de lering staat dat de God die in de Hof van Eden wandelde en de discipelen onderwijs gaf, Heer Maitreya was. Ik geloof dat de geschiedenis van de Hof van Eden veel ouder is. Heer Maitreya ascendeerde vijfentwintighonderd jaar geleden, hoe kon hij dan in de Hof van Eden wandelen als geascendeerde meester?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

In het dictaat dat ik net heb gegeven, heb ik belangrijke leringen gegeven over hoe je met dit soort situaties om moet gaan.

Je moet je realiseren dat wat ik de denkende geest noem, de lineaire geest, altijd alles letterlijk wil nemen en alles op een lineaire tijdlijn wil plaatsen. Dit zal aanleiding geven tot dit soort tegenspraken, schijnbare tegenspraken. Als je met een spirituele lering, een religie, zelfs het wetenschappelijk materialisme, een filosofie, op deze lineaire, analytische denkwijze omgaat, kun je iets tegenkomen wat op een tegenstelling lijkt.

Je probeert dan het Bijbelverhaal op een lineaire tijdlijn te plaatsen. Je zegt dan dat de persoon die onderwijs gaf in de Hof van Eden de Heer Maitreya moet zijn die wij tegenwoordig kennen en dat er een lineaire tijdlijn moet bestaan over wanneer de Hof van Eden er was en dat dit moet zijn voordat Heer Maitreya is geascendeerd en dat het daarom dus niet juist kan zijn.

De waarheid is dat dit symbolen zijn. Zelfs de leringen die we in een eerdere dispensatie hebben gegeven over Heer Maitreya berustte op de lineaire manier van denken. De leringen in de Summit Lighthouse werden specifiek gegeven aan mensen in het Vissentijdperk, zoals we al vaker hebben gezegd. En die berustten op die denkwijze en werden daardoor gekleurd. En daarom zie je die lineaire tegenspraken.

De naam Maitreya is door de tijd heen door verschillende geascendeerde wezens gebruikt in de lange levensloop van de aarde. Het verhaal van de Hof van Eden was, zoals we eerder hebben gezegd, geen zuivere lering van de geascendeerde meesters, maar werd heel erg beïnvloed door de gevallen wezens. Het is constructiever om die als een symbolische lering te bekijken die je niet in een specifieke tijd kunt plaatsen.