Is het Coronavirus iets natuurlijks of is het door mensen gemaakt?

Vraag: Is het Coronavirus iets natuurlijks, de reactie van de natuur op een onevenwichtige aanpak, te gretig gebruik van de bronnen van de natuur, enzovoort, of is het door mensen gemaakt: de regerende elite van de regering die meer macht over de mensen wil en die hun vrije wil wil inperken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Mijn geliefden, we moeten eerst bedenken wat je bedoelt met het woord ‘natuurlijk’. Is er iets op aarde natuurlijk? Je hebt een kunstmatige verdeling gemaakt in het algemene bewustzijn dat zegt: “Hier is het rijk van menselijke activiteiten. Daar is het rijk van de natuur en wat daar gebeurt, is natuurlijk en wat hier gebeurt is door mensen gemaakt. Maar wat hebben we jullie verteld? Bewustzijn komt voor de fysieke manifestatie. Alles op aarde wordt beïnvloed door het collectieve bewustzijn van de mensheid. Er zijn vier niveaus in het materiële universum: de identiteit, het mentale, het emotionele en het fysieke. Wat op het fysieke vlak gebeurt, is het resultaat van wat er op de drie hogere niveaus gebeurt. En dit betekent dat alles wat op aarde gebeurt, wordt beïnvloed door het bewustzijn van menselijke wezens. Je kunt niet echt zeggen dat iets op aarde ‘natuurlijk’ is in die zin dat het niet door menselijke wezens wordt beïnvloed. Zelfs wat jullie de natuur noemen, wordt door menselijke wezens beïnvloed. De dichtheid van de materie wordt beïnvloed door menselijke wezens. Het feit dat virussen zelfs maar kunnen bestaan op deze planeet is rechtstreeks de uitkomst van het lage niveau van het collectieve bewustzijn.

Omdat het bewustzijn steeds hoger wordt in de Gouden Eeuw van Saint Germain, zal er een moment komen waarop virussen zullen verdwijnen, omdat ze niet kunnen bestaan op het bewustzijnsniveau dat wordt bereikt, maar momenteel kunnen ze wel bestaan. Het zijn geen natuurlijke gebeurtenissen. Zoals we hebben gezegd, is het kunstmatig gevormd, het uitbeelden van de gevallen bewustzijnsstaat dat zichzelf niet wil transcenderen.

Maar als ik dit zeg, betekent dat niet dat ik steun betuig aan alle samenzweringstheorieën die overal bestaan. Je moet een wankel evenwicht bewaren. En studenten van geascendeerde meesters moeten dit heel voorzichtig proberen te vinden en je kunt dat alleen maar als je onze hulpmiddelen gebruikt om je psychologische problemen te helen, de zelven te overwinnen en je energieveld te beschermen tegen de invasie van de heel erg agressieve energie die achter die samenzweringstheorieën zit. Je moet begrijpen dat samenzweringstheorieën allemaal een collectief beest achter zich hebben in het emotionele, mentale en identiteitslichaam. Wanneer je naar die samenzweringstheorieën luistert, dan word jij gevoelig om die energie binnen te laten en je weet dat de gedachten en chakra’s van studenten van geascendeerde meesters, vooral in vorige dispensaties die meer op angst berusten, werden overgenomen door de collectieve entiteiten die achter de samenzweringstheorieën zaten. Je ziet tegenwoordig ook enkele mensen die hetzelfde hebben. Je moet hier voorzichtig mee zijn. Je moet het evenwicht vinden door niet zo onbewust te zijn als de gemiddelde persoon. Je moet je er meer van bewust zijn, je moet je ervan bewust zijn dat er veel manipulatie op aarde bestaat, maar je hoeft je niet onder te dompelen in die samenzweringstheorieën die alleen maar zijn gecreëerd om de bewustere mensen af te leiden en ze een doodlopende weg in te laten slaan die niet hun spirituele groei bevordert en niet helpt om de positieve invloed op de maatschappij te hebben die ze zouden kunnen hebben. Er zijn mensen bij wie in hun Goddelijke plan staat dat zij een actieve rol moeten spelen bij het vooruit helpen van de maatschappij, maar die worden meegesleept in die samenzweringstheorieën. En zij kunnen die rol in hun Goddelijke plan niet uitvoeren, omdat zij zo’n onevenwichtige aanpak hebben dat de meeste mensen alleen maar hun hoofd schudden en zeggen: “Wij kunnen niet naar hem luisteren. Het is te vergezocht.” Je moet dat evenwicht vinden en je opnieuw realiseren dat jij misschien ziet hoeveel manipulatie er op deze planeet aan de gang is, maar dat je van andere mensen niet kunt verwachten dat zij ook onmiddellijk kunnen zien wat jij ziet. Je moet hen iets geven waar zij op hun huidige bewustzijnsniveau iets mee kunnen, dat hen één stap verder kan brengen.