Het Verdrag van Trianon

Vraag: Het Verdrag van Trianon was een heel belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Hongarije aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De energiegolven van deze gebeurtenis hebben nog steeds een sterke invloed op de mensen die in dat land zijn geïncarneerd en dit heeft hun relatie tot zichzelf en de andere landen in Midden-Europa bepaald. Wat was de spirituele oorzaak van deze gebeurtenis? Dit verdrag heeft namelijk de grootte van het Oostenrijks-Hongaarse rijk drastisch gereduceerd, wat je tegenwoordig Hongarije noemt, is dus veel kleiner dan het rijk van voor de Eerste Wereldoorlog.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Je kunt niet per se zeggen dat het van spiritueel belang is, dat er een spirituele reden was voor die gebeurtenis. Er was eerder een niet-spirituele reden in die zin dat het Oostenrijks-Hongaarse rijk op een enigszins kunstmatige manier werd gevormd en dat het zoals bij veel van die rijken in het verleden ziet, is ontstaan door een op geweld gebaseerde denkwijze die oorspronkelijk van de gevallen wezens komt, omdat er gevallen wezens zijn die een zo groot mogelijk rijk willen stichten, opdat zij maar zoveel mogelijk macht vergaren.

In de geschiedenis zie je dat er nogal wat van die rijken zo zijn ontstaan, die dan een tijdlang bestaan en daarna weer verdwijnen vaak als gevolg van een gewelddadige gebeurtenis. Je kunt wijzen op het Ottomaanse rijk, het Pools-Litouwse rijk, Rusland, Frankrijk, Napoleon en veel andere rijken, zelfs het Britse rijk en zelfs veel rijken in het oosten en zelfs ook in Afrika. Hier zijn dus veel voorbeelden van en dat komt eenvoudig omdat je, wanneer je een rijk sticht op grond van geweld, een soort tegenkracht vormt en op een bepaald moment wordt de weerstand die je hebt gevormd groter dan je vermogen om de kracht die je manifesteert te overwinnen, en dan moet dat rijk verdwijnen.

Je ziet duidelijk dat oorlog een proces is waarin sommigen zullen winnen en anderen verliezen, wanneer een land dus aan oorlog begint, is het een gegeven dat er iemand verliest. Het is vaak een complexe verhouding die bepaalt wie er zal winnen of verliezen, maar iemand zal verliezen en in dit geval verloor het Oostenrijks-Hongaarse rijk en werd daardoor in grootte gereduceerd.

De spirituele mensen in Hongarije kunnen de oproepen doen om alle energetische annalen van die gebeurtenis en de impact die het heeft op hun collectieve bewustzijn te verteren. Het is wel duidelijk dat het feit dat heel veel mensen in Hongarije die op deze gebeurtenis terugkijken, het gevoel hebben dat misschien onterecht kleiner werden gemaakt, dat Hongarije groter had moeten blijven en een belangrijk land had moeten blijven, houdt Hongarije tegen van vooruitgang. Dit zorgt ervoor dat Hongarije niet de richting opgaat van een Gouden Eeuw, omdat je vasthoudt aan het verleden, een verleden dat je niet kunt veranderen.

Dit geldt niet alleen voor Hongarije, er zijn veel andere naties die hetzelfde doen. Maar je ziet ook naties die door deze fase heen zijn gekomen en erin geslaagd zijn om verder te gaan. Ik zou op een duidelijk voorbeeld hiervan willen wijzen: Duitsland is in staat geweest om het nazirijk en de denkwijze van het nazirijk grotendeels achter zich te laten. Duitsland heeft gezegd: “We zouden dit rijk niet eens willen voorzetten, wij willen verder als een nieuwe natie.” En is daar heel goed in geslaagd. In feite beter dan Groot-Brittannië dat zich niet los heeft kunnen maken van haar koloniale verleden en de wens om een groot rijk te zijn die wereldwijd impact heeft. Hier zijn natuurlijk veel voorbeelden van: Japan, China, Rusland – dat nog steeds droomt over de Sovjet-Unie – en Poetin die nog steeds droomt dat hij dezelfde macht krijgt als Stalin, en veel andere naties.

Je kunt oproepen doen dat jouw natie in staat zal zijn om verder te gaan. Pas als veel andere naties hun verleden loslaten, kunnen ze op de manier van denken van de Gouden Eeuw gaan denken. Ze zullen in een soort niemandsland zijn, zoals Jezus zei over het Christusproces, je wilt niet je oude identiteit opgeven – nationale identiteit, al die oude zelven – die nationale zelven laten sterven om herboren te worden in een hogere staat waarin je een weg vooruit kunt zien die je zelfs ondanks je fysieke grootte een duidelijk pad aangeeft die je een betere richting laat inslaan. Dat wens ik voor Hongarije en alle naties die in dezelfde positie zitten en er zijn eerlijk gezegd heel veel naties op de wereld die op een of andere manier vastzitten in hun verleden, die een bepaalde gebeurtenis in hun verleden niet kunnen loslaten, die eenvoudig niet dat nationale zelf kunnen laten sterven, opdat zij vrij kunnen zijn om de denkwijze van een Gouden Eeuw te krijgen en de visie van Saint Germain voor een Gouden Eeuw op hun land te ontvangen.