Wat is ons bewustzijnsniveau?

Vraag: Hoe kunnen we vaststellen wat ons bewustzijnsniveau is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Mijn geliefde, de enige manier om dit echt vast te stellen is intuïtief. Het zou je helemaal niet helpen als iemand buiten jou je dit vertelde – als wij jou bijvoorbeeld vertelden welk bewustzijnsniveau je hebt. Je moet dit intuïtief gaan voelen. Door het feit dat je openstaat voor deze leringen, kun je wel zeggen dat je waarschijnlijk boven het achtenveertigste niveau bent. Dit is eigenlijk alleen maar belangrijk voor je, omdat jij je dan aan de slag kunt met de cursus het Pad naar Zelfmeesterschap en jezelf door de zeven stralen opwerken om op het zesennegentigste niveau komen, en daarna bezig te gaan met de andere boeken en leringen om boven het zesennegentigste niveau uit te komen. Het kan moeilijk zijn om te weten te komen waar je zit door naar je gedrag te kijken. Als je zoals ik zei, openstaat voor de leringen of zelfs naar de mensen kunt kijken en zeggen: Als ze niet agressief zijn, als ze niet opzettelijk proberen om de baas te spelen over andere mensen, of geweld willen gebruiken, zelf psychologisch geweld, dan zitten ze waarschijnlijk boven het achtenveertigste niveau.

Tussen het achtenveertigste en zesennegentigste niveau kan het moeilijk zijn om te weten te komen waar je zit, maar is dat wel zo belangrijk? Wanneer je op het zesennegentigste niveau komt, dan zul je intuïtief voelen dat je dat niveau hebt bereikt, omdat je op dat niveau de beslissing moet nemen: Ga ik door op het pad om het gescheiden zelf hogerop te brengen, of stap ik nu op het hogere pad naar Christusschap, waarop ik niet probeer mezelf te verheerlijken of hogerop te brengen, maar het geheel te dienen en te proberen alle gescheiden zelven op te ruimen?

Er zijn mensen die zich heel erg druk maken over het bewustzijnsniveau dat ze hebben, er zelfs door geobsedeerd zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat mensen die geobsedeerd zijn om hun eigen bewustzijnsniveau te bepalen of die het niveau van andere mensen te beoordelen, niet bepaald een hoog bewustzijnsniveau hebben. Sommigen kunnen op het zesennegentigste niveau zitten, maar hebben nog niet besloten of ze op het ware pad stappen. Zij hebben het gescheiden zelf niet opgegeven en dat betekent dat zij weer bergafwaarts zullen gaan. Het kan zelfs gebeuren dat mensen die van het zesennegentigste niveau naar beneden gaan, dit niet eens beseffen. Zij houden de illusie dat zij veel spirituele verworvenheden hebben. Daarom kunnen ze niet het verlangen opgeven om hun zelf te verheerlijken en de verworvenheden van een gescheiden zelf verder op te bouwen. Er zijn mensen die verschillende doodlopende wegen zijn ingeslagen.

Er zijn zelfs mensen die zichzelf hebben gevestigd als spirituele leraren die een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt en die beweren dat ze verlicht zijn, wanneer ze in werkelijkheid zelfs nog niet eens op het ware pad naar Christusschap zijn, zij zitten in werkelijkheid op het linker pad. Zoals we hebben gezegd, kun je een bepaalde schijn van meesterschap wekken als je op het linker pad bent. Als je eerst op het zesennegentigste niveau bent gekomen en vandaar weer naar beneden gaat, kun je diverse vaardigheden bezitten die indruk kunnen maken op mensen die op een lager niveau zijn. Op die manier hebben mensen zich als leraren of goeroes gevestigd. Zij trekken vaak een kudde volgelingen aan die onzeker zijn, die zich tot iemand voelen aangetrokken die heel er zeker van zichzelf lijkt te zijn; zij slepen de mensen vervolgens met zich mee. Deze boodschapper is diverse mensen in zijn leven tegengekomen die dat precies hebben gedaan.

Als spiritueel student moet jij je ervan bewust zijn om hier niet door geobsedeerd te raken; je er niet zo druk over te maken. Het moment zal komen dat je echt op het pad naar Christusschap stapt en jij je daar niet druk over maakt. Je maakt je er geen zorgen over of je op het zevenennegentigste of honderdtwintigste niveau zit, je zoekt alleen maar naar de volgende illusie, het volgende gescheiden zelf dat naar boven komt dat je op moet ruimen en dan vervaagt dit. Het niveau waarop je bent, doet er niet toe. Omdat je wanneer je op het pad van Christusschap bent, jezelf niet boven anderen hoeft te verheffen, jezelf apart hoeft te zetten of je superieur te voelen. Een waarschuwingsteken is altijd dit gevoel in de gaten te houden dat jij je superieur wilt voelen, dat jij speciaal bent. Als jij dit bij jezelf voelt, hoef jij je niet hiervoor te schamen, jij bent op planeet aarde. Besef dat dit van een gescheiden zelf komt, ga aan de slag om dat zelf te ontdekken, het onder ogen te zien en het te laten sterven en dan kun je op het ware pad stappen.